Jdi na obsah Jdi na menu

DIA-LOG

 …jako komunikační nástroj k nacházení nových, či kompromisních stanovisek v názorovém spektru.

 Čtenářům webu Pandora jistě neuniklo, že se v posledních měsících změnila koncepce a pointa článků. Nadále sleduji aktuální toky energií a jejich průchod portálovými anomáliemi, které se neustále v sekvencích otevírají, abychom jimi mohli přijímat energo-informační podporu pro probíhající transformační procesy. Jejich popis ale promítám na konverzační vlákna – vždy s nějakým úvodním mottem, které čtenářům navodí specifické myšlenkové a pocitové rozhraní. S tím také souvisí citace ze starších textů, které obsahují vodítka k upřesnění témat a jejich rozborům. Na webu Pandora je za cca 12 let mé publikační činnosti (zpočátku to byl web Tissa.cz) téměř dva tisíce článků, příspěvků a tématických kompozic – takže mám z čeho čerpat, protože obsah těch textů je nezávislý na datování – každý okamžik aktuálního času vytvoří nějaký soubor potřebných vodítek k sestavení osnovy vazeb a uvolní informace k rozvedení tématu. 

 Posun z prostého popisného schématu na dialogové vnímám jako důležitý krok v práci s motivačními vodítky. Jak se mění pozadí archetypálních vzorců myšlení – posunem ze starých paradigmat – je kladen vyšší důraz na rozvoj aplikace osobních náhledů a tedy plné využití toho, čemu říkáme „svobodná volba“. Člověk současnosti nutně potřebuje prostor k sebe-vyjádření a ke konstruktivní interakci s názory podobně smýšlejících lidí. Nacházení shod a formování relevantních pozitivních kompromisů (kdy obě strany dojdou k optimálnímu formátu myšlenkové a pocitové verze obsahu probíraných témat) tvoří základ komunikace nejen v oblasti reálných všedností, ale co je důležité - především na poli nadstavbových složek Života – jako je přemítání o kosmologii a duchovním rozměru Světa. To jsou totiž cesty k nacházení vlastní pozice ve společnosti – k prohloubení sebepoznání a určení směrů, které jedinec cítí jako progresivní – pro sebe osobně a tím se skládá kolektivní představa o budoucnosti Lidstva obecně.

 Tyto aspekty jsme nebývali zvyklí sami řídit – vždy existovala nějaká vyšší autorita, která to zastřešila, ke které jsme se upínali a v případě selhání na ni hodili veškerou odpovědnost. Galaktický typ Člověka, který se v poslední době projevuje již v nebývalém procentu populace, má jinak nastavený systém řízení a odpovědností – je autonomním suverénním subjektem Celku a na základě principu fraktality má všechny předpoklady rozhodovat se takovým způsobem, kdy může s plným vědomím uplatnit aspekt svobodné vůle a nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Hlubokou znalostí principů „vyšší moci“ se může pohybovat i ve sférách, kde dříve operovali jen zasvěcenci. Znalost těchto principů se vytváří vzájemnými dialogy – z prostředí jednotného informačního pole stahujeme podporu pro naše uvažování a mentální konstrukce ve formě vodítek a tyto interaktivním způsobem ladíme do neagresivního plynulého skládání představ o skutečnostech a jejich pozadí v širším okruhu vlivu. 

 Součástí dialogu je vstřícnost – asi to opakuju furt – ale je tomu prostě tak. Poté - co vytřídíme, či urovnáme hroty agresivity a (zatím dost časté) manipulační tendence – je vzájemné pochopení nezbytností. Přitom je potřeba mít na zřeteli, že dialog nikdy není jednostranně výhodný (či přínosný) – vždy získávají všichni zúčastnění, i když osobní přínos většinou zaznamenáme až časem – na základě přijatých zpětných vazeb. 

 V jednom z článků k Portálu Lví Brány jsem zmínila událost, ke které došlo před několika lety, kdy dorazil obrovský „balík“ informací z pole souhvězdí Síria – pro instalace nového evolučního modelu a nově koncipovanou podporu Života. Z tohoto média stále vybaluju nová vodítka, která se uvolní vždy pod vlivem nějaké aktuální energetické anomálie. Kódy, obsažené v pojmu DIALOG, k nim patří. Jde o novou koncepci „logování“ do energo-informačních segmentů pamětí – už ne skrze „boha“ (DIA), ale skrze své vyšší Já, které je mediátorem všech našich paralelních a alternativních Existencí. Dospěli jsme do bodu, kdy se každý rozhodne sám za sebe – kam bude investovat svoji tvůrčí a duchovní energii – jestli do starých schémat ideologických pastí nebo do rozvoje osobních schopností tvarovat a měnit architekturu reality Života. Koncepce Boha Stvořitele a Zdroje všeho, který je sofistikovanou projekcí cizího skupinového vědomí, které parazituje na lidské rase, připomíná starou vysušenou houbu – je nebezpečný v tom, že jakmile mu kápneme slzičku naší energie, tak náhle ožije a naroste do obludných rozměrů - naplní nás kvantem hlušiny, ze které se pak snažíme vytvořit strukturu své životní reality – obraz dnešního světa je výsledkem jeho dlouhodobého vlivu. 

 Přiložená ilustrace je abstrakcí symboliky souhvězdí Síria – je jedním segmentem z Hvězdné Brány NEO-WISE, kde je soubor znaků 16ti souhvězdí, která se podílejí na aplikacích Projektu Člověk v Galaxii – jsou to „trosky“ lidských civilizací, kterým bylo silovým polem Egregoru Moci znemožněno navázat se na náš pozemský inkarnační cyklus a doplnit celistvost lidské rodiny. Jejich sféra Existence je ve fázovém posunu (frekvenční efekt Planckovy konstanty) a spojení udržují jen mimosmyslově, přes rozhraní našeho vyššího Já, kterým jsme navázaní do jednotné sítě Života. Známe je jako sny o svém hvězdném původu, o ztracených domovech – jako Příběhy nás samotných – v jiném Čase a Prostoru. Jak se posunujeme v Transformaci, oslabujeme vliv Egregoru Moci a naše individuální i Kolektivní Vědomí expanduje do multidimenzionální sféry hvězdných soustav Galaxie - uměle instalované silové pole ztrácí integritu. Je to souhra tisíců a tisíců dílčích kroků v procesu změny podmínek projevu Života a možností Evoluční Cesty. 

 Článek na Facebooku

 dialog2-mini.jpgdialog3-mini.jpg

dialog4-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice