Jdi na obsah Jdi na menu

GENIUS-VITA

 …DECH ŽIVOTA…

 Dneškem (11022020) počínaje, procházíme dalším unikátním Portálem Transformace. Jde o zesílený tok energo-informačního charakteru, který přináší kvanta Novostí – tedy takových podnětů, které přímo stimulují naši Fantazii ke skládání Vizí a postupů jejich možných uskutečnění. Je to nával kreativity v mentální i rukodělné podobě – a nemusí se jednat přímo o nějaká umělecká díla, ale o jakoukoliv tvůrčí činnost, která se může odehrávat doma u sporáku, s dětmi (partnerem) v přírodě nebo jen tak procházkou po místech, která máme rádi a kde je nám dobře. Uspořádat si myšlenky a zvážit svoje možnosti – to je základem tvořivosti jakéhokoliv druhu. 

 Proud energie bude kulminovat 20.února (2002-2020) = od 11.2. do 20.2. to je devět dní, během kterých budeme koncentrovat chaoticky se jevící podněty, pocity, které vyvolají a symboliku, kterou nás budou navigovat do příslušných souvislostí a vazeb na další události, kterých jsme buď přímými účastníky, nebo v pozici pozorovatelů sledujeme jejich aktuální vývoj v Čase – jejich dopad na prostředí, kde se pohybujeme my i naši blízcí. V globálním měřítku je to proces, který opět zásadním způsobem překlopí některá stará paradigmata v Kolektivním Vědomí – a to až do součtu data 22.února (2202-2020), kdy se projeví přechod devátým dnem – a sice otevřením stavidla „přesahu“ energo-informačního toku. Zaznamenáme velkou akceleraci (dynamiku skoku) do dne jedenáctého (počítáno od dnešního dne) a skrz numeriku pěti dvojek (pět párů) dojdeme součtu jedna = Celek. Spojení 11 a 1 lze pojmout jako 3in1 a také jako 1+1=3…a tento součet opět dosadit jako 3v1. Dochází tedy k několika směrové symetrii, která znamená určitou synergickou pozici v přechodu do dalšího období instalací jednotlivostí nového evolučního Modelu Magistra, kam kolektivně směřujeme.

 Genius-Vita je součástí Viteálů Duše – jejích vrstev v multidimenzi Existence a v poli Celistvosti osobní ID-entity (součtu všech Já v rozptylu vrstev Bytí). Tyto Novosti jsou součástí samorozbalovacího balíku Modelu Magistra, který se po částech uvolňuje z „manuálu“ Projektu Člověk – jak se mění podmínky archetypální výbavy Kolektivního Vědomí Lidstva v prostředí planetární Noosféry – tak dochází k náhradě starých „programů“ (struktur Vědomí) jejich novými verzemi, které jsou v souladu s „většinovou“ vůlí. „Většinovou“ zde chápeme jako „převládající“ v zóně konkrétních témat změny – počty nad-kritických hodnot, nutných pro jejich aktivaci, se liší téma od tématu – řídí se to mnoha proměnnými, které mají rezonanční efekt napříč Časem i Prostorem. Jde o soubory sebe-řízení struktur v dimenzích Živosti, které jednotlivě individuálně nemůžeme regulovat, ale mimosmyslovými vjemy a podněty jsme vnitřní inteligencí procesů vedeni k takovým rozhodnutím (reakcím), za kterými si můžeme zpětně s čistým svědomím stát (efekt svobodné vůle). Polaritně jde o neutrální obsahy stimulací – ale průchodem naší pocitovou a mentální zónou je vzniklým událostem polarita udělená – proto některé soubory instalací nadkritické hodnoty nedosáhnou, přestože se na jejich procítění účastní obrovské počty lidí – jde o regulaci nekompatibilních tendencí, které nemají v rozsahu souvislostí patřičné návaznosti. 

 Jak odhadnout, kam energii vkládat a kam ne? 

 O čem to je a o čem to není?

 Odpovědi nalezneme v intuici a jejích empaticky detekovaných scénářích, které se rozvíjejí v naší Mysli (vizualizace skrz fantazii na základě vlastních i obecných zkušeností) – ta reaguje na spontánní pocity a jejich prožitky – rozkládá si je do relevancí a (opět) skrz zvážení možností a podmínek dojde k vynoření toho nejoptimálnějšího (v dané situaci) rozhodnutí či reakci. Samozřejmostí je napojení na Jednotné informační pole – o které nemusíme nijak speciálně usilovat – je naší přirozeností. 

 Ve zjednodušeném výčtu lze definovat některé „nešvary“ při investici energie a úsilí našeho snažení – takže o čem to není:

 Není to „objevit Ameriku“ optikou jednadvacátého století = recyklovat stará paradigmata skrz nové vědecké poznatky. Opakovat zažité vzorce vědění/chování tím, že je podáváme přelakované do růžových odstínů, které zdánlivě svítí novotou. Takto se projevuje mnoho současných tzv. info-servisů ezoterního a duchovního charakteru, které zdánlivě navigují ke „Vzestupu“ – ale v podstatě sympatizanty drží v gravitační zóně starého systémového matrixu, který je souborem velmi sofistikovaných pastí a zabezpečen takovými jevy, které jsou pro mnohé nepřekročitelné – protože podpásově manipulují naším smyslem pro odpovědnost, čistotu myšlení a cítění, ochotu pomáhat a plnit vyšší poslání „nadživotního“ formátu. Takový servis lehce odhalíme procítěním energie v pozadí – a tu detekujeme (extrahujeme) z použitých slov, vět - z jejich zabarvení, skrytých významů a motivů, které zpoza lesklého povrchu vyčuhují. Stačí být všímavý a empatický – nedat na zběžný dojem, ale přesvědčit se všemi smysly, zda „návnada“ neobsahuje „jed“. Starý Spasitelský Model Evoluce se vyznačuje hierarchickými principy řízení – formou aplikace Moci „autorit“ vnějšího (neznámého, či fiktivního) charakteru. Je to obecná definice – ale v každém projevu lze tyto atributy odhalit (pokud tam jsou obsažené). 

 Není to skloňovat „Starosti“ – protože jejich překrucováním se Novostí nedobereme – jen to naše zaujetí na nějaký čas odvede od směrů, které by vedly k posunům ven ze silových polí mocenských struktur, které taktují naše mentální povědomí toho, co je a co není pro Lidstvo a jednotlivce správné – tvarují názory, ideály a veřejné mínění tak, aby to vyhovovalo udržení jejich pozic. 

 Není to o tom upínat se k vnějším (například mimozemským) entitám, se kterými necítíme mít uzavřenou „spojeneckou smlouvu“ = které to sice tvrdí, ale jejich činy tomu odporují, protože modulují naše frekvenční stavy, aniž by nám daly prostor si je sami řídit. To, čemu můžeme věřit, je „poznání“, načerpané ze svého vlastního Nitra – ze Srdce, kde existuje napojení na naše „rozptýlené“ verze sebe-sama…na vyšší Já naší celistvé identity v kosmickém rozsahu Života. Tok těchto informací, energie a poznatků můžeme kdykoliv sami regulovat a filtrovat – nepřekáží nám v běžných aktivitách – jsou součástí plného projevu naší svobodné vůle.

 O čem to je:

 O otevřenosti – o vstřícné pozici vůči všemu, co přichází – i když to v prvním okamžiku necítíme jako relevantní, ale přesto je potřeba to zpracovat. Zdržovat se v tom „přítomném okamžiku“ co nejdéle, abychom vnitřními smysly „zvážili“ všechny nabízející se možnosti – to jsou podklady pro naše reakce a rozhodnutí – pokud se při tom necítíme svobodně, odložit další bádání na tom poli.

 O přijímání neotřelým způsobem - pomocí neobvyklých směrů vnímání – vede k posunu z pole následků do pole příčin dějů, kterých jsme součástí. Na oplátku ze sebe vydávat – nezadržovat v sobě věci, které se derou napovrch a sdílet své pocity, prožitky a nápady s těmi, kterým důvěřujeme. Projevením vizí do Světa Skutečností se dočkáme potřebných zpětných vazeb, které nám donesou další podněty pro pohyb Realitou.

 Tunelové vidění nahradit teleskopickým  = zorientovat se v co největším okruhu dané tématiky a pak si přiblížit ty jednotlivosti, které nás nějakým způsobem zaujmou – jsou to většinou ony Novosti, které nesou největší potenciál změny – našeho povědomí o jevech a událostech – jejich zpracování pak uvolní energii pro aktivní účast na změnách celospolečenských (kolektivních).

 Dávat přednost harmonickému zapadnutí do souvislostí – neohlížet se na první moment nabízené polarity, ale udělit tomu takový náboj, který cítíme jako potřebný.

 Těch věcí je mnohem víc – každá má jinou orientaci na témata a obsah informací – samozřejmostí je důvěra ve vlastní schopnosti, ve schopnosti dalších lidí – se kterými vcházíme do kontaktu. 

 Genius-Vita je ta vrstva Duše/Bytosti, kterou vnímáme jako „mentální tělo“. Pojem GENIUS má více významů - zvolila jsem DECH - jako esenci Ducha ve Hmotě. VITA = ŽIVOT. Jako u ostatních – i zde jde o nabídku nových úhlů chápání daného fenoménu – co kdo v nově otevřeném směru uvidí a navnímá – je ryze v jeho režii a v jeho perspektivě pohledu.

 Přiložený obrázek je koncentrací symboliky, kterou okolo Portálu „chaosu“ už několik dní sbírám – jde o moji interní představu Viteálu Dechu Života. Zřejmě to měla být dvě schémata – ale tak nějak jsem to nahustila do jednoho – proto je až přeplněné grafikony a mikro-znaky…snad to nebude působit příliš rušivým dojmem…

 genius-vita1-mini.jpggenius-vita-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice