Jdi na obsah Jdi na menu

DIA-POZITIV

 ...je symbolika aktuálního informačního servisu z portálových anomálií, jejichž moment otevření souvisí s děním okolo Transformace Kolektivního Vědomí Planety a tedy Lidstva obecně.

 Stále jedeme v módu přestavby paradigmat - proces, který ve svých popisech nazývám NOVÉ OBZORY. Jde o re-definice starých archetypů, které nám formátují podvědomí - jsme skrze ně navázáni do energo-informačních vrstev Systému Podpory Života. Už několikrát jsem vysvětlovala, jak drobné "slovíčkaření" má tu sílu a moc přestavět naše osobní i souhrnné lidské asociační řady v oblasti smýšlení o Životě a náhledů na Existenci jako takovou. 

Síla SLOVA je v této oblasti nezměrná a my brilantně ovládáme umění s ní zacházet. 

 Jsou to právě naše mentální pochody a konstrukce, které stojí za výstavbou a změnami našeho Světa - jak v té fyzické, hmotné pozici, tak i v té duchovní, niterné oblasti, která je doménou Ducha našeho Bytí. Duchem je zde míněný Model Evoluce, který je předobrazem Sítě Života - a to nejen na Zemi a ve Sluneční soustavě, ale v celé Galaxii MD, kde všude jsme zanechali zřetelnou stopu v dějinné linii našeho kolektivního vývoje. Přestavbou tohoto Modelu nyní procházíme - viz moje předchozí popisy.

 DIA znamená "koho-čeho" - BOHA. Pozitiv je obrácená (negativní) expozice modrotiskové zdrojové matrice nějakého segmentu reality (např. snímku krajiny na filmovém pásu) a DIA-POZITIV je obrácení paradigmatu silové gravitační zóny víry v Boha, který diktuje a nesnese odpor či projevení vlastní svobodné vůle. Diapozitiv je miniatura snímku nějaké scenérie, kterou si musíme vložit do prohlížecího rozhraní (diaprojektoru), abychom rozeznali detaily, kontext a souvislosti návazností. To jsou nástroje, kterými se překlápí staré paradigma - a to s lehkostí a nenásilně - jen překódováním hlubinných šablon myšlení a tím překomponováním vzorců našeho chování v určitých situacích a etapách Života. Ten proces se podobá principu reklamních billboardů, kde je na lamelové ploše vidět nějaký obraz, který jedním pohybem lamel o 180° získá naprosto jinou podobu a tedy i význam. Tak jednoduché to je - i když energie, potřebná k překlopení v lidské doméně je nesrovnatelně obrovská a čas, kdy se manévr uskuteční, je v řádech roků, nikoliv vteřin. Pokyn k pootočení vychází ze součtu dosaženého nadkritického množství započitatelných akcí (re) akcí v konkrétní množině sledovaných energo-informačních struktur našeho Kolektivního Vědomí. 

Soustava odevzdání své vůle Bohu, jako vyšší řídící autoritě, je hodně silný a hluboko zakořeněný egregor - překlápí se ztuha a pomalu.

 Tyto - a mnoho dalších asociací - obsahuje tato aktuální portálová událost, kterou přijímáme velké soubory dat = Novostí pro výstavbu našeho globálního životního prostředí - a to formou tvarování toho osobního, které pak dodá energii k překlápěcím manévrům celoplošné obrazovky naší Reality Bytí. 

 Přiložená ilustrace obsahuje kódovací klíč k "instalaci" prohlížeče DIA-POZITIVŮ...abychom netápali v nepodložených představách, které odvozujeme z neúplných převzatých dat - ale stavěli na detailní znalosti Celku a tím přesně sestavili informovaný soubor reakcí na přicházející podněty. Jde o posun do pole příčinnosti dějů - na bázi transformace do intencí Galaktického Člověka.

 dia-pozitiv1-neg-mini.jpgdia-pozitiv2-mini.jpg  

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice