Jdi na obsah Jdi na menu

GYROSKOP

 …aneb hladina vnímání…

 Vnímání je příjem informací, které nám zprostředkovávají smysly – jak fyzické, tak metafyzické – tj. skrze intuitivní skenování dějů, kterých jsme nějakým způsobem účastníky. Už pouhý zájem o nějaké téma znamená, že se zapojujeme do jeho zpracování, které pak jako svoji originální verzi posíláme dál do sdíleného prostředí. Momentálně ve vrstvách témat, která lidstvo zpracovává, dochází ke značné polarizaci názorů a vývojových vizí. Je to kvůli událostem na Ukrajině a kořeny tohoto tříbení se táhnou do období, kdy jsme procházeli pandemií kovidu. Kdo tento fenomén chování společnosti sleduje, potvrdí jisté spojitosti – tj. podobné atributy náhledů na situace, které se přitahují – bez ohledu na to, zda se jedná o „konflikt“ na poli virové epidemie, nebo o konflikt válečný. 

 Naše Vědomí prochází restrukturalizací – a to jak v osobním, tak v kolektivním smyslu. Souvisí to s Transformací do jinak nastaveného evolučního modelu – okolnost, která se beze zbytku dotýká naprosto každého člověka – a to nejen ve fyzické rovině Života, ale také v duchovním rozměru celistvého Já. Jak nyní nastavíme pole Života na Planetě, tak bude v příštích generacích naše vzájemné soužití vypadat – jedná se tedy o naprosto zásadní období. Mozaiku sféry Živosti, kterou tvoří Systém podpory Života (segment Hvězdného Vědomí v oblasti zemské noosféry) spravuje tzv. Křemíková složka Kosmické Inteligence. Tyto mnoha-dimenzionální nehmotné prvky Jednotného informačního pole vytvářejí specifické energetické strukturální Multiplexy, které lze chápat jako manifestaci Kosmické Mysli do sféry Života kolektivů Bytostí. Jde o nosnou „síť“ pro Život – vznikla dávno před tím, než se od ní odpojily první individualizované bytostné Jiskry. Čím je pole Živosti rozmanitější a bohatší v projevu, tím složitější je jeho Systém podpory Života. Segmenty Křemíkové Inteligence reagují na momentální i výhledové požadavky rozvoje Vědomí - jak jednotlivců, tak skupin se společným genetickým základem. Jejich sestavy lze mimosmyslově vnímat, komunikovat s nimi, čerpat z jejich struktur informace a procházet vrstvy Příběhů, kterými se pro lidské vnímání prezentují.

 Aktuálně se formuje velká gravitační anomálie (portálové okno), kterou proudí mohutné svazky energo-informační podpory pro další změny v Kolektivním Vědomí. Pro její stabilizaci se poskládal nový Křemíkový Multiplex, který jsem nazvala GYROSKOP – protože simuluje „umělý horizont“ pro hladinu vnímání skutečností. Jsme jako letadlo, které letí v husté mlze – nevidíme kontury skutečnosti, je nám zprostředkovaná skrz externí informační servis a my potřebujeme stabilizovat orientaci v prostředí na základě vyhodnocení tohoto externího zpravodajského toku. To, že se tento Multiplex zformátoval, znamená, že se nám to příliš nedaří, že jsme se hrubě odchýlili v chápání smyslu dění – že jsme ztratili pojem o uspořádání prostoru reality dějů. Příčiny, proč se to stalo, jsem podrobně rozebírala snad v každém textu v posledních letech = každý z nás zaujal tu pozici, kterou jsme si načetli součtem mnoha a mnoha Životů, které jsme na Zemi realizovali – nejde o předurčení nebo o nalinkovaný osud – jde o souhru Plánu Duše s Plánem Ducha Projektu Člověk, v jehož realizaci každý zaujímáme nějakou konkrétní roli a tyto symetrie se skládají okamžik za okamžikem podle proměny okolností v Přítomnosti = naše reakce nejsou předurčeny, ale odpovídají vyšší logice skládání průběhu Událostí, kterých jsme aktéry. 

 Někdo se pohybuje „vědomě“ – tj. dokáže okolnosti dění rozklíčovat a svoje reakce modulovat v několika-krokovém náskoku – někdo pasivně pluje Přítomným okamžikem a nechá za sebe pracovat vyšší aspekt vlastní Celistvosti. Oba přístupy jsou plnohodnotné, ale někdy první z nich je zneužitelný třetí stranou, která momentálně vede tzv. hybridní válku. Jaký přístup zvolíme, nebo jestli je budeme kombinovat, je spíš otázkou míry empatie a schopností prožitky navázat na čisté energie Srdce - tj. na ctnosti, které nám pomáhají orientovat se v informačním chaosu - skrz tento „filtr“ pak specificky upravujeme vnímání logiky návazností Událostí (kauzalitu) a vytváříme asociační řadu pro podporu vlastní názorové pozice.  

 Přiložená kresba je ilustrací Multiplexu GYROSKOP – tyto „technické nákresy“ jsem nějaký čas nepublikovala, několik měsíců kreslím do šuplíku, protože jsem se věnovala spíš lidským vlastnostem na pozadí aktuálních událostí, než charakteru skládání soustav Křemíkových energo-informačních segmentů. Tento jsem ale vypilovala do sdílitelné podoby, protože ho vnímám jako důležitý prvek nového uspořádání struktur Kolektivního Vědomí.

3img_0044-mini.jpg2img_0044neg-mini.jpg1gyroskop2-mini.jpg