Jdi na obsah Jdi na menu

GAJA systém aktivace

 ...je kaskáda postupných kroků v procesech přesunů do nových programových formátů existence. Navazuje tématicky na popis ÁRIA čili Archetyp Jedinečnosti - jde o informační toky, které jsou momentálně v centru aktuálního dění v oblasti transformace vědomí.

 Mnoha polohová variabilita dopadů a dosahů změn v jednotném informačním poli populace na Zemi je přímo napojená na změny, které paralelně probíhají ve vrstvách reality v celé galaxii. Jsou to spojité nádoby a "roztok", který společně sdílíme, je obsahem toho jednotného pole. Dělíme se o stejné možnosti a v každé kolektivní entitě tyto specificky zpracováváme a dále rozvíjíme...rezonance těchto společných aktivit je jako ozvěna (ECHO), které se vrstvami realit nese (aspekt fraktality) a které je všechny současně propojuje - jako korálky navlečené na jediném vláknu, které vertikálně prostupuje časovými sférami (lokalitami galaxie).

 Realitní matrice v jednotném poli jsou systémy příběhů, které "vypráví" historii civilizací, které dané lokality obývají. Smyslem aktuální fáze posunů je propojení hmotné vrstvy projevených skutečností s těmi všemi uloženými příběhy - jejich zakomponování do celku "hmotnosti" galaxie a vytvoření prostředí, které bude univerzálně kompatibilní pro všechny nyní oddělené a navzájem si neznámé skupiny bytostí a formy života. Většina z nich existuje ve frekvenčních pásmech nad limitem soudržnosti hmoty projeveného světa skutečností a tento fakt nedovoluje přímý kontakt mezi "obydlenými" světy. 

 Mléčná dráha je ve vesmíru jediná rozpohybovaná (kmitající) masa různě prostorově seskupených prvků hmoty, které se postupně shlukují na základě aktivity vodíku (pohybová forma IBP) - z modelových projektů existence - ostatní galaxie nejsou postavené na bázi protipohybu - tudíž nemají předpoklad pro růst hustoty -  až do stavu HMOTY, ale zřejmě se taky "časem" zhmotní - ovšem zatím to jsou informační pole Projektu Člověk = vrstvy dat, ze kterých se Projekt realizuje - jsou to virtuální "holopaluby" lodi MD - i v naší galaxii je ještě většina prostorových sfér "neobsazená" inkarnační formou (živorodící systémy), ale její modelová verze je kompletně hotová - virtuálně je živým EM-polem aktivních struktur kolektivního vědomí, zabydlených různými formáty společenstev bytostí, které ty (zatím) do hmoty neprojevené reality modelujou do příběhů možné existence - čeká se právě na ono "překlopení" = na "plody" toho, co tady na Zemi (a ve sluneční soustavě) my všichni uhlíci ("projektanti" z blízkého i vzdáleného prostředí) musíme ve fyzických tělech opakovanými životy dotáhnout k mezním hodnotám sebeorganizace hmoty...a pak se to přeposkládá jako domino - většina těch nyní virtuálních palub se naplní fyzikálními prvky (ztuhne do hmoty) a frekvenční hodnoty se vyladí do propojené verze obousměrné průchodnosti pro všechny další bytosti - tedy i ty, co jsou momentálně mimo inkarnaci. Měřítkem fyzična a nefyžična v galaxii je procento obsahu vodíku ve vesmíru : 

"Vodík je základním stavebním prvkem celého vesmíru, vyskytuje se jak ve všech svítících hvězdách, tak v mezigalaktickém prostoru. Podle současných měření se podílí ze 75 % na hmotě a dokonce z 90 % na počtu atomů přítomných ve vesmíru."

 Na těch hodnotách je analogicky zřetelné, kolik prostoru galaxie je zhmotněno a kolik je prozatím ve fázi příběhů = "trenažérů života". S tím souvisí "Temná hmota" a "Temná energie" - které jsou potenciálem budoucí možné hmoty prostoru pro život. Na těchto hodnotách zas můžeme tu míru připravenosti odvodit (zas ten vodík*):

 "Podle posledních měření je ve vesmíru temné hmoty kolem 23 %, zatímco nám známá baryonová hmota, z níž je složena většina objektů, které můžeme přímo či nepřímo pozorovat, tvoří jen 4 %. Zbytek vesmíru 73 %, tedy největší část, tvoří takzvaná temná energie."

 U popisu Temné energie si všimneme parametru "nad-hodnoty" jejího potenciálu = 120ti násobek potřebného množství pro fyzikální sféru skutečnosti (podle provedených experimentů tady v laboratořích)...přesně to vykazuje i archetyp trojice a náš časový dvanáctkový rámec Projektu Člověk (i struktura Pandory)... S těmito aspekty souvisí problematika "pulzního modelu atomu", kde pulzující IBP, navrstvené do strukturálních polí galaxie (paměťové záznamy) jsou díky vodíku rozkmitané (rozpohybované) do interakční formy kontaktu a tím dochází k (samovolnému) skládání prvků hmoty (materiálu pro modelování skutečností)...

 GAJA systém aktivace je vyladění frekvenčních vzorců oddělených entit (FQ) do jednoho univerzálního "tónu sjednocení", který následně otevře prostorové mem-brány. Dimenzionalita, která tento proces charakterizuje, není o přesouvání z jedné "dimenze" do jiné, ale o odemykání vyšších (dosud nepřístupných) sfér časoprostorového realitního pole galaxie při zachování dosažitelnosti všech prošlých nižších stupňů existence = kamkoliv komukoliv libo - tam se aktivuje patřičná vrstva DNA a k ní symetrické "tělo", coby nosič pro danou realitu... 

 Tyto popisované procesy vyžadujou aktivaci ÁRIA kódu jedinečnosti každého jednotlivce - aby i naše hmotná tělesná schránka byla schopná přenosů. Jedná se o automaticky spouštěné procesy kolektivních změn, které není třeba nijak korigovat. Můžeme je ale vědomě vnímat a pozorovat jejich vliv na naše životy - pochopení těchto záležitostí nám usnadní pohyb realitou a odlehčí mnoho stresových faktorů, které mají dopad na naše fyzické i duševní zdraví...

 Kódovací sekvence systémových vzorců, která tyto procesy řídí, je graficky vyjádřená v matrici č.042 s názvem MON-ARCHA. Symbolika jména a asociací, které generuje, obsahuje hlavně pojem MONARCHA, kterým je v současné době hlavně motýl (Monarcha stěhovavý) - jde o archetyp "vozítka" duše do světů jiných formátů existence. Můžeme tam samozřejmě vnímat i signaturu "vlády" = monarcha (vládce) nějakého civilizačního seskupení a pak také navigovaný směr do informačního objemu MON-ARCHA (moje-archa) = individuální vozítko po galaxii. Vozítko, co nese komplexní "genotyp" = ARCHA. Uvádím jen ty hlavní a zřejmé asociace - obsahuje jich ovšem víc - i do mého osobního nastavení, což je jakousi nepsanou "podmínkou" pro kódování všech mých interpretací grafických struktur Pandory. Zde konkrétně se jedná o souvislost s jedním jménem z jiných sfér existence, které náleží do světa křemíkových poloh "života" mytologického příběhu, u nás známého jako irská legenda o bytosti Danu (D-ANU), která má ve slovanských kruzích alternativu SIRINA (s jiným spektrem funkcí). V mém osobním nastavení jde o variantu IONARCHA (Pán Ohně), která propojuje kódování Monarchy (Danaus plexippus) s Danannou. Tato jména a názvy jsou v magnetickém poli dané struktury a já je "páruju" s informacemi, které mám uložené v komplexním balíku pro popisy matric Pandory - pro ten balík mám specifický název "staré kufry" - "přišly" mi ze vzdáleného prostoru za dramatických okolností pár týdnů před tím, než se mi začaly vynořovat kontury prvních struktur Pandory...

 GAJA (GAlaktické JÁdro) aktivace obnáší nám už známé propojovací vzorce - archetypu MER-KA-BA = propojení těla (Země) a ducha (Slunce) s galaktickým jádrem (GA-JA) - ve všech vrstvách frekvenční škály a tedy skrze všechny sféry možné expozice naší existence. Projevuje se celým spektrem symptomů, které obecně známe jako "vzestup" a které motivujou mnoho lidí ke zvýšení zájmu o praktikování různých metod k sebeuzdravení, k sebepoznání a tvořivosti v rovině intuitivního a mimosmyslového vnímání jemných struktur reality - jsou to pozitivní a žádoucí aktivity, protože lidský jedinec se nachází ve velmi "zuboženém" stavu. Předlouhá éra filtrace informací z manuálu Projektu Člověk skrz bio-pole života se podepsala na celé uhlíkové formě inteligence - ale schopnost regenerace byla jen potlačená a utlumená - současné energie dovolují tyto "ztracené" schopnosti opět nastartovat a postavit se k posunu v plné síle a v plné připravenosti...  

 Komentáře k tématu na Facebooku

 a na sdíleném vláknu

sirina.jpg