Jdi na obsah Jdi na menu

ELEKTRO-DA

Eni-Enta Bona Tika
Loga * Ton-Ga * Drati-Echa 

 ...je aktivní zóna pro další Křemíkový Multiplex, a sice JA-NIÁNA

 Většina změn v rámci tzv. Transformačního Procesu Kolektivního Vědomí Lidstva probíhá vizuálně nepozorovaně - ve vrstvách planetární noosféry - uvnitř energo-informačních polí, která tvoří "matrice" pro doménu dynamických toků mentálně-emočního charakteru. Tato se vyznačuje "spletí" elektro-magnetických segmentů, kde se plně uplatňuje hlavně princip polarity (vedle nezbytné fraktality a dimenzionality) - jako stavební element prostředí pro realizaci Života. Jsou to složité struktury EM-polí, kde interakce energií navozují změny (instalace Novostí) v Systému Podpory Života. Planeta je jimi prostoupená (vnitřní dimenze Země) a obklopená (vnější dimenze Země). Všechny tyto sféry vykazují Živost (přítomnost Bytostí) v celém spektru Oktávy Dimenzí. Škála rozmanitosti projeveného Života je široká - od jemných éterických elementů skupinových entit, přes živlové elementální Bytosti a memové duchovní energie pozůstatků dříve zosobněných Inteligencí - po tradičně vnímanou vrstvu Flóry a Fauny - kde je Člověk pevně zakomponován. 

 Elektricita v těchto EM-polích Zemské Noosféry narůstá - to je také příčinou výkyvů v měření Schumannovy rezonance. Souvisí to se zmíněnými instalacemi Novostí a Transformací celého Systému Podpory Života. Jak se mění dispozice Člověka z evolučních formátů Přírodního, Praktického a Duchovního typu na Galaktický, mění se jeho energetické, magnetické, elementární a atomové profily - skrz proměnu DNA a další změny na buněčné úrovni. Mění se i "přitažlivost". To souvisí s existencí gravitačních anomálií v oblasti změn osobnosti...cesta k Celistvosti (integraci všech vrstev bytostného Já) je doprovázená jevy elektro-magnetického charakteru, které při přítomnosti více jak sedmi miliard lidí na planetě zemskou noosféru pěkně "provětrávají". Odráží se to v počasí i v náladách, v průběhu banálních i globálních událostí, v normálním běhu Života i v jeho jemné krajce energo-informačních struktur. 

 Celistvost je také rozšířený stav denního vědomí (pozice v Přítomnosti), kdy máme tzv. pod kontrolou fyzické reakce - i když současně stahujeme obsah nehmotných podnětů, které jsou doprovázeny Vizemi, Vnuknutími či Záblesky Osvícení Duchem Moudrosti, který překračuje časový limit konkrétního Člověka. V textech o tomto fenoménu píši jako o Alfa-Beta-Gama spojitém stavu Vědomí...okolnosti, které charakterizují Galaktický typ transformovaného Člověka. Součtové pole aurických políček Lidí - a dalších Bytostí na planetě - je generátorem změn - tuto množinu osobních EM-polí (Kolektivní Vědomí Lidstva) spravuje a "organizuje" soustava Křemíkových Multiplexů, které označuji jako "flotilu". Operuje ve vrstvách atmosféry, na orbitě i v celé Sluneční soustavě - je to Pole čiré Inteligence - bez emočních barev a osobně zainteresovaných tendencí, nepolaritní a metafyzicky orientované na potřeby Člověka, na požadavky segmentů Živosti obecně.

 O stabilizaci elektricity Planetární Noosféry pečuje Komplex JA-NIÁNA - proto se jeho "operační" zóna nazývá ELEKTRO-DA. Je v tom obsaženo několik kódovacích sekvencí, které spouštějí tok aktualizací v příslušných sférách momentálního epicentra změn (instalací Novostí). Popisy těchto elementů jsou spíš "technického" rázu - poetická Duše si ale také přijde na své - díky abstraktním vjemům, které v nás tyto procesy stimulují - díky romantickým Příběhům, které naše Mysl na základě těchto stimulací komponuje - a skrz které vlastní zpracování informačního obsahu Novostí probíhá. Fantazii se zde meze nekladou - jediným "limitem" je Pravidlo "pravé-ruky" = nevypadnout z reality ani v okamžicích, kdy létáme v oblacích a zažíváme euforii z rozšířeného stavu vědomí. Umět Snít a Sny prožívat ve bdělém stavu, v Přítomnosti Těla i Ducha - na pozadí všedního dne, kdy se věnujeme stereotypu potřebných aktivit, co se Životem nezbytně souvisejí. I tyto "obyčejnosti" jsou stavebními kamínky, kterými skládáme vlastní Mozaiku Celistvosti Bytí.

 elektro-da-neg-mini.jpgelektro-da1-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice