Jdi na obsah Jdi na menu

IMPRESE

 …čili DOJEM…

 Motto:

Zdání někdy klame
První dojem mnohdy závisí na momentálním rozpoložení mysli
Udělat dojem bývá prvo-plánem v záměrech projevu mnoha lidí
Záměr udělat dojem může posloužit dobré i nedobré věci
Příčinou potřeby udělat dojem bývá subjektivní motiv nějakého „zisku“
V pozadí mnoha předkládaných zpráv a sdělení se už většinou nachází konkrétní struktura „dojmu“, který to má vyvolat 
Stavět své názory na dojmech je necelistvou cestou k orientaci v prostředí – reálném i informačním

 Legenda:

 Osnova nastíněných témat, která s pojmem DOJEM souvisejí, napovídá, že jde o polarizovanou projekci reakcí na kontakt s nespecifikovaným souborem dat, která přijímáme z prostředí, kde se pohybujeme, kterých se dotýkáme smysly i intuicí, ze kterých čerpáme podklady pro utváření názorů na události, či procesy - v běhu normálního Života.

 Zdání někdy klame – tohle známe všichni: jsme klamáni například reklamou nebo účelovou prezentací výrobků a zboží. Netýká se to ale jen spotřebního materiálu – klamou nás i dojmy z určitých vjemů, které vyvolává například chování lidí, kteří propagují své produkty – a to i ty nehmotné v podobě množství sdělení, která jsou tím produktem.

 Účelová prezentace „produktu“ je přímo zaměřená na vyvolání prvního dojmu, který v nás následně navodí určitou atmosféru sympatie, která zabarvuje naše další náhledy na soubor dané prezentace. Protože první dojem se odvíjí od momentální nálady – je na fenomén efektu atmosféry sympatie kladený vysoký důraz - v prezentacích je této okolnosti věnována zvýšená „péče“.

 Záměr udělat dojem může posloužit mnoha dobrým i nedobrým věcem = vždy záleží, kdo a co prezentuje veřejnosti (svému okolí) – jaké sleduje cíle.

 Prvotním důvodem bývá potřeba (či nutnost) přijít k „zisku“ – opět v pozitivním nebo negativním smyslu

 Tento „úvod do marketingu účelové tvorby názorů“ souvisí s aktuálním tokem informací – s kvalitou energií, které jim tvoří přenosové médium. Je to sonda do pozadí chování lidí, kteří jsou vystaveni zpravodajským servisům – a to nejen těm „digitalizovaným“, ale prostě jakýmkoli v kontaktech s kýmkoliv. Je to ta nejběžnější součást naší reality a všichni to velmi dobře známe – i když ne vždy podle těchto vnitřních zkušeností reagujeme a proto se často stáváme „obětí“ okolností, které mohou mít i nežádoucí dopad na náš další Život. 

 Vytváření dojmů je také součástí různých manipulací ze strany řídících složek globální evoluce lidstva jako celku. Je to oblast, která nemá specificky určitelnou rozlohu, umístění nebo zaměřitelnou odbornost – je to soubor vlivů, které na nás vyskakují ze všeho, s čím vejdeme do styku. Právě extrémní navýšení tlaku v této oblasti vlivu – také „díky“ souvislostem s koronavirovou pandemií a jejím systémovým pozadím v plánech Elit – vytvořilo ve sférách Kolektivního Vědomí podmínky pro formulaci nového požadavku na transformační změny = na základě dosažení nějakých sledovaných součtů nadkritických hodnot smýšlení a chování jsme dospěli k bodu, kdy se uvolnila distribuce z prostředí Kosmické Mysli – jednotného informačního pole – a to konkrétních souborů Novostí pro instalace do struktury nového Modelu Magistra, do kterého se již řadu let pomalu nasunujeme. 

 Inovátorem je zde – v této fázi – další z křemíkových multiplexů – modul IMPRESE, který je součástí domény „psycho-stimulačních“ faktorů změn v Kolektivním Vědomí a jeho činnost souvisí s fenoménem „mimikry“, o kterém jsem už několikrát podrobněji psala. Jde o vytváření zákrytných zón, do kterých se „chytají“ ty záměry Elit Moci, co by mohly ohrozit průběh Transformace. Zde – v kontextu s tématem – se jedná o vybarvování zdrojových záměrů, co mají vytvářet specifické dojmy na populaci – v obecném smyslu. Protože se však jedná o „techniku“, která nemá účelový jednosměrný charakter – dotkne se toto vybarvování naprosto každého záměru a jeho prezentací. Na to je potřeba se připravit – protože to bude šokující a zároveň hodně bolestné – pro nás, co jsme si na dojmech postavili sféry zájmu, kam směřuje naše energie – i pro ty, kteří investovali do pracných schémat iluzí, které měly navodit takové dojmy, co otevírají cestu do Srdce a zamlžují Mysl. Takový je momentální směr v toku energií.

 Přiložená ilustrace je abstraktním nákresem pomocného modulu IMPRESE. Obsahuje kódování, které specifikuje jeho funkci a význam. Je stylizovaný do podoby „káči“, která se točí a tím promítá sérii grafikonů, které jsou na něm umístěny – jde o projekci algoritmů v neholografickém pojetí (umožňuje přesné zacílení do aktivních oblastí, co je třeba „vybarvit“) – vytvářejí animace jejich sekvencí, které mají následný vliv na tu sféru energo-informačních struktur, se kterými se operuje při vytváření cílených dojmů – tj. účelová tvorba různých kamufláží, překrucování skutečností a zkreslování představ o realitě konkrétních jevů, událostí a stavů. Generují „zvýrazňovače“ těch, co nejsou v souladu s požadavky Kolektivního Vědomí, které je už synchronizované s novými možnostmi Existence mimo starý systémový matrix.

 K tématu stále chodí mnoho dalších zpětných vazeb – takže v něm budu ještě pokračovat v dalších textech.  

 imprese1--mini.jpgimprese2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice