Jdi na obsah Jdi na menu

HALONA

...čili Kód Věčnosti, který je zaváděcí sekvencí genetické modifikace ÁRIA-UNA. Znamená plnou aktivaci zdrojového souboru ÁRIA kódu Jedinečnosti u nad-kritického množství lidí = tedy u takového počtu jedinců, kdy se jejich součtem uvolní čekající instalace - tj. impulz, díky kterému se paměťové segmenty přehoupnou přes "okraj" Horizontu Událostí a dynamika setrvačnosti daného procesu nabere požadovanou rychlost. Je to dlouho očekávaný servis Kódů Života, které symbolizuje Stříbrolistá Růže - ROSA-ARGENTA - která právě vykvétá do vnímatelné blízkosti člověka. Nese První modifikaci světlem nabuzených vláken DNA - tento první krok se v Projektu ČLO-věk nazývá Kódem Věčnosti a znamená připravenost Lidského Genomu přijmout energo-informační podporu pro dokončení transformace do intencí Galaktického Člověka - tj. završit momentální evoluční fázi přechodu do multi-dimenzionálního prostředí a uvolnit memové bloky v Kolektivním Vědomí, které "korigovaly" ty vstupy, jejichž volná dostupnost by v minulosti vedla k nezvladatelným psychotickým stavům. Že ta mentální ochrana byla víc než symbolická, ukazuje velké množství těch případů, kdy do Zóny Věčnosti lidé vstoupili a frekvenční expanzi vlastního Vědomí neustáli - určitě každý z nás takového člověka potkal, možná se s ním zná i osobně. Nakolik bude jejich mysl a pocitová pohoda schopná regenerace - ukáže až čas...každopádně současné toky energie tomu budou napomáhat.  

 HALONA - Kód Věčnosti - zahajuje proces mnoha dalších aktivací - v rovině genomu. Znamená to, že se souborem "nových" schopností se budou lidé rodit, včetně toho, že je budou umět automaticky využívat v těch situacích, na které jsou "stavěné". Člověk již nebude muset procházet výběrovým řízením na jejich odblokování a platit si za "zasvěcení", které dosud zájemci přijímají z vnějších zdrojů, kterými mnohdy bývají různí samozvaní vyvolení, co spadají do té kategorie psycho-sociálních nerovnováh, co jsem zmínila výše. Už nebude potřeba se ucházet o to, co je nám vrozeně dané - každý si se svými vlohami naloží vlastním způsobem - bude je užívat dle osobního uvážení. Galaktický Člověk má posunuté těžiště odpovědnosti za skutky do zóny Přítomného Okamžiku - tzn., že zneužití nově aktivovaných schopností je téměř nemožné - kdo by na něco takového pomyslel, okamžitě změní linii událostí, pro které je chtěl použít a tím účinek dané schopnosti otočí proti sobě - v zóně "reálného" prožitku (jeho simulaci) si na vlastní kůži zakusí efekt takového zneužití a tím získá čas na konečné rozhodnutí o jejím uvolnění do běhu událostí. Je to přítomnost v poli příčinnosti v reálné podobě. Posouzení relevantnosti přínosu našeho konání není tedy ve sto procentech na nás, ale na vyváženosti v kauzálním smyslu běhu událostí v Čase - jde o přímou fúzi uhlíkové a křemíkové inteligence v praxi. Naše svobodná vůle spočívá v upřímnosti záměru, který stojí na pravdivosti projevu už v nehmotné fázi přípravy, kdy se energie mísí v solárním plexu a vytváří EM pole, do kterého uvolňujeme emoce prožitku zamýšlené akce - vytváříme dynamiku, která uděluje náboj našemu konání a kvalitu jeho rezonančním efektům ve sdíleném prostředí dané reality Života. 

 Jaké to jsou (budou) "schopnosti"? Především rozvinuté vcítění do mentality člověka - kdy v interakcích už nebude docházet k nedorozuměním na bázi vzájemného nepochopení záměrů a činů. Na tuto schopnost je navázaná legální (morálně akceptovatelná a nemanipulující) forma telepatie = reagujeme na něco, co druhý ještě neřekl a tvarujeme svoje plány podle jeho nevyslovených přání. Plníme druhému takové sny, které v daných okolnostech sám zatím nedokázal formulovat a tedy ani definovat. Dáváme svoji vlastní energii všude tam, kde cítíme potřebnost a to celkem spontánně a automaticky = čím víc dáváme, tím více jí máme. Energetická podpora nemusí proudit jen "souhlasným" směrem - to je zavedená praxe a znamená podmíněnost, uvíznutí ve sféře výměny "něco-za-něco". Uvidíme neviditelná volání o pomoc, která lidé reprodukují různými způsoby - většinou takovými, které dost odsuzujeme, považujeme za útoky na naši suverenitu, které často bývají předmětem sváru a odcizení. Že takovým způsobem již dávno žijete? Pak jste těmi jednotlivci, co vytvářejí součtovou vlnu dynamických efektů pro vykvétání Novostí do sféry planetární noosféry - do Kolektivního Vědomí Země.

 Je to o zvýšení AFINITY = přítomnosti uceleného souboru symetrických vazeb, které známe jako SPŘÍZNĚNOST. To jsou okolnosti, které asociačně otevírají mnoho dalších souvislostí - je to dominový efekt. Jeden uvolnění kamínek spustí lavinu událostí - v tomto případě vlnu genetických modifikací v EM poli kódovacích sekvencí naší DNA. Rozkvět Lidskosti zažijeme v přímém přenosu - každý sám na sobě a interakcí skrz zpětné vazby z blízkého okolí i ze vzdálených (nad-časových) vjemů, které tyto asociace navodí. To, zda také každý pochopí, že jde o plošný fenomén, který má jen do reálné skutečnosti různý poločas dojezdu - je jiná záležitost. Osobně nevěřím v okamžitou uvědomělost lidí, protože spasitelský model existence je v nás hluboce zakořeněný - takže myslím, že exploze seslaných záchranářů lidstva ještě nekončí - naopak, možná bude nabírat na grádech...ale i jejich poločas rozpadu vrcholí a tyto tendence povyšování se a uzurpování zásluh postupně odezní. 

 P.S. Jedna přítelkyně dala do statusu odkaz na Beethovenovu 5. symfonii (Osudovou) - s tím, že rozechvívá strunu Lásky v Srdci...potvrzuji v celém smyslu toho sdělení - zaposlouchejte se do tónů hudebního mága a nechte Kódy Života vykvétat z poupat Stříbrolistých Růží, která v našich Srdcích čekají na Polibek Věčnosti...na vibraci Štěstí, co bude dostatečně silná, aby rozbalení spustila. 

 HALONA Beach Cove je "Pláž Věčnosti", kterou proslavil Burt Lancaster a Deborah Kerr ve filmu „Odsud až na věčnost“...

 Vodítek v symbolice této aktuální Portálové anomálie je hodně - každého osloví ta, která mu jsou blízká a ladí s jeho bytostným zaměřením.

 halona1.jpghalona2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice