Jdi na obsah Jdi na menu

É-VITA

ROVNICE ŽIVOTA

1 + 1 = 3

 ...nese v sobě KÓD EXISTENCE VESMÍRU

 ...je PRIMA MATERIA = aspekt dvoj-prvku ČLOVĚKA ve smyslu MUŽ + ŽENA = DÍTĚ (nová Bytost)

 Je Kamenem MUDRCŮ, který říká, že Život je obsažený v každém Elementu, v každém fotonu, pixelu i bitu...v atomech hmoty i v jejich informačních zápisech = matricích Jednotného Pole Vědomí (atom-H-mota). 

 Tématika skrytých dispozic DNA a instalací nových sekvencí z paměťových genofondů Rodu Člověka - Galaktické Bytosti, která Život nese a produkuje, je nyní hodně aktuální. Informace spolu navzájem souvisejí, spojují se do logických struktur energetického pozadí reality a vytvářejí Síť Živosti, která přesahuje viditelné a vnímatelné dimenze vyjádření. Efektem dynamiky Života je neustálá Změna - poločasy trvání jednotlivých taktů pohybu Časové Vlny lineárních návazností a přitahování výsledných konstrukcí do elektro-magnetických vazeb hmoty, která skutečnost do plynutí Času tvaruje. Pohyb našeho individuálního Vědomí polem toho kosmického, které je nosnou osnovou vyjádření Života v obecné rovině Existence.

 Dvě pojednání: PÉ-GAS a Portál PeGAse - od sebe dělí na den přesně dva roky. Obsahově si jsou podobná, obě se točí okolo Rovnice Života...náhoda? Zcela určitě nikoliv - a protože jsem toho sama sepsala a publikovala už tolik, že si podrobnosti většinou nepamatuji natolik, abych okamžitě souvislost zaznamenala, děkuji Hedvice, která na konverzačním vláknu článku na FB nasměrovala moji pozornost do nastíněné "problematiky" a tím upozornila na symetrii, se kterou teď mohu pracovat dál... :-)

 P.S. É-VITA je kódovací sekvence CELISTVOSTI, do jejíhož pochopení a tím začlenění do schématu Života, se nyní posunujeme. Je součástí většího celku informací, které jsem prozatím označila jako INTE-GRÁL. Na jeho sestavování momentálně pracuji - náleží k němu opět grafické schéma, které už mám zpracované - je k nahlédnutí ve skicáři na Google Disku... 

Projekty Transformace - varianty Rovnice Života v procesu Transformace Kolektivního Vědomí

 e-vita.jpg