Jdi na obsah Jdi na menu

HODNOTA čili AKTIVA

Anotace:

- Vesmír nezná záporné hodnoty

- Aktiva jsou pohybové principy nebo jejich složky

- Pasiva jsou stavové (nulové) hodnoty

- Objekt nebo oblast ve vesmíru, který nevykazuje žádné hodnoty, je neznámý a lze ho teoreticky jenom odvozovat - pasuje do intencí celistvosti.

- Mentální vzorce hodnocení jsou podobné matematickým vzorcům "hodnot"...společné kódovací sekvence v oblasti jazyka a jeho asociačních řad a jejich směrů pro naše další myšlenkové cesty...

- Při vnímání HODNOTY se dopouštíme různě velké nepřesnosti a to je primárním lidským parametrem = přirozená míra nedokonalosti a nedůslednosti v doménách působnosti člověka je generátorem variability ve vrstvách možností, ze kterých čerpáme podklady pro míru hodnocení - charakterizuje to pojem "relativita", který je zde filozofickou "veličinou" - nikoliv Einsteinovou teorií...

add...
 Tématika aktuálního procesu skládání informačních celků pro další růst skutečností v obecném pojetí rezonuje v těchto nastíněných bodech. Jde o velmi rozsáhlý komplex, který má nějaký háček v každé oblasti našeho života a souvisí se základním nastavením našeho úhlu vnímání světa. Podle principu akceREakce jde samozřejmě o naši schopnost odhadnout "cenu" prožitku Přítomného okamžiku, vytěžit z něho maximum energie pro vytvoření "lasa" na přitažení dalších podnětů ke zpracování a tím k vytváření "ideální" formy vlastního životního prostředí, které bude "ideálně" zakomponované do vyšších společenských celků.

 Na pozadí událostí globálního charakteru je dost obtížné zachovat aktivní linii růstu vyjádření (vyzařování), ale snad právě pro tyto velmi specifické intence skládání AKTIV je pozadí naší reality momentálně dost "v-tahu" do oblastí negativního myšlení. Zde bychom měli mít na paměti, že "negativní" postoj k čemukoliv znamená stagnaci nebo zastavení a i tato pozice je často velmi nezbytná, abychom se neřítili do ztracena. Navíc - pojem "negativní expozice" znamená tutéž realitu vnímat v obráceném spektrálním vyjádření. 

 Často v posledních dnech přijímám informační zdroje, které mi "chodí" do symetrických párů k vlastním sestaveným asociačním řadám (v souvislostech vnímání), které hodně výrazně korespondujou s HODNOTOU - s jejím hlubším formátem obecnosti. Čím více si myslíme, že víme, tím více se otevírá těch nám prozatím "neznámých" pasiv ve sdíleném prostoru - nejen tady na Zemi, ale i ve smyslu odhalování nových vědeckých a kosmologických pohledů na Vesmír jako celek. Člověk je jedinečná individualita neopakovatelnosti - co člověk, to originální přístup k čemukoliv, s čím se můžeme nebo musíme setkávat - tato základní HODNOTA je ono AKTIVUM = zdrojový kód uhlíkové inteligence, kterou reprezentujeme a současně také rozhraní mezi nulou a jedničkou (pozitivum), které je charakteristikou křemíkové inteligence, která dává každému našemu Přítomnému oka-mžiku (každé pidi-vteřině) speciální souřadnici, kterou my lidé oživíme dotekem prožitku a zanecháme v toku času jako nesmazatelnou stopu našeho pohybu realitami skutečností. 

 S tím souvisí také poslední bod osnovy dané tématiky = vnímání objemové a významové velikosti HODNOT....v obecném smyslu - jde o význam sdělení, která k nám přicházejí a kterým přisuzujeme HODNOTU tím, jak na ně reagujeme a jakým emočním nábojem je obarvíme při zpracování a předávání dál. Velmi často se nám zdá, že klameme sami sebe a cosi si "nalháváme" do kapsy a také velmi často nevíme, zda tyto "klamy" nešíříme tím, jak je dál poskytneme ke sdílení. Není v tom ovšem nic špatného, protože všechno je potřeba nějak zužitkovat a okno příležitosti je stále otevřené - naše osobní schémata jednání jsou v neustále proměně a neustálým vývojem prochází i naše názorová platforma. O tom je prolínání nových systémových archetypů vědomí do těch starých, už mnohdy překonaných paradigmat. Svoje osobní soubory AKTIV (HODNOT) neustále sledujeme a také je neustále kalibrujeme - je to jako spojité pole stále rostoucích cílů, které vyjadřují naše zařazení do celku globální lidské entity.

 Končí ROK GALAXIE MD (2-0-15), všechna pole dimenzí živosti v jejím rámci jsou energeticky aktivní a je to i naší zásluhou - možná proto bude ten příští rok ROKEM HOD-NOT...ale o tom až nastane čas rekapitulace a otevře se náhled do dalších směrů možného vývoje...  

 aktiva.jpg