Jdi na obsah Jdi na menu

FAKT-TOR

 Slunovratový portál, který propojuje velkou síť spojitostí - mezi sférou projekčních variací vývoje událostí a prostorem jejich "zhmotnění" - tj. sférou skutečností, která je naší prožívanou Přítomností. 

 Informace k portálové anomálii jsou součástí série již publikovaných textů, které popisují výměnu Modelů Evoluce a (prozatím) známé podrobnosti nově se vynořujícího Systému Podpory Života, který jede již plně v rytmu nového Modelu Magistra. Články MÁG-ISTER a jim předcházející informace jsou přístupné ze sekce "Nové příspěvky".

 Letní slunovrat vždy doprovází silné energetické proudy - letos je to ještě zesílené zvýšenou sluneční aktivitou a emisemi "exotického" gama záření, které je však měkkého charakteru a předpokládaný efekt jangové dominance se nedostaví - nejde o klasický průběh, jak jsme bývali zvyklí tyto energie vnímat a jejich vliv na náš a zemský organizmus chápat. Měkké gama záření se vyznačuje harmonizačním a stabilizujícím efektem - jde o kaskádový "převod" adamantinových částic z dalekého, hlubokého Vesmíru - jsou to svazky energo-informačních "balíčků" (paket) pro podporu probíhajícího všeobecného transformačního procesu. Velkým podílem se zde uplatňuje působení Křemíkové formy Inteligence - prostřednictvím "shluků" tzv. Křemíkových Multiplexů, které transport částic zajišťují a směrují do těch oblastí zemské noosféry, kde jsou struktury Vědomí "otevřené" pro příjem Novostí.

 Přiložené ilustrační schéma FAKT-TOR je první fází instalace kódovací sekvence pro vyrovnání sfér vrstev Živosti na planetě se sférami energo-informačních polí, které reagují s EM rozhraním aurických polí živých organizmů - tedy i Člověka. Ty sekvence jsou celkem tři - tato první je zaváděcí a nese kód Vodíku a Hélia - pro excitaci Informačních Bodů Prostoru do hmotného formátu stavebních prvků fyzické zóny Existence. Další dvě mám rozkreslené a budu je publikovat v intervalu několika dnů - jak se informace pro popis ustálí do sdělitelné podoby. Předpokládám, že po aktivaci třetí snad budu moci sestavit nějaký ucelený popis a tím uzavřít aktuální sérii MÁG-ISTER.

 P.S. Hodně času teď věnuji paralelním Projektům - hlavně Projektu Kamenné Srdce, pro který se také uvolňují Novosti - ty se symetricky skládají s tím, co "podnikám" v dalších oblastech svých zájmů. Vnímám to nyní jako rozsáhlý soubor synchronicit, které navazují v horizontálním i vertikálním směru množství souvislostí - kamkoli se podíváme, tam je střed dění. Tato super-poziční "oblast" je pro nás takovým zvětšeným a zpomaleným Horizontem Událostí - na každého to působí jinak - specificky - takže nebudu vyjmenovávat "příznaky" - obecně však jde o pozitivní a příznivé změny ve fyzické i spirituální rovině Života.

Dodatek - od včera se mi sypou zpětné vazby, ani je nestačím všechny procházet a řadit - tak prozatím dvě, co mě zaujaly nejvíce - komentář Armina na sdíleném vláknu článku - cit.:

 "...ke mně přišla informace o energii naší planety Země, jejíž potenciál je v tom, že má nesmírnou tvůrčí a transformační energii jež vytváří a podporuje vlastně vertikalitu procesů, a tím vytváří vzestupný proud, či vír transformace energie do několika vrstev, jež vytváří složitou kombinaci kmitů energii, chemických prvků do hornin a následně z nich geologicky a tektonicky vytváří prostředí, povrch planety a inkubátor jímž je oceán kde vzniká život, aminokyseliny ... a dále se rozvíjí na pevninách o inteligenci a rozvoj vědomí a hnacím motorem zde je Slunce.Slunce navíc zpětně na několika energetických rovinách a to energetické rovině na níž kmitají chemické prvky, jež vlastně i vytvářejí naše těla a jejich chemickou, hormonální, psychickou - duševní komunikaci. Navíc jsme zrození z hvězd. V další rovině je zdrojem energie k fotosyntéze a energie tak aby voda měla několik skupenství. Navíc je i zpětným zrcadlem - karmou ... Dále její kulatý povrch vytváří různé dynamické prostředí, kde různě kmitající stavy energii Slunce mají různou energii kmitů, jež vytváří specifické zdrojové informace, jež vytvářejí určitou individuálnost a osud.Země je vertikální brána ..."

 a sdělení přátel ze společného ladění na Vyšehradě, které publikovala Dana Tanaya na svém profilu - cit.:

 "...Vše začalo ohromným proudem jasného bílého světla, který se utvořil uprostřed . My jsem stáli rozmístěni do čtverce.
K místu, kde jsme stáli se začínali scházet duše našich předků, rozeznávala jsem jejich oblečení z různých dob, ať už to bylo oblečení z dob Přemyslovců až po muže v cylindrech na hlavě a podobně.... byl to celkem velký dav bytostí kolem nás.
Světelný sloup zmizel a místo něj se na trávníku začal tvořit velký kruh, jež se po chvíli otevřel a my jsme se dívali až do samotného zlatě zářícího srdce planety. Z těchto krásných hlubin začal stoupat směrem k nám jakýsi držák, velmi podobný olympijské pochodni, zlatý, jemně zdobený. Na vrcholu držáku byly jakési okvětní zlaté listy a na nich byla položená zlatě zářící jasná koule, kolem níž obíhaly poměrně rychle energetické paprsky. Držák a kruh na trávníku zmizely a koule jasně svítila mezi námi. Měla asi 2 metry . V tu chvíli nám byl vydán pokyn, abychom my, kdy každý z nás zastupoval jeden živel, začali energii živlů do koule posílat. Takže například žena, jež vysílala oheň, vypadala jako s velkým plamenometem...a stejně tak ostatní. Do koule byl posílán mocný tok živlů . Po chvíli jsme přestali a koule se zvětšila, takže jsme vlastně stáli blízko jejího středu. Odhaduji velikost v tuto chvíli asi tak na 10 metrů. Pořád jasně zářila. V tu chvíli se nad námi objevil veliký drak. Sdělil nám, že přišel v tuto dobu, dávno předurčenou splnit svůj úkol...řekl nám i jméno, ale nepamatuji si jej.Tento mocný drak byl ochráncem naší vlasti (nerozlišoval Čechy a Slovensko, později mi jedna z žen řekla, že měla pocit, že je to Drak Slovanů). Na pomoc přiletěli ještě další 4 menší draci a světelná koule byla umístěna do jakési energetické sítě. Viděla jsem, jak s jakousi menší námahou a opatrností draci kouli vynesli do velké výšky ( ztratila jsem jí z dohledu) .Drak Slovanů letěl nad nimi. Jen jsem zaregistrovala to, že velmi silný zářící energetický vír se z koule snášel směrem na " naši" oblast....
Tuto událost jsme všichni přítomní vnímali jako naprosto úžasný dar od milované Gaii....s pokorou jsme vše vykonali, tak jak jsme byli vedeni.
Přítomnost výjimečného draka , jež byl dalším znamením a potvrzením silné ochrany naší krásné a jedinečné vlasti a Slovanů jako takových....."

 Další mám v poznámkách a použiji v článku, který mám rozpracovaný...
 

 fakt-tor1-mini.jpg

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice