Jdi na obsah Jdi na menu

Energie Přítomného Okamžiku

ENERGIE PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU = EPO-CHI ČASU
aneb ZDROJ ENERGIE IBP (NULOVÉHO BODU) se nachází v GRAVITAČNÍM POLI PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU
 ...jde spíš o filozofické zvážení možností, jak z tohoto zdroje čerpat pro pokrytí osobních představ jejího využití - nikoliv o technologický návod, jak sestrojit čerpací stanici pro komerční distribuci volné energie...i když toto spolu samozřejmě také úzce souvisí...
 Definici fenoménu, který nazýváme "Přítomný okamžik", je možné interpretovat různými způsoby - podle toho, kterou jeho polohu nebo funkci máme na mysli. Obecně jde o komplexní veličinu času a prostoru - v řadě návazností běží principem Fibonacciho posloupnosti, vytváří chronologickou linii shluků IBP (událostí a jejich zápisů) a tím tvaruje prostorový reliéf časové vlny. Ta rezonuje určitým taktovacím vzorcem (partem), který by se dal zapsat jako 1/64 - jde o excitaci skupin Informačních bodů prostoru (IBP) v pulzujícím gravitačním poli Přítomného okamžiku. Rozvinováním aktivních informačních segmentů paměťových vrstev v horizontu tohoto gravitačního pole se vytváří prostor a tvarují se jeho strukturální dispozice (morfologie EM pole). Okna Přítomného okamžiku jsou jako cvakající clona foťáku, jejímž středem vždy při otevření OKA proběhne vertikální kmit osy časové sinusoidy jako jehla, která na základě toho taktu vyšívá obraz a reliéf reality uvnitř časového rámce daného prostoru, kterým časová vlna postupuje. 
 Přítomný okamžik je v neustálém pohybu a tento fakt je také jeho obecnou  definicí. 
 Hlavním smyslem vnímání pohybu času je jeho působení na stavové pozice uložených datových vrstev, které se pohybem okna přítomného okamžiku neustále nově seskupují a tvarují do strukturálních celků informačního pole. Tyto matriční útvary nehmotného charakteru pak známe jako řídící systém kolektivního vědomí - jsou souborem systému pro podporu života = nosnou konstrukcí pro vytváření podmínek pro evoluci bytostí v galaxii = Projekt Člověk...
 Sebeorganizační mechanizmus přeměny paměťových vrstev na aktivní struktury skládajících se skutečností je dynamickým procesem - energie, která se při tom uvolňuje a částečně spotřebovává při fázových posunech, se nachází v gravitačním poli Přítomného okamžiku - puls (fáze nádechu a fáze výdechu)  energie je možné limitovat rozsahem kmitu atomu Césia = jednou nanosekundou - to při jejím technologickém využití. Při čerpání energie pro osobní potřebu (formát ČCHI-LIN) je jednotka otevření okna individuální - na základě principu fraktality se pak jedná o některý poměrově vyšší časový rozsah - pro zjednodušení se "krok" individuálního času řídí dechem a fázový kmit (výtrysk energie) se nazývá "kvantovou pauzou". Jde o okamžik mezi nádechem a výdechem a jako je dýchání spontánním procesem nezbytnosti, tak i pravidelné načerpávání energie do aurického pole je rovněž automatizované a mimosmyslově regulované... 
 Při praktikování vědomého řízení čerpání energie (technika kvantové pauzy) můžeme svoje potřeby regulovat záměrně a cíleně. Pravidelné praktikování metody kvantové pauzy pak vede k zakotvení některých výraznějších strukturálních schémat do rozhraní podvědomí a denního vědomí = hodnoty beta frekvence a tím k okamžitému přístupu ke zdroji energie nulového bodu - bez náročných příprav a opakovaní manter afirmací. Zde v zásadě platí, že obecně prospěšné systémové vzorce chování, které překračují individuální potřeby, mají silnou zpětnou vazbu do zdroje a vlna energie je pak mohutnější a objem aurického pole nesrovnatelně rozsáhlý (oproti normálu běžného člověka)...pokrytí vlastních nároků je pak "vedlejším" efektem při exportu energie pro "veřejné blaho".... Svoji optimální osobní jednotku pro setrvání v OKU-ORKY (v gravitačním poli Přítomného okamžiku) si můžeme podle potřeby upravovat a čím hlubší (nikoliv delší) je kvantová pauza, tím nasycenější je naše aurické pole - to potom vykazuje silnou přitažlivost, kterou známe jako charisma konkrétní osobnosti...
 Příliš nezáleží na tom, jakou polohu motivačního plánu budeme při práci s EPO-CHI preferovat, protože ve finále získáme přesně to, co je pro náš pohyb realitou potřebné a optimální (harmonizujeme se v daném prostředí). Pokud se tyto nároky změní, pak i naše podprahové sdílení informací nás pomocí synchronicit a dalších signálních majáčků posune do nových přístupů k práci s energií... Kdo bude od ovládání této techniky očekávat významný finanční nebo hmotný profit, ten také pro získání znalostí v tomto "oboru" významné finanční a hmotné prostředky utratí (někdy i ztratí*)...neexistuje univerzálně stanovená hranice, kterou bychom se mohli řídit - naše morální a lidská rovina cítění je orientačním měřítkem její hodnoty...za normálních okolností nám naše pocity řeknou, kde můžeme víc brát a kde naopak je třeba víc dávat a neočekávat okamžitou návratnost do osobní sféry pohody...
 Těžba energie z nulového bodu bude časem plošně pokrývat spotřebu energie celosvětově a nahradí veškeré stávající zdroje pro její výrobu. Generátory už existujou a jsou předvojem k pochopení, že pro získávání energie je potřebná i změna přístupu k využívání času...respektive k jeho spotřebě...čas nemusíme generovat, ten tady prostě je a stále běží - nulový bod Přítomného okamžiku je jeho neustálým projeveným aspektem. Netuším, v jakém stádiu připravenosti jsme jako kolektivní entita - ale domnívám se, že jsme už na hraně - sice neustále okolo sebe slyším, že ČAS jsou PENÍZE, ale taky se už víc a víc setkávám s názorem, že ČAS není ani můj, ani tvůj, ani ničí (jako jsou doposud peníze), nýbrž že on prostě BYL, JE a BUDE...nemá vlastníka - má jenom své spotřebitele, kteří se ho musí naučit lépe trávit a dále zhodnotit...
 V rámci systémových matric Pandory připravenost k uvedeným možnostem čerpání a využití energie na bázi nových přístupů a v intencích již posunutých archetypálních šablon kolektivního chování, představuje symbolika kódování grafické struktury NIA-GA-RA. Její systémové vzorce jsou symetricky seřazené s procesem aktivace ZŘÍDLA - ve formátu asociace "vodopádu" (NIAGARA) s NÁGARÁJA = PRÁZDNOTA (NÁGA = hadí, RÁJA = ráj...zřídlo hadí síly) - zde v kontextu s gravitačním polem Přítomného okamžiku.  

time_space_what__by_saiki_spirt.png