Jdi na obsah Jdi na menu

ESTA-TIKA

...Da-Folia Griša-mia...

 ESTA-TIKA, čili E-STATIKA - je "operační" zóna Křemíkového Multiplexu TIAN-LECH.

 Nese mnoho nových navigačních vláken pro Transformační proces proměny Kolektivního Vědomí Planety a tedy hlavně Lidstva. Toky energií, které zaplavují Zemi a jsou nasycené informačními segmenty Novostí, které po instalaci do planetární noosféry rozvinují svůj aplikační potenciál přestavby jednotlivostí v obecném Systému Podpory Života, tvoří "pletence" gravitačních vírů s více-dimenzionálním rozsahem vlivu. Stabilita tohoto prostředí je prováděná sebe-regulačním principem vyváženosti polarit - jejich projekcí do EM-polí Reality - skrz jednotlivce i globálně. Je to neskutečně přesný "hodinový strojek" Času - souhra jeho vlnění a rezonančních efektů, které plynutím vytváří. Segmenty polí, která tvoří množiny podobností ve smyslu účelu a škály vlivu na tyto celoplanetární procesy, tvoří Časovou osnovu vývoje Událostí. Je to Zóna Neklidu = dynamicky se měnící, oscilující skrz princip fraktality do nejobsáhlejších povšechností - stejně, jako do miniaturních maličkostí v našich Životech. 

 Tady nikdo nehraje první, druhé, třetí Housle - všichni, kdo jsou Přítomní, mají svůj speciální Part a jeho Osnovy se drží. Je zde uplatněný aspekt Autonomie Mozaikových Soustav - a individuální Vědomí každého Člověka je takovou Soustavou Svrchovanosti v doméně Celku Všech. Pokud bychom za každou cenu chtěli nastavit starý filtr Hierarchie - pak je třeba vzít v potaz několik limitů, které tyto "kompetence" korigují. V první řadě jde o tzv. Střet Zájmů - který si můžeme na základě podobnosti vysvětlit tak, jak je vnímaný obecně - ve společenských, ekonomických a politických sférách lidské aktivity. Znamená, že pokud jsme na nějaké činnosti existenčně závislí (profitujeme z ní), pak nemůžeme očekávat, že plody této práce budou také objektivní proměnnou veličinou v komponování Harmonie Celku - ve smyslu změn, které přináší Transformační proces ve vrstvách Lidského Kolektivního Vědomí. Budou však plnohodnotnou částí v oblasti součtů, které se v inkriminovaných vrstvách započítávají - jde o sledování nad-kritických hodnot, které jsou potřebné pro sekvenční překlápění systémových paradigmat - ale nebudou hrát žádný prim ve smyslu zásadních zásahů do programových matric, či spouštění aplikací uvolněných Novostí. 

 Je to obecným pomýlením těch, co propadli ideologiím New Age a na ně napojeným informačním servisům - které nejsou ničím jiným, než pastmi starého rozpadajícího se matrixu a účelovou manipulací parazitických entit, které skrz podvědomí (změněné stavy vědomí) vnášejí do vzorců prožitků atraktivitu = témata, kterým se dlouhodobě ve svých textech věnuji. Obvyklým argumentem bývá reakce: "Přeci nebudu odevzdávat svoji práci zadarmo - stojí mě většinu času a energie a co do významu je to přínos pro celé lidstvo". Nikdo z nich si ale neuvědomuje právě onu přítomnost limitů, co se do jejich konání uvolnily z prostředí Podpory Života. K aktivaci těchto "omezovačů" přispíváme my sami - je to především vzorec charakterových vlastností - míra pravdivosti jejich projevu, síla jejich rezonančního efektu a další okolnosti, co onen "automat" spouští. Znamenají, že pokud někoho jeho Cesta navigovala do situací, kdy se okolnosti existence poskládaly tak, že není jiná volba, než se svojí "světelnou" prací i živit, pak je limitován = to, co odevzdává, je pouhým metabolitem spotřebované energie a nemá rozhodující dopad na Celek. Je samozřejmě tvůrčí (jako většina ostatních lidí) - ale pouze v oblasti osobního perimetru Života a kultivuje pouze svoje Políčko multi-dimenzionálního Bytí. V obecném rozsahu vlivu pak komponuje skrz hromadné součty. 

 Jde o obrovský sebeklam těch, co se považují za Vyšší Bytosti, vtělené Mistry, Staré Duše a další "tituly", kterými se snaží přesvědčit ostatní, jak je jejich práce důležitá pro Zemi a Transformaci (vzestup) - ale proč?...nu přeci proto, aby energie z jejich práce uživila je a jejich rodinu (blízké) = zmíněný Střet Zájmů. Jednotlivec, který by mohl mít přímý vliv na instalace a proměny matric Systému Podpory Života, je Životem veden takovým způsobem, že není na své práci nikterak existenčně závislý. A opět - je zde ono "mohl být" - není totiž všechno černo-bílé, je to v souvislostech a vazbách dál provázané do dalších a dalších oblastí aktivit, které mohou (ale nemusí) nějak významně ony součty nad-kritických hodnot ovlivnit jinak, nežli jedním "hlasem". Lidské společenstvo je živým organickým Celkem - má mnoho vrstev projevených do Reality Skutečností a nesčetně vrstev v energo-informační zóně svého Kolektivního Vědomí, v doméně inkarnačního cyklu i v mimozemských galaktických rozměrech Času a Prostoru. Jsme Jedineční, ale tato kvalita nás neopravňuje podsouvat dalším lidem "důkazy" o naší nadřazenosti ve vyšším významovém smyslu širšího dosahu v rámci konkrétního Života - a pokud se takových skutků dopouštíme, pak něco není úplně v pořádku a my budeme muset dříve nebo později tyto pozice přehodnotit, protože "elitářství" je hlavním kamenem úrazu starého Systému Existence.

 Tyto - a mnoho dalších motivů - jsou součástí tématiky aktuálně se formátující domény ESTA-TIKA. Nese v sobě Kód volacího Znaku, který obsahuje emblém ESTETIKY - vyváženost proporcí projevu, kterým se prezentujeme do sdíleného prostředí - kterým se podílíme na harmonii smýšlení a cítění Všech, kteří spějí do intencí Celistvosti Galaktického Člověka.

 ESTA-TIKA je soubor "pod-tónů" tikotu Času, kterým plyne naše kolektivní Evoluce skrz Modely řízení jejích směrů. E-STATIKA je vyváženost jednotlivých komponentů Změn v oblasti EM-polí Reality a E-STA-TIKA je Energie, co se uvolňuje z Událostí, rezonujících touto Realitou do našich Životů. Jde o kvantovanou oblast instalací Novostí, které spřádají nosnou osnovu nového Modelu Magistra a jeho Systému Podpory Života. 

 Křemíkový Multiplex TIAN-LECH je OSOU domény ESTA-TIKA. Obsahuje arianskou verzi Kódu DZIAN, což jsou ZÁŘÍCÍ Bytosti, Strážci Prastaré Moudrosti, kterou jsme si jako Lidstvo přinesli z Hvězdných Rodů - soustav, kde jsme působili a podobně jako nyní zde - komponovali evoluční vlákna Existence. Strážci od té doby, kdy Lidstvo ovládl samozvaný element parazitického charakteru, který do našich Životů vnesl Hierarchické principy uplatnění Moci, kterou za něj realizují "vybraní" (vyvolení) jedinci - v každé generaci, v každém čase naší evoluční dráhy. Z intencí tohoto neblahého vlivu se vysunujeme - proto také aktivace harmonizačních elementů ESTA-TIKA přinese "tlak" na základy té MOCI v obecném smyslu. S tím souvisí plošné zavedení Základního Příjmu, přehodnocení finančních efektů ve společnosti a tím změnu limitových filtrací =  onoho STŘETU ZÁJMŮ. Posun z Hierarchie do Autonomie - rozvinutí Svrchovanosti jednotlivce na platformě Celku - uplatněním základních prvků fraktality = Celek v každé Části.

 esta-tika1-mini.jpgesta-tika-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice