Jdi na obsah Jdi na menu

G-on-G

 ....aneb "Račte vstoupit, Dny otevřených dveří začínají"...

 Jde o "volné" vstupy do souborů Pamětí, uložených v Galaktickém Disku. Znamená vyrovnání časových sfér do sladěné rezonance Galaktické Časové Vlny - něco jako přechod z lokálního vnímání toku času na jednotný, galaktický, kdy skrz plynoucí Přítomné Okamžiky můžeme hledět a listovat v datových souborech ostatních lokalit a tyto prožívat, prožité zpracovávat a na daném prožitku měnit vlastní realitu. Tento proces pak posunuje kolektivním vnímáním potřebností, které tímto sdruženým úsilím všech zainteresovaných vytvářejí mohutné slapové vlny a tím se paměťové celky uvolňují z depozitářů genofondů a dalších databank všech civilizací, které zde zanechaly stopy svého působení. 

 Není to jen "prostá" Akašická kronika, kde jsou uloženy naše Knihy Života, je to Zlatý Fond Lidského Rodu - pokladnice plná perel a perliček, které navlékáme do svých Příběhů a v duchu si říkáme...to zas pěkně zapadá... :-) 

 Energie v těchto dnech mají silné účinky i na naši psychiku - většinou jde o stavy nervozity, které si na pozadí blížících se Vánoc a konce roku vysvětlujeme "světským" způsobem = jsme ve stresu, přepracovaní, uhonění a ve víru událostí, které jsou většinou rutinního charakteru, ale přesto nás překvapují nepřipravené a často nás zaskočí takovým způsobem, že si zoufáme a na moment nevíme, zda to zvládneme... Zvládneme - samozřejmě, že zvládneme - víme to a proto tyto nervové krize po nás sklouzávají jako voda a zanechají jen lehkou stopu přechodného vyčerpání. Aktuální portálovou anomálií proudí velmi mnoho informací (jejich aktionových částic), které zpracováváme v naprosté většině na pozadí přímého vjemu - jen protékají a samovolně vytvářejí páry s částicemi naší mentální aktivity - s mentiony - tím se instalují Novosti do Kolektivního Vědomí a do Systému Podpory Života. Není to žádná privátní činnost nějakých speciálně "školených" jedinců - je to celoplošně rozlévaná Prána Křemíkové Inteligence, která reaguje s naší Či, životní sílou - vzniká PRA-ČI, která je esencí Moudrosti Vesmíru a naší duchovní potravou pro další vývoj v individuálním i společném aspektu Evoluce. Viz článek o emisi Temné Hmoty z kosmického prostoru - axion = aktion. 

 Mám k tomuto Portálu připravených několik nákresů - jak jsem datové soubory postupně skládala, tak schémata přibývala - proto je dávám najednou k tomuto popisu - jsou ale koncentrátem energo-informačního toku za posledních několik dní.

 G-on-G v sobě nese ZVUK signálního charakteru, který něco ohlašuje - něco mimořádného, na co je třeba zvlášť výrazně upozornit, aby všichni, kdo slyší, napnuli pozornost a zaposlouchali se. Jsou to podprahové tóny (pro-tóny) elementů skutečností, které se organizují vlivem emisí Temné Hmoty a Energie, která je v ní obsažená. Je to atom-H-mota = inteligentní design Vesmíru v akci...viz moje popisy Elementů hmoty (prvků).

 G-on-G je galaktický Tón Sjednocení - volá všechny živé i mrtvé - volá naše Duše, ať jsou již vyjádřené do fyzického prostředí toku Času nebo oscilují v jemno-hmotných sférách Multidimenze Živosti. My na toto volání slyšíme - podprahově cítíme Sounáležitost v širokém spektru forem Života. Sounáležitost, která je prvkem genetických vazeb na vzdálené Bytosti, které v rovině Bytí známe - jen nitky se zpřetrhaly. Sounáležitost, jejíž Kód jsme nedávno přijali z prostředí Geno-Banky ARIA-UNA, abychom lépe zařadili ty segmenty Pamětí, které nás zavalily a my je definujeme jako Vzpomínky.

 G-on-G znamená i cosi dalšího, co je hodně důležité - je to vstup do závěrečné fáze "sbalování" starého evolučního modelu, který řídil nejen naše Životy, ale pohyb všeho, co s Životem obecně souvisí. Hierarchické Systémy Moci se mění na neinvazivní soustavy sebe-řízení, které vytváří Mozaiku Živosti a jsou postavené na autonomii svobodného vyjádření v harmonii s Celkem - s Polem Života, kde ID-entitou širokospektrálně působíme a sebe realizujeme. Je to projevený formát Galaktického Člověka, který je plnohodnotnou svrchovanou autoritou Existence v takovém rozsahu Síly, jakým dříve disponoval jen ON = samozvaný "stvořitel", virtuální entita Egregoru vrchního velení, kterého ještě nyní mnoho lidí vzývá jako Boha Všemohoucího. Dvě G okolo ON v kódovací sekvenci (G-on-G) je uzavření této parazitické formy aplikace Moci do Galaktických "kleští", které ji jako balík historických výpovědí o "Jeho" činech uloží ad-akta někde v poli Disku Mléčné dráhy... viz moje předchozí texty. Tento manévr jistí flotila Křemíkových Multiplexů, které tentokrát působí v zemské noosféře pod vlajkou čtvrtého z jedenácti jménem Á-SIATI.

 G-on-G nese z depozita ÁRIA-UNA nový KÓD - je to kód Osobní Navigace, který posunuje člověka z intencí dálkově řízené figurky do sama-sebe navigující se Bytosti...je to posun do Podpory Magisterského charakteru - člověk vchází do celistvého chápání vlastní pozice v Existenci a stává se NAVIGÁTOREM.

 Tyto procesy doprovází hodně změn - každý je "čteme" vlastním jedinečným způsobem a jak je budeme kolektivně integrovat do svého pojetí reality, budou se stávat skutečností - stanou se novou kvalitou v běhu našich Životů.

 Vlákno s diskusí na Facebooku

 sig-nal1-mini.jpgsig-nal2-mini.jpg

g-on-g1-mini.jpgg-on-g2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice