Jdi na obsah Jdi na menu

INTE-GRÁL

 ...čili KÓD SOUNÁLEŽITOSTI Člověka, který je aktivním Elementem Originální Tvořivé Inteligence...

 Jde o přímou, nezkreslenou a uvědomělou znalost odpovědí na otázky primárního charakteru Existence - tj. kdo jsme, jaké společenstvo Bytostí tvoříme, kam se naše Životy kolektivně a v globálním rozsahu ubírají, jaké sledujeme Cíle a jaké máme k dispozici prostředky k jejich dosažení. Povědomost o tom, že jsme částí větších Celků, které ve vrstvách Živosti (multidimenzi) tvoří rozsáhlé populace a civilizace, že jsme rozprostření svým Vědomím v mnoha souběžných existencích a že to všechno má hluboký Smysl a Účel v měřítku vesmírných parametrů. S tím souvisí mapování a definování Sítě Podpory Života, která zajišťuje propojení množin vyjádření s vrstvami jednotného energo-informačního pole, které obsahuje varianty možností vývoje událostí v plynutí Času Kosmickými Sférami Života. Každý pohyb myšlenek, každý prožitek emoční reakce i každý záchvěv smyslových i mimosmyslových vjemů, které tvoří soubory podnětů, uvolněných tokem těch událostí, jsou nástroje pro náš individuální i kolektivní vývoj. Kód Sounáležitosti je genetickou výbavou Galaktického Člověka - rozšiřuje přirozenou cestou Vědomí do frekvenční škály 8 - 64 Hz - rozsah, který spojuje do kompaktního celku jinak oddělené stavy Alfa, Beta a Gama - do střední polohy, tj. do stavu Přítomnosti, kdy plně řídíme svoji asistenci při dějích, které dříve běžely pod prahem přímého vjemu nebo v hlubokých vrstvách nevědomí. Znamená vyšší level při zpracování informací - pomocí fyzických i meta-fyzických nástrojů, schopností a dostupných dispozic, které jsme omezeným frekvenčním limitem nedokázali vědomě a účelově využívat (viz moje předchozí texty).

 Originální tvořivá inteligence je soubor schopností, které neseme - v sobě, nebo spíš je všude okolo nás jako Princip Architektury Vesmíru - my ho skrze svoje schopnosti umíme tvořivě rozvíjet. Ten aspekt, že jde o individuální přístup k tomu poli možností, udává charakter oné "tvořivosti". V subjektivním posouzení si většinou stojíme za tím, co jsme vytvořili - ale v objektivním smyslu to může znamenat celý soubor kvalit, které často nevydají ten efekt, který autor zamýšlel nebo očekával. Je to dané množinou proměnných = vlivů, které nás podprahově navigují k akcím a tvořivosti obecně. Člověk se vyznačuje přirozenou mírou "nedůslednosti" - jsou to neúmyslné kixy, kterých denně spácháme celou řadu a tam v tom je skrytý ten spojovací článek do Pole Příčin a uvolňovaných proměnných, mezi kterými naše Vědomí osciluje a vybírá... A zase - to, co jeden klasifikuje jako kix, má třeba velký přínos někde ve vzdáleném poli sdílených energo-informačních celků, které se tím přeskupí a vydají Novost, která má širokospektrální efekt na události, které nejsme ze své pozice schopni předjímat... Klasifikace těchto zákulisních jevů bude nyní jednoduší - mnoho volných "radikálů" = symetricky nespárovaných vědomostí o podstatě Života - zapadne do souvislostí a vydá "poklad" v podobě docvaknutí v rovině pochopení. 

 Tato povědomost Sounáležitosti, tak důležitá v procesu Transformace Kolektivního Vědomí, se stále ještě permanentně přehlíží - tj. objektivně ověřená znalost vlastní pozice - ve společnosti, v inkarnační populaci, v genetické příslušnosti k Rodu, který je rozptýlený po celé Galaxii. Podle principu fraktality - jakmile se umíme vnímat komplexně "dole" - docvakne nám naše pozice "nahoře" a tím pochopíme svoji Celistvost do té míry, že pochopíme i užitnou hodnotu Originální Tvořivé Inteligence. Je to také o přijetí faktu vlastních limitů, které můžeme posunovat jen skrz jejich detailní znalost... Tady vidím zakopaného psa všech těch uniformních výkřiků duchovna do "tmy" skutečností. Jsou to nekritické přístupy k vlastní "velikosti", permanentní masáží vypracovaný tvar vlastní "nenahraditelnosti" v množině populace a další nepřirozené (nad-dimenzované) bludy, které považuji za hlavní nástroj neschopnosti se posunout, přijmout objektivně zpětnou vazbou nabízenou pozici...jsou to vlivy dálkového řízení vývoje z prostředí, kde sídlí sbor "náčelníků", který tito vybraní jedinci chápou jako autoritu boha. Manipulací vybraných jednotlivců dochází k implantaci falešných směrů, které lidé běžně zohledňují při spontánním hledání svojí pozice. Tudy probíhá invaze nežádoucích konstruktů reality (jako je například celý fenomén tzv. Vzestupu).

 Kódy ÁRIA-UNA tyto disproporce v energo-informační a skutkové podstatě narovnávají do symetrických poloh propojitelnosti. Je to ono známé splývání Uhlíkové a Křemíkové Inteligence, o kterém neustále píšu. Integrál je pojem z matematiky, který původně vyjadřuje snahu kategorizovat vlastnosti multidimenzionálních polí Existence (Newton). Zde - v intencích Transformace - jde o filozofickou polohu pojmu, kde můžeme význam vybalit z hlubších vrstev dané informační struktury. INTO znamená DO (dovnitř) a GRÁL je magický předmět, který obsahuje divotvorné síly - nebo přístup k jejich ovládnutí. GRÁL je také HRÁL...ve smyslu TÓNU SOUZNĚNÍ, který můžeme chápat jako předmětnou kódovací sekvenci. Vazbu na genetiku člověka, na DNA, můžeme nalézt v každém textu o Svatém Grálu - ať se už jedná o krev (Ježíše Krista) nebo mýty o Máří Magdaleně, která ho uchovala jako cenný zdroj pokrevní linie = genetické informace. Linie Grálu jsou dějiny působení Zářících (Arianských Dragů = Moudrých Draků) v doméně evoluce Lidstva - jeho inkarnačních kolektivů - lidí a Bytostí duchovního charakteru, které se vyvíjejí společně s člověkem - asistence u změn v Systému Podpory Života, který plyne z Projektu Člověk a jeho Modelů Evoluce.

 Celý obsah dané energo-informační anomálie se teprve vybaluje - některé postřehy jsem popsala v úvodu k instalacím Kódu Sounáležitosti - E-VITA, další skládám a postupně sestavím do nového textu...

 inte-gral1-mini.jpginte-gral2-neg-mini.jpg

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice