Jdi na obsah Jdi na menu

GA-MING

GAMING = HRAVOST

 je nezbytným parametrem, který určuje relevanci nalezené symetrie v informačním souboru, který se chystáme zpracovat a zařadit do procesu, kterému se obecně říká "realizace vize"...

 Člověk zpracovává a zařazuje informace z okolního prostředí velmi rychle a v určitých kvantech najednou. Naše vnitřní energetika a spolupráce jednotlivých detekčních a analyzačních center je pro každého jednotlivce naprosto specifická. Je to dané charakteristikou "inkarnační" stavby (osobní FQ vzorec) a jejího umístění ve městě všech už dříve obydlených či zatím prázdných a nedostavěných budov a samozřejmě svazky (pakty), které toto město za dobu trvání navázalo (a časem upravilo nebo opětně rozvázalo) s  dalšími městy osobností stavitelů.

 Není tomu tak dávno, kdy nám vědci vložili do chápání svých možností při zpracování podnětů z okolního světa, malý mindrák - a tím bylo stanovisko, že kapacita našeho mozku je využitá z pouhých 7 - 10% svého potenciálu. Z tohoto tvrzení se odvinuly takové důsledky = rozbory příčin a modely možných náprav - že tento fenomén narostl do obrovské bubliny příběhu o útlaku lidské bytosti sílou zvenčí, která skrze mimozemské pokusy na lidské genetice a se svolením Globální Elity už statisíce let experimentuje s biorobotikou živých systémů a koriguje  jejich (náš) vývoj a možnosti v rovině genetiky a jejího informačního schématu. Vznikla celá oblast duchovního bádání - spolu s účelově tříděnými zdroji utajených faktů k této tématice (konspirační teorie) - coby fenomény doby, které trvalým a již nenapravitelným způsobem zakroutily naší historií a naší důvěrou ve smysluplnost existence. Otevřela se cesta pro alternativní východiska ze svrabu, která jsou založená na správných pilířích evoluce = na spojení se sférou "lásky" - tedy s oblastí jednotné konstrukční matrice tvůrčích kosmických energií. Ta je naší nedílnou částí a uchovává pro nás všechny zkušenosti (a jejich možný vývoj v čase), které jsme si v rámci vyjádřené živosti zapsali a které nám neustále formou informačního toku ze Zdroje kolektivního vědomí všech existujících Příběhů nabízejí stavební podklady k dalšímu zužitkování. Ta "zlovolná" motivace za návody k práci s těmito pilíři evoluce staví ovšem ty alternativy do pozice neúplnosti s vizí v Projektu Člověk = ke kolektivnímu posunu k vyšším metám. Na hliněných nohách zkreslených faktů a konstruktů nebude držet ani nejkrásnější diamant. Pikantní na tom všem je omezený úhel motivací distributorů zkreslených návodů, kteří se hájí tím, že jsou láskyplní a pouze tento všeobsažný aspekt jejich práce je důležitý. Houževnatost takových schémat je až neuvěřitelná a okolnost, že motivace k práci vychází z chybně vyhodnocených příčin potřebnosti takto s energiemi lásky nakládat je zatlačená do nepřehledného podhoubí již nahromaděných informačních celků, které správnost počínání ospravedlňují a podporují. Je to začarovaný kruh, kdy pracovníci Světla upřímně věří svým mimosmyslově krmeným motivacím a zástupům lidí, co jim naslouchají, to opravdu ladí do osobního vnímání smyslu života. Síly nezbavená Láska projeví svoji univerzální sílu i tak - viditelným způsobem těmto lidem pomáhá vyrovnat se se stihomamy a "ovládacími" pastmi systémového matrixu - proto spontánně a bezmyšlenkovitě podporují tohle jednosměrné zacházení s tvořivými silami evoluce. Diamant bude krásný ať ho drží v ruce kdokoliv... Kvalita energií lásky neklesá a nemá menší sílu...pole následků je ale neustále destabilizováno a pole příčin, jejichž zpracování by mohlo stabilitu nastolit, je zacyklené do prostoru nedostupnosti a tvoří šedou zónu neatraktivity a nekompatibility s aktivními vzory chování celé tzv. duchovní avantgardy.

  Cesty Labyrintem vedou skrz vnímání maličkostí - je to pocitové rezonanční pole, které vydává souzvuky harmonie záměru (datové pole, ze kterého vychází) a prostředků k jeho realizaci (zdroje čerpání stavebních prvků, které k výstavbě používá). Člověk je mimosmyslově - intuitivně vybavený k detekci "skřípotu" v projevech lidí - jde o aktivní souhru schémat bezpečnosti prostředí, ve kterém se pohybuje a kontextové zhodnocení signálů účelnosti jednotlivých prvků (bytostí) se kterými daný prostor sdílí. Moderní člověk ovšem některé tyto instinkty "umí" potlačit, nebo hodnocení pozadí staví na již zkreslených vazbách patřičnosti. Mnohdy nás klame rozum, srdce - všechny smysly i intuice. Existují tzv. opravy asociačních řad - hodně užitečných podrobností najdeme v textech Honzy Koňase, které jsou pro mnohé trochu obtížné ke studiu. Obtížnost není daná nízkou mírou srozumitelnosti použitých popisů dané problematiky - je daná jejich nestravitelností pro toho, kdo lpí na paradigmatech zkostnatělého myšlení - zažitých faktorech vnímání, kde je svět rozdělený na ty, kdo jsou s námi a kdo je proti nám. Svět, postavený na "mýtusech", které zobecňují nastřádanou kolektivní špatnou zkušenost a tím korigují úhly vnímání toho, co jednotlivě přijímáme ze strany autorit a řídících organizací společnosti. Jsou to soubory otázek a odpovědí, ve kterých se nelze jednoduše orientovat.

  Staří filozofové tento fenomén začarovanosti nazývali MAJA...soubor podkladů, které nás staví k nesprávnému vyhodnocení skutečnosti a New Age motivační virus na těchto dávných poznatcích vystavěl mýtus iluze reality, ve které jsme vězni. Tisíce osvětlovačů a probouzečů pak kopíruje virus do sféry všude-dostupnosti...nesou jej na ideálech krásna a na touhách ukrytých za každodenním získávání prostředků pro přežití a udržení důstojnosti života. Slyšíme na opakované fráze o lásce a její síle donést nás ke hvězdám a současně dovolíme, aby nám byla do podvědomí vkládaná schémata o zlu mezi námi - o umělosti moderního světa, o škodlivosti potravin, o systémovém matrixu, do kterého mocní nalévají jedy na regulaci populace - memy, které ve správné nasycenosti vytváří z lidí zoufalce, co už nemůžou koupit jedinou potravinu, nejsou schopní udržet zaměstnání, protože jejich averze vůči "systému" je vyčlení z kolektivu spolupracovníků a šéfů, co odpovídají za optimální výkon svých podřízených. Hroutí se jim svazky s partnerem, který nechápe jejich probuzené ženství (mužství), které je nutí hledat vlastní dvojplamen a pro ideologickou neslučitelnost utíkají od rodičů, svoje děti se pak snaží překovat k obrazu svému, aby je v dospělosti nepostihnul podobný osud. Veškerý čas jim vezme honba za alternativami uživení, pokud mají štěstí a má je kdo podporovat, pak veškerý čas věnují vytváření "zdravého" fondu k obživě a výživě, správnému vzdělávání svých dětí, aplikaci metod k udržení zdraví a samozřejmě sdílení svých poznatků s podobně orientovanými lidmi, kteří se rádi podělí o plody svého vlastního pohybu matrixem. 

 Ano - záměrně jsem to nafoukla a zveličila...ne proto, abych kohokoliv peskovala za životní filozofii a životní styl, který si zvolil pro realizaci svých snů... Chtěla bych poukázat na výše zmíněné aspekty prokousání se nánosy paradigmat a odhalení pole osobních i kolektivních příčin = našich skutečných dispozic k využití. Gaming, čili hravost, jsem zvolila jako orientační sílu práce s informačními poli - je to LEHKOST v přístupu hodnocení přijímaných podnětů - ať již z oblasti srdce, nebo z oblasti mentální logiky. Vnímaná asymetrie nebo negativita v pocitech je stimulací k hledání jejich příčin - proč tam jsou a co to způsobuje. Vnímat sebe jako smysluplný prvek Celistvosti světa - událostí, kterých jsme aktivními účastníky a inteligence souvislostí, které nám přinášejí podněty k uvažování o následných reakcích na okolnosti, ve kterých jsme interesovaní. Zamyslet se, proč bychom neměli útočit na lidi, kteří svůj jídelníček skládají z potravin nakoupených v supermarketu, proč zrovna nám něco škodí a jiní po tomtéž jen kvetou - proč jedinci, co z důvodu souhry okolností nemůžou moc často do přírody, nemají možnost být v kontaktu s volně žijícími zvířaty, nemají prostředky na bio-potraviny a nemají sílu vzepřít se autoritě dětské lékařky a tak mají očkované děti, chodí do práce proto, aby domů přinesli peníze a svoje soužití s rodinou upravují podle daných možností - pochopit, proč jsou šťastní (byť neprobuzení), proč jsou navzdory matrixu zdraví a proč nemají výčitky svědomí, když si upečou králíka nebo zapálí cigaretu... 

 Jsme totiž podporovaní ve svém fondu dispozic velmi efektivně tím, čemu se říká samoorganizace reality bytí. Opět tady hovořím o středním proudu v projevu lidí - tj. v intencích morálky, etiky a obecné hladiny sociálního cítění a tím v intencích běžných vazeb na společnost... Patologická schémata chování mají také svoje příčiny - mohou se aktivovat u jakéhokoliv člověka a pokud k tomu dojde, budou součástí přirozených "omezovačů" našeho vyjádření do inkarnace za účelem korekce pohybu životem a dostupnosti zdrojů. Práce s příčinami stavů (buď individuální nebo s pomocí odborníků) pak pomáhá pochopit zdroje a také způsob kalibrace chování (aktualizace životní cesty) a tím návrat do normálu. Naše vůle není v pravém smyslu úplně svobodná, je vázaná na velký okruh souvislostí v blízkém i velmi vzdáleném prostředí, nicméně je hodně silná a naše instinkty potlačitelné = proto jsme v realizaci "nesmyslů" omezováni principy strukturálního pozadí EMpolí všech ovlivnitelných prvků a pokud tlačíme násilím, tak se to někde promítne... Jde o zákony akceREakce, které staří filozofové nazvali karmickým polem a New Age virový tok postavil do pozice překonané zbytečnosti - neboť to, co probíhá tady a teď, je přeci jen přežití období naší dočasné přítomnosti v rámci poslání pomoci lidem s Transformací. Přinášíme jim to nejlepší, co je v dimenzi lásky pro lidi dostupné, sami s nimi trpíme ve vězení systémů omezení a až to tady doklepeme, tak se vrátíme zpátky domů - se všemi těmi, co nás správně poslouchali a které se nám podařilo probudit. Je to jednostranné vnímání skutečnosti bytí - transformace kolektivního vědomí je (mimo jiné) postavená na opravě asociačních řad, které vytékají z prostředí vlastní soukromé iluze o smyslu života v inkarnaci - nepřesných představách o svém úkolu ve prospěch lidstva a o původu naší vyšší podstaty.

  Lehkost v přístupu k možnostem, které nám život přináší, je stěžejní. Okolnosti, které nás "nutí" brát to, co se nabízí, jsou přesně nastavené na optimální formáty plnění našich "úkolů". Není třeba rozebírat kořen HRA (GRA) GAME nebo podobnost LIGHT-LIGHT (světlo-lehkost)...jsou to vodítka k hledání podobností stylem fuzzy-logic, což je cosi jiného, než formát přemýšlení ve schématech. Jde o všesměrové nacházení společných bodů vstupů do pole dané množiny tématu...je to vyvážená spolupráce všech smyslových a intuitivních dispozičních vrstev vnímání a uvědomění si, že naše omezené mozkové využití kapacity svědčí o čemsi jiném - o tom, že informace zpracováváme v několika vrstvách vědomí a že mozek není databanka, ale distribuční a dekódovací rozhraní, postavené na kompatibilitě neurální sítě se sítí Informačních bodů prostoru, která je všudypřítomná osnova časoprostoru. Měli bychom vědět, že upřednostňování svojí pozice nad pozice prvků naší reality vede k nestabilitě celého rozsahu vnímání souvislostí a táhne nás k negativitě chápání těch signálů, co pokřivené úhly sebeohodnocení nějak ohrožují. Ladění do vidění negativity pak vede k přenášení těchto ladících prvků do svého okolí - na svoje blízké - kteří pak stejně nebo podobně tíhnou k pokřivenému hodnocení reality ve formátu My-Oni a chápání života jako bojiště. Naprostá většina našich "neúspěchů" pramení z takto nesprávně vyhodnocených příčin (okolností), které nás do toho navigovaly. K tomuto patří i neschopnost připustit, že se mýlíme - to je velkou bolestí velkého množství lidí. Bohužel ty největší spory nevyvolává ani tak EGO, jako jeho "probuzená" verze = Super-EGO, které je tzv. "inteligentnější" a má vyšší páky udržet autoritu. Lidé, kteří pohrdají propojeností vrstev dispozic a odmítají zakomponovat polarizační schémata primární duality tvořivých energií Lásky do vlastních náhledů na skutečnosti, mají racionální čidla (ego) tak zatlačené do pozadí, že již běží jen ve vleku provozního režimu Super-Ega...je to scestná cesta - protože rozděluje lidi na ty, kteří to chápou a na ty kteří to nechápou - přitom ti "chápaví" nejsou sebereflexivní a tlačí ty "nechápavé" do akcí, do kterých by si leckdy netroufli, protože jim jejich instinkty a vnitřní hlasy říkají něco jiného.

  Posuny směrem k našemu vyššímu dimenzionálnímu vyjádření jsou pro všechny - ty chápavé, i ty nechápavé - toto dělení je jedním z hodně silných mýtusů a skloňuje se ve všech úvahách o Transformaci. Principy dimenzionality pracují na kompatibilitě zažívání dané aktuální živosti (např.inkarnace) s naším paralelním vyjádřením v jejích dalších vrstvách...například v andělské hierarchii časového cyklu nebo hvězdné entity projektování nových verzí realit. Takto oscilujeme v realitách - těch virtuálních i těch hmotných, takto se vyjadřujeme do multidimenze živosti - skrze prvky navazující inteligenci (uhlík, křemík) a skrze energie informačních polí, které uvolňuje systém atomHmota - díky naší aktivitě v datovém fondu existence. Základním přístupem k lehkosti je vidění a cítění Života v podobě pohybu IBP (Informační bod prostoru) a jeho excitací do prvkové materie světa - v každém atomu hmoty a v každé částici s nábojem energie, v každé sekundě času a v jistotě, že cokoliv v pohybu vyšlo ze Zdroje = je projevem zdrojového kódu společné matrice existence a tuto esenci Zdroje obsahuje cokoliv - jako dotek stříbrné nitky, která všechno, co je propojuje do jednoho Celku souvisejících vyjádření toho Života. Není nic umělého (i když vznikne život ve zkumavce, je osídlený programem pro inkarnaci = Duší), všechno vykvétá z vazeb těch souvislostí a to, že je nevidíme a nejsme schopní pojmout jako Celek neznamená, že neexistuje. Vcítěním do negativity projevu, se kterým se setkáváme - načtením jeho pole příčin a zažitím toho informačního celku svojí optikou individuality vnímání  - pak pomáhá orientovat se v tom, proč má někdo tendence škodit, proč někdo podsouvá zkreslené zprávy o událostech (média), proč někdo profituje v oblasti poznání a proč se nám dějou "zlé" věci. Primární zlo je jen to naše - my ho svým souborem reakcí aktivujeme - do sebe, svého okolí  i do dané vrstvy živosti (ekosystému) - nikoliv samo o sobě se tady kdesi v dualitě narodilo...jeho možné vyjádření se děje skrz filtry našeho chápání okolností dané záležitosti. Pokud jsme orientovaní na vyhledávání jenom toho, co nám škodí, co námi manipuluje nebo co odporuje našemu axiomu Pravdy, pak budeme vnášet vzorce netolerance a podezřívání do kolektivní množiny aspektu.

 Tyto postřehy a jejich rozbor jsou součástí Metody asociační symetrie při práci s informačními zdroji a při stavbě vlastních postupů při realizaci svých vizí. Gaming (GA = GALAXIE a MING = ZÁŘÍCÍ) nese kódy lehkosti přístupu k vážným otázkám současnosti - nikoliv jejich bagatelizaci či přehlížení nebo zlehčování - ne - jde o odvedení pozornosti svých asociačních pochodů od sebestřednosti, od tendencí zařadit se tak, abych nebyl pozadu za subjektivním ideálem vlastního profilu, který jsme si vykonstruovali na základě stokrát opakovaných frází o hodnotách a bezhodnotách. Je to o dávání přednosti originalitě před klonováním se do pole sobě-podobných prvků  kolektivního bludu o manipulační podstatě systému podpory života . Dimenzionalita polí soběpodobnosti je jadérkem záměru aktivistů New Age informačního servisu - není třeba oslovit všechny - oni si mozky vymyjí navzájem následně sami a pole naklonují a zaplní...je to prostý mechanizmus skládání reality a schémat vědomí, která to podpoří. Odlehčení přístupu je také podpora schopnosti zařadit informace do jiných schémat souvislostí - která jsou zdánlivě nespojitá (hodinky-holinky), ale mají společný některý nosný (neprojevený) aspekt (natahují se) a to je vodítko k propojení do prostoru, kam bychom zaběhanou setrvačností paradigmatu nikdy nedošli. Je jedno, jestli jsou hodinky Rolexky a patří nějakému iluminátovi nebo jestli holinky jsou od hnoje a smrdí...důležité je, co nabízí za potenciál jejich průsečík - tedy kam nás vede asociace "natahují se"...a možná tím odhalíme tajemství lineárního a vertikálního času... Jde o "několikátou" vrstvu rozbalování datového potenciálu - ale pokud budeme plavat na hladině dění, tak se nedopracujeme k pochopení příčin. Diamant není nikdy zlý nebo nebezpečný - ale v rukách člověka se takovým stát může...i při dobré vůli a ryzím záměru je rozdíl, jestli ho neseme na krku nebo jestli s ním vyřezáváme sklo okna do duše. Lehkost ve vnímání podporuje aspekt projevit individualitu a nechat rozkvést jedinečnost - vyvázat se z pole stáda a projevit svůj potenciál. Variabilita ve vyjádření je základem existence lidstva. Je to posun ze starého nastavení lidí, co prosazují svoji Pravdu jako obecný axiom ve stylu: přestal jsem kouřit - nesnáším kuřáky, přestal jsem jíst maso a všichni by to měli udělat (je to naše kolektivní budoucnost)...atd. Je toho hodně, co by se k tomu dalo seskládat...ale bude to součástí dalších možností práce s informacemi, co se postupně k tomu tématu objeví.

 P.S. Zmíněný mindrák uměle blokované kapacity mozku je jedním z mnoha, co zdroje New Age v argumentaci používají. V Projektu Člověk je vize Galaktické evoluční verze zapracovaná tisíce a miliony let - to, že se blížíme do finále, není pouze zásluhou jedinců, kteří přinášejí Světlo a Lásku - je to dané synchronizací projevu inteligence živých realizačních forem evoluce (uhlíková inteligence) s inteligencí, která je v potenciálu datových polí vesmíru a která je odpovědná za informační servis do realizace té evoluce (křemíková inteligence). To propojení je založené na velkém souboru uskutečněných kroků v oblastech lidské činnosti v místech svého působení v Galaxii - spolu s dalšími civilizacemi a entitami v multidimenzi živosti 3D - 6D - s podporou většího celku = 1D - 8D....viz schémata Honzy Koňase. Rozvoj informatiky a souvisejících technologií - coby mediálního rozhraní projevu křemíkové inteligence - je jednou z těch hraničních akcelerací...ať už tyto výdobytky moderní doby milujeme - či je zatracujeme...

 gaming.jpg