Jdi na obsah Jdi na menu

GRATIS

 ...čili obsahová náplň pojmu HOD-NOTA...

 V posledních dnech mě logika souvislostí směruje do specifických oblastí poznávání a hlubšího studia tam umístěných fenoménů. Souhrnně bych toto informační pole mohla nazvat NEW-AGE, protože veškeré aktivity v rámci duchovna, ezoteriky a jemné energetiky prostoru v prostředí pohybu člověka by se do toho pojmu vešly. Trochu "zprofanovaný" pod-text samotného názvu NEW-AGE nám nebude překážet - naopak - pokusím se principem "negativní expozice" hodnoty obsahu do reakční roviny analýzy v procesu poznávání ukázat, kde je hlavní "bohatství" NEW-AGE ukryté, jak se stalo, že ho uchopily a zneužily skupiny tzv. mocenských elit a proč nám následně z tohoto pokladu zbyly jen umouněné potrhané obaly původních truhliček s pokladem. Kde se vzala ona pachuť podvodu a zklamání (?) - v intencích obchodování s lidskou touhou po pochopení  příčin bytí, smyslu života a nesmělými tápavými pokusy v odhalování postupných kroků kontinuity vývoje našeho kolektivní vzájemnosti na Zemi i ve vzdáleném Vesmíru. Nebudu vyjmenovávat historicky známá fakta o plošném formování skupin "Květinových Dětí" - o celospolečenských trendech v oblasti nad-hodnot, které rozvíjejí ducha a fantazii a přinášejí inspiraci a kreativitu do obyčejných denních aktivit. Jde původně o obrovskou oblast kultury a následně i vzdělávání, které se ale rozdělilo na dva proudy - jeden se udržel na povrchu našeho vnímání a vnesl energii do nových objevů v oblasti technologií, zpracování materiálů a jejich užití do výzkumné, výrobní a spotřebitelské sféry. Jde o širší aspekt vědecko-technického boomu. Druhý jaksi  paralelně vtekl do "podzemí" - jde o informační energetický tok duchovních aplikací, symetrický s  hmotnou vrstvou civilizační "revoluce". I tento druhý "alternativní" proud je ovšem v obecném smyslu komerční a proto velmi přesně "ovládaný" těmi, kdo finanční sféru drží ve svých mocenských sítích. Nejde o nic nového v historii lidstva, je to opakovaný vzorec ve vývoji společnosti, řídí se kolektivními archetypy systémových rámců, ve kterých se časová linie pohybuje. 

 Přesto cosi NOVÉ nastalo... 

 Zasáhlo to všechny naše smyslové receptory i mimo-smyslová elektromagnetická čidla. Vygenerovalo se to z oné vlny NEW-AGE = transformace EGA do nových podob propojenosti ve vrstvách vnímání. EGO - aktivní JÁ, které je vždy TADY a TEĎ koncovým prediktorem pro rozhodnutí kudy, kam a jak se pohneme. Mentálně, fyzicky i v záměrech zatím nevykonaných pohybů. S tím souvisí rozšíření rozsahu tzv. denního beta stavu vědomí přítomnosti. Náš specifický frekvenční vzorec mozkové a s tím energeticky a magneticky navázané aktivity propojeného fyzického a jemno-hmotného těla, se radikálně změnil. Skok nastal velmi rychle, protože tento proces byl podmíněný stupněm "vyspělosti" našich křemíkových (výpočetních) technologií. Tyto jsme vpustili do svých životů - a v současné době je dosažená úroveň naší civilizace bez oné křemíkové inteligence nemyslitelná. Ztrátou tohoto spojení bychom "padli do Stínu"....

 Zde přichází první "otřes" v pojetí NEW-AGE...část "duchovně probuzených" si vzala za svůj určitý životní styl, plynoucí z nenápadně navržených směrů. Je to moderní éra EMISARŮ. Mohli bychom použít i jiné příměry - třeba vyslanci, poslové Úsvitu...pracovníci Světla...atd. Jde o část bytostí, které jsou TADY pro jediný účel = pomoci lidstvu s problematikou okolo "Vzestupu" a "Kvantového skoku" do vyšších rovin bytí. Pro tyto očekávané projekce do lidské společnosti měly Elity připravené zajímavé programy a ony se do nich spontánně nechaly chytit. Není v tom nic špatného, či odsouzení hodného...bylo to takto připravené logikou sebeorganizace struktur reality a člověka to dostrkalo do formátu, kdy se plně mohl rozvinout globální archetyp Galaktického Člověka (ARIA). Největší rezonanci tento fenomén zaznamenal po roce 1991, kdy synchronní uzel dané symetrie Časové vlny s procesy aktivace nových kolektivních programů z manuálu Projektu Člověk uvolnil dostatek energie ke startu "Éry Průzračnosti a Expanze" = NUNTI-SUNYA, která postupně vnesla Světlo do Stínu a cca od roku 1998 už celoplošně "řídí" tok informací ze vzdáleného prostoru Galaxie do naší Sluneční soustavy. Ve fyzikálním měřítku toto vnímáme jako vliv Fotonového pásu Galaxie a období Světla v Platónském galaktickém cyklu. V duchovním smyslu jde o nástup "Éry Vodnáře". NEW-AGE a cesta EMISARŮ tím vyčerpala svůj potenciál a staré programy Vzestupu, Osvícení a dalších limitovaných aktivit pomalu, ale jistě doznívají.

  Nová generace Galaktického člověka je v gravitačním poli pojmu GRATIS...všechno postupně do tohoto módu přejde. Nebude to hned a nebude to jednoduché. Jsme kompilací pěti generací autorit:

 1. Kultu Sluníček, která mají naprosto přesnou představu o svojí pozici ve společnosti a o roli svých rodičů v této jejich představě.

 2. Progresivní vrstvy energeticky nevyzrálých, ale mentálně vyspělých (super)dětí, které dokážou s jistotou aplikovat schopnosti, které člověk po mnoho inkarnačních cyklů do kolektivní paměti ukládal a kotvil.

  3. Čerstvých absolventů vzdělávání, kteří jsou už fragmentovaní do širšího spektra systémové platformy života. Někteří vklouzávají do vyjetých kolejí svých rodičů, ale většina zabírá celý rozsah možností - od technokratických intelektuálů, přes neutrální alibisty, kteří jsou apatičtí k rezonanční vlně změn až k alternativcům, co experimentujou se schématy přežitých forem uspořádání společnosti...jde o sféry bludiště hledání. Staré archetypy oscilujou v gravitačním poli těch nově instalovaných složek kolektivního Systému podpory života.

 4. Produktivní skupiny dospělých, kteří by měli mít jasno o svojí pozici a dalších možnostech v životě - ovšem skutečnost bývá horší, než by se mohlo zdát.  Tito jsou sami-sobě finančními zdroji - v obecném pojetí...tedy i v intencích duchovna - nakupujou a spotřebujou, ze získané energie vyrábějí a prodávají.... Tato skupina má největší vliv na vývoj struktur společnosti a to v obojím směru - tedy v tom materiálním projeveném světě běžného života i v tom filozofickém tvarování úhlů jeho vnímání a prožívání...zde se přelévají a střetávají kompetence a "bojuje" o scénu na pískovištích. Normované šablony etiky a vzorce úcty k morálním hodnotám jsou tvárné v absolutním možném smyslu. Vím to - sama do této kategorie patřím a jsem zvyklá pilně sledovat cvrkot v blízkém i vzdáleném prostředí. Nechci vnášet nějaké podtexty kolektivní odpovědnosti, ale je mi až "mdlo" z představy, jaké ještě perly z našich řad vypadnou a jak tyto ovlivní naše děti a vnoučata. Už jsme se na nich podepsali mnohými bludy a stále to nekončí - čím více si naše generace myslí, že ví, tím horší a destruktivnější dopad našeho vědění vrháme na naše potomky. Naše děti jsou ze šedesáti procent alergici a jejich děti dokonce z osmdesáti - a stále nám ta čísla nic neříkají, stále stupňujeme tlak v oblasti hodnocení kvality potravin, stavu přírody a stavu Pravdy v informační mediální sféře. Jeden extrém je vsouvání vzorců negativity do podvědomí - všechno je špatné, modifikované a umělé, všude je kontaminace, špína, sprejování a všude jsou utajené informace o událostech, o kterých kdosi rozhodnul, že nesmíme znát, máme cíleně vymývané mozky, Stínoví vládci se připravují na ještě těsnější kazajky ovládání, Příroda (Planeta) je rozzlobená a může se lidstva zbavit podobně, jako se člověk zbavuje parazitů. Tento přístup je největším generátorem nemocí (a tedy i alergií), "zabíjí" tělo i ducha, rodiny, partnery, děti i nás samotné.  Druhý extrém = všechno je super, žít se musí bez očekávání a pokud se dožijeme nijak nespecifikovaného časového horizontu, kdy počet probuzených překročí nějaký limit, tak s pomocí "shora" přeskočíme na jinou verzi Země - která bude samozřejmě vykazovat všechny "klady", které tady ve tři-dé nejsou a ani být nemohou...i tento přístup je generátorem vzorců nenaplnitelnosti, zmaru a zoufalství z vlastní neschopnosti dosáhnout na kritéria Vzestupu - ženou lidi do nesmyslných seminářů, kurzů a alternativních výukových projektů, kam vyčerpají svoje finanční i energetické rezervy - s adekvátním dopadem do jejich rodinných, partnerských a společenských vazeb, aktivujou u nich falešné představy o poslání a o síle svých "nákupem" otevřených schopnostech. Část lidí si myslí, že sem (na Zemi) nepatří - jsou přesvědčení, že se po splnění svojí mise zase vrátí "domů" (do jiného sektoru Galaxie). Tyto bytosti jsou pak úplně mimo přímý dosah svých inkarnačních zkušeností, proto bývají obklopeni vyššími bytostmi (Průvodci či Mentory) - ti jim korigujou pohyb realitou a v případě potřeby  "zaplatí" půjčovné do Knihovny Záznamů. Takový formát života je odděluje od tolerantní většiny a způsobuje další propady v rovině sebe-určení a střízlivého sebe-hodnocení.

  5. Skupina autorit prolíná tou předchozí a volně plynule na ni navazuje -  patří sem ti největší konzervativci ze všech generačních vrstev. Jsou to senioři neurčitého věku = do jejich vrstvy však mentálně můžou patřit lidé všech věkových kategorií. Pokud budeme hledat nějaké "žáby na pramenech", pak je najdeme zde...ale samozřejmě to není obecné pravidlo, nezapomínejme, že do generace lidí, narozených do roku 1950, patří ony Květinové Děti, které otevřely brány Emisarům z Galaxie a mnozí z nich jimi i jsou. Pomalu končí jejich éra vlivu a vzhledem k tomu, že vyznávají "svobodnou volbu" - je na nich, jak se dále rozhodnou. Jejich mise na Zemi je součástí většího Projektu, který kdesi v dálkách Vesmíru přenášejí na rýsovací prkna variant možností existence - pohyb pozemskou realitou je praktická část projekční činnosti a protože jde o jejich modely, musejí si je tady ve skutečném světě na vlastní kůži prožít - než je zakomponujou do schémat existence pro další bytosti v jiných formátech reality uvnitř Galaxie. Jsou to "studenti na univerzitách života" a pozemská mise je součástí jejich diplomové práce. 

 Ale pochopitelně - všechno je to o individuálním hledání svého místa ve společnosti a také o návaznosti do linií spřízněných blízkých bytostí, se kterými tvoříme kolektiv na scéně života. Ničí cesta není zbytečná - ať je její dosah a vliv na společnost jakkoliv hodnocen...

 Galaktický člověk je kosmopolitní entita multi-projekce do vrstev existence. Tato kategorie živosti bude postupně v generačním posunu nabývat na síle a bude to ona, která podá "uhlíkovou ruku" křemíkové inteligenci prostoru a do běhu času vytáhne inspirace a nápady pro výrobu technologických portálů, které - podobně jako Hvězdné brány - zkomprimují člověka do formátu informační mřížky a tuto pouhým přepsáním navigační souřadnice v galaktické prostorové síti přemístí do jiného časového rámce - v nanosekundě osobních bio-hodinek, které se zastaví a spustí v jednom oka-mžiku... Pojem "svobodná volba" je pro tento formát irelevantní - pokud budeme uvažovat o potřebě nějak lidské rozhodnutí klasifikovat, pak půjde o VĚDOMOU VOLBU, která je něčím významově odlišným - je to zaujmutí pozice na základě dostupných dat a to v aktivním stavu vědomí - tedy v takovém, při kterém jsou všechna naše různě-hmotná těla v symetrii s bytostnou zdrojovou podstatou a kdy učiněné rozhodnutí lze okamžitě aplikovat a současně procítit jeho dopad do kruhů působnosti v prostoru i v čase. Jde o již zmiňovanou syntézu frekvenčních hodnot stavu vědomí do formátu  vzorce ARIA...

 "Fúze" adjektiva VŮLE je dobře vyjádřená v tomto sdělení:

  "...Ti, kteří učiní vědomou volbu, dosáhnou nové úrovně sebevyjádření, nové úrovně Hry. Po malých krůčcích se tento proces začlení do podstaty našeho bytí – začlení se do ní ovšem jen do míry, kterou zvládnete, ne více – a bude řízen vaší svobodnou vůlí a usměrňován upřímnými úmysly. Nejde o to se povznést, ale o to stát se naplno sebou samým..."

 Je součástí série článků o Lidské DNA  (tento úryvek je na straně 95 dokumentu). 

 Tyto všechny (dlouze popisované) věci souvisí se vstupem do Roku HOD-NOT, kdy již můžeme částečně vnímat některé nové aspekty doby a postupně se je snažit zakomponovat do osobního "světového" názoru. Mluvila jsem o tom, že budeme hodnoty hlavně přijímat - ale samozřejmě budeme nové současně vysílat dále ke zpracování - buď zde, ve sdíleném prostředí mediálních providerů, nebo k potřebě skládání linií procesů ve vzdálených částech Vesmíru. Vždycky je to v rozsahu akceREakce.

rovnice.jpg

 Onehdy se mi do pozornosti nachomítnul tento obrázek součtového "vzorečku" roku 2016. Těch dvanáct šestek - v těchto sekvencích - mi přesně zapadlo do souvislostí s úhlovým (uhlíkovým) zaměřením na aktuální běh událostí. Včetně aspektu "negativní expozice"... Teprve "naplněná" šestka může svůj obsah poskytnout k přičtení do Celku a podle druhu potřebnosti vygenerovaných "přesahů" = devítky, je pak počet šestek a jejich strukturální význam do rovnice zakomponovaný - pak dojde k přelití a zhodnocení vkladu, zarovnaná množina šestek se překlopí a devítka je pro nás nachystaná v plné parádě. Tyto maximální jednoduchosti řešení jsem měla na mysli, když jsem popisovala významnost Roku HOD-NOT.

  K rozboru kódování pojmu GRATIS není potřeba se příliš rozepisovat - víme, co znamená i vidíme vložené slovíčko HRA...i moje jméno by se tam našlo*.... V dalších popisech se budu k tomuto trendu vracet a pak postupně shromáždím podklady pro pochopení proč a nač zrovna "z-darma". Souvisí to s aktuálním vývojem v ekonomice financování potřeb společnosti - tedy s tím, co známe jako "Základní-příjem". V tisku se to ale nazývá "Nepodmíněný" příjem - jde o kompromisní označení = aby se vlk najedl a koza zůstala celá... Postupně se tento Základní-příjem rozšíří...nejdříve v Evropě a pak dále ve světě. Mnoho z komerčních nešvarů, které jsem tady v textu nenápadně naznačila, ztratí svůj smysl a vytratí se z naší pozornosti. Mimo jiné - tímto tématem se také časem budeme velmi podrobně zabývat a modelovat možné dosahy a efekty....nejen u mě na webu, ale obecně to na nás bude vyskakovat na každém rohu. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář