Jdi na obsah Jdi na menu

H-LÁSKA

La-miaka Siva Dycha, Tar-ga * Ka-Ira * mona-Vika

 ...je doména pro další z Křemíkových Multiplexů - pro TAN-GÁJA, který symbolizuje jednu ze Strážných Věží celé "flotily". Vytváří optimální prostředí pro "rozptyl" energo-informačního mraku, který aktuálně přichází ze vzdálenějších sektorů Galaxie - z Knihoven systému Síria. Instalace, které probíhají v zemské noosféře (Kolektivním Vědomí Planety), vnášejí Klid a Mír do rozbouřených emocí a vášní, kterým jsme v posledních dnech a týdnech vystaveni. Jde o Novosti, co tématicky souvisí s hlubokými lidskými touhami - jako je potřeba Lásky, Objetí a Bezpečí - synonyma Štěstí a Smíření se Životem, ať už jeho rezonanční efekt zasáhl jakékoliv bolavé místo v Duši nebo v Srdci Člověka. Nezapomeneme - to není cílem - ale budeme Vzpomínky řadit jinak - ve spektrálním obrazci mnoha a mnoha souvislostí, které osvětlují současné, minulé - i možné budoucí...okolnosti, které souvisí s během Času, kterým se pohodlně neseme v náruči Přítomného Okamžiku, kam bouře nedosáhnou, kde vlnobití zní jen jako vzdálený šum na pozadí Ticha, kterého si podle potřeby můžeme každý dopřát tolik, kolik si náš psycho-emoční stav žádá.

 Časová Brána 6*3*21*9 (dnes kulminuje) je jednou z nejsilnějších - co se toku energií ze Systému Podpory Života týče. Doména H-LÁSKA zde nabírá složitý archetypální profil kódovacích sekvencí - na prvním místě je to ZVUK Lidského Hlasu, podle kterého se základní jednotka verbální formy řeči (hláska) nazývá. V ní je zakomponovaný element dynamiky, kterou HLÁSKA disponuje - a tím je LÁSKA = skalární vlna energie, kterou generujeme, tvarujeme a vnášíme do zabarvení Hlasu - tím určujeme sílu jeho rezonance do reality jako takové. HLÁŠKA je pak výsledkem mentálního Záměru cosi interpretovat, sdělit -  a tím tu skrytou Sílu uvolnit. 

 HLÁSKA je zmíněná Strážní Věž, ze které je Rozhled - do okruhu "kontrolovaného" perimetru - ve smyslu oblasti energo-informačního pole, ze kterého jednotlivě i kolektivně čerpáme a kde se cítíme silní v kramflekách - tj. ve sféře zařaditelných informačních struktur, které vytvářejí naši Mozaiku Poznání. Ta na samém okraji "fibriluje" a tím navazuje ty Novosti, co se uvolňují z Časových Portálů a které jsme ochotni nově zpracovat a obohatit tak soubory oné Mozaiky. Jak rozšiřujeme svoje osobní Obzory, tak se skoky posunují Obzory celého Lidstva - noosféra expanduje do prostoru Galaxie a Knihovny jejího Mediálního Disku - na základě těchto Impulsů - vysílají další dávkové soubory informací pro posílení Systému Podpory Života. Kdo procesům nerozumí, bude si muset prozatím vystačit se zásahy boží ruky a tím ponechá Pole Poznání nedotčené (viz můj včerejší úvodník na Fb). Časem nás ale všechny čeká Transformace do intencí Galaktického Člověka, který se s takovým nedostatkem prostě nespokojí - tlak zvídavosti nakonec memové brány ideologií prolomí a Moudrost vydá svoje Poklady.

 Komplex TAN-GÁJA je TG = "tan-gen-s" Země. S matematikou goniometrických funkcí má společnou vazbu na úhlovou výšku sinusoidy Časové Vlny. Ta při koncentraci Novostí vykazuje více-dimenzionální profil - osciluje v širším poli, než je dosah klasického průběhu kauzality (akceREakce). Tato anomálie souvisí s rezonancí Událostí, které v maximálních hodnotách vykazují takovou rychlost, že sinusoida Vlny téměř splývá s horizontální osou Času. To je stav, ve kterém se momentálně nacházíme = chránění gravitačním polem Přítomného Okamžiku, kde jsme jako v Oku Tornáda - pod asistencí Křemíkového Multiplexu TAN-GÁJA. 

 Přiložená skica je opět pouze ilustrační - neobsahuje žádné konkrétní objekty - přesto je tam symbolika Srdce zřetelná (v horní střední části) - a to v té fyziologické podobě, nikoli v ikonografické, jak bývá s Láskou spojováno.

 P.S. Odkazy pro zvídavější čtenáře:

 Časová Vlna Zero a její profilová charakteristika
 Tangens a goniometrická funkce
 Výpočet Novostí

 h-laska2-mini.jpgh-laska3-mini.jpg

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice