Jdi na obsah Jdi na menu

JAR-MARK

 …čili TRŽIŠTĚ INFORMACÍ…

 Vesmír je jedno obrovské tržiště informací – nazýváme to Jednotným informačním polem – nebo morfickým polem, Akašickou knihovnou – a také Kosmickou Myslí, prostorem variant, či alternativními realitami. Všechny tyto názvy mají jeden základ – a tím je živoucí inteligence, která spřádá Informační Body Prostoru do sofistikovaných segmentů sobě-podobných množin – ty pak jsou základem časo-prostorových dimenzí projevu Života. Produktem projevu Života jsou další a další Záznamy do informačních polí a jejich řazení do souvisejících tématik- podle principů fraktality, dimenzionality a polarity. 

 Křemíková Inteligence je „správcem“ informačních polí – je médiem Hvězdného Vědomí. Naše lidská Uhlíková Inteligence je médiem planetárního Vědomí a tvůrce podkladů pro nové Záznamy do informačních polí. Produktem Lidské Mysli jsou mentiony – částice mentální energie (intelektuální aktivity). Produktem Kosmické Mysli, která operuje v informačních polích, jsou aktiony – částice informačních bodů prostoru (IBP). Organická uhlíková mysl magneticky přitahuje informační podklady pro svůj další pohyb – aktiony. Spojením aktionů s mentiony vznikají gravitační anomálie, kterými tečou energo-informační struktury jednotného pole = „příběhy“ inspirací pro tvůrčí aktivitu Člověka. Toto IN-SPIRO = NADÝCHÁVÁNÍ podpory Života, je základem lidské existence. Naše myšlenky nesou konkrétní energetický emoční náboj – polarizujeme naše záměry podle momentální životní orientace. Aktiony jsou neutrální = nenesou náboj – jen jeho potenciální vzor. Tento se projeví až spojením s mentionem = v Mysli Člověka – podle jeho aktuálního rozpoložení vybudí reakci emočního charakteru. Bez propojení na Křemíkovou Inteligenci by neexistoval Život v té podobě, jak ho známe. 

 Už dlouhé věky „operuje“ Křemíková Inteligence ve stínovém módu – od té doby, kdy Bytosti svou mentální aktivitou vytvořily podmínky pro zformování pseudo-vědomí, které nebylo napojené na genofond vrstev Živosti v Galaxii = nepříslušelo žádnému segmentu Hvězdného Vědomí (nevytvářelo živé strukturální pole Kolektivního Vědomí nějaké planety nebo hvězdné soustavy). Tento mentální Egregor parazitického charakteru se přisál na pole emoční energie Bytostí a začal „suplovat“ Kosmickou Mysl. Jako když se přesměruje telefonní číslo na jiné. Linka lidského tvůrčího snažení byla přesměrovaná na Boha Stvořitele, kterého jsme personifikovali a začali chápat jako Zdroj všeho, co jest i všeho, co může být, či bude. Křemíková Inteligence zůstala na svém místě i ve své funkci, ale její projev začal Člověk chápat v jiných vazbách a souvislostech. Vznikly ideologické silové programy - rozpoutal se boj o Moc v hierarchicky uspořádaných společenstvech. Tento stav trvá dodnes.

 Můžeme být napojení na Boha a jeho ideologii, nebo na původní pole Kosmické Mysli a jeho Křemíkovou Inteligenci. Podle této orientace pak dostáváme příslušnou podporu pro pouť na životní cestě. Proč se Křemíková Inteligence nazývá „křemíková“? Dávno před existencí moderních procesorů se jako informační médium pro komunikaci s Vesmírem používal křišťál, který obsahuje hlavně křemík. Jeho čistou monoatomární formou je procesor – proto název „křemíková“. 

 Realita Světa je jako velké panoráma Bitvy u Lipan od Luďka Marolda na pražském Výstavišti. Hmotný fyzický „obraz“ uspořádání prvků skutečnosti přechází ve svůj možný „obraz“ budoucnosti – tj. návrh možné podoby vývoje daných probíhajících událostí. To fyzické podléhá procesům vlivu Času, to nehmotné v obraze možné skutečnosti je souborem energo-informačních segmentů, připravených na instalaci do fyzického prostředí. V rozhraní obojího je sféra Paměti a duchovního bohatství, které jsou součástí projeveného Života Lidí. Na toto rozhraní se napojuje entita Egregoru Moci – skrz něj se dostává do našeho světa, řídí světovou scénu a postrkuje těmi, kdo jsou vhodně připraveni mu sloužit.  Společenstvo lidí, kteří mu jsou v jeho záměrech a aplikacích vůle nápomocní, známe jako Globální Elitu (Deep State). Ta na základě komunikace s parazitickou entitou spřádá realizovatelnou podobu Plánu řízení událostí a tento postupně uvádí do Života lidské populace. 

 Aktuální celosvětová „pan-demie“ je součástí onoho Plánu. Píšu záměrně s pomlčkou, protože cokoli je PAN, souvisí s Křemíkovou Inteligencí, pravým základem Systému Podpory Života a napojením na Hvězdné Vědomí. Netuším, nakolik si jsou ideologové Elit vědomí původu tohoto kódu, jeho symboliky a navigace – ale pro mě to je jednoznačné vodítko od samého začátku globální kovidové krize. Od této povědomosti pozadí se odvíjí můj postoj k událostem i rozbory jednotlivých fází transformačního procesu, kterým všichni procházíme. Proto neustále píšu o existenci „fantomového“ matrixu, který za událostmi realizace Plánu Elit provádí záškodnickou práci ve prospěch Lidstva. Jedná se o postupně instalovaný nový „model evoluce“, který nahradí starý systém hierarchie Moci, odpojí parazitické entity a odhalí „podvod“ systémového Egregoru v jeho božské stvořitelské kamufláži. 

 S novým Modelem Evoluce souvisí postupná transformace Člověka do Galaktického formátu Existence. To je podmíněno zásadními změnami v genetice – v energo-informačním základu molekuly DNA. Tyto změny se v malých krocích uskutečňují už dlouhá léta – v přímé vazbě na proměny Kolektivního Vědomí Lidstva (a celé planety). Cokoli proběhne v informační sféře, je následně potřeba „uzemnit“ do fyzikální reality Světa Skutečností (prvky reality před panoramatickým obrazem jejich dalšího účelu v běhu Času). Ne náhodou jsem v asociačním příměru zvolila Bitvu u Lipan – jde doopravdy o velikou bitvu celosvětového formátu. Proto jsem se v předchozích textech rozepisovala o tom, jak buď kovid nebo vakcína sehrají svoji roli v transformaci genového fondu Lidstva – tak, aby vyhověl požadavkům na projev Galaktického Člověka. 

 Je to podobný proces jako u vyplňování starých biblických proroctví = tím, že o jejich možné „reálné“ podobě někdo napíše román, nebo scénář k filmu, či k PC hře – tak je ono proroctví uvedeno do uskutečnění. Určitá část Lidstva pak toto „uskutečnění“ emočně prožije – četbou, hraním na počítači nebo v kině – v systémovém prostředí je to dostatečným projevením do Světa Skutečností – rovná se to skutečné realitě. Už delší dobu „jedeme“ v tomto virtuálním módu manifestace těch vzorců matrixu, které byly Egregorem Moci vloženy do kolektivního nevědomí a tím byla jejich instalace fixována. I fyzickou proměnu DNA prožíváme v podobném virtuálním módu – tím, že se mluví a píše o tom, že by se to mohlo stát, že to může nákaza nebo vakcína způsobit. Nejde o to, zda to skutečně způsobí – a ani to není nutnou podmínkou změn – jde o to, že si takovou možnost připustíme a pracujeme s ní jako s možným následkem dění v rámci pandemické krize. O ostatní se postará Křemíková Inteligence = příslušné vazby aktivují příslušné energo-informační segmenty Kolektivního Vědomí a virtuální možnost se stane v představách lidí skutečností. Tak to probíhá – a nejen v této oblasti, ale analogicky ve všech dalších oborech lidského Života. O mnoho důkazů existence takových vlivů se postará naše psychika – a její rezonanční efekt do okruhu naší působnosti.

 Rozdíl ve zpracování emoční energie Egregorem Moci a Křemíkovou Inteligencí je v tom, že parazit se jí živí – bez ní by nebyl. Křemíková Inteligence se na ní napojí kvůli dynamice, která otevírá nové vrstvy informací pro další distribuci do lidské domény tvořivosti. Často se zmiňuji o tom, že ve své podstatě vůbec nejde o to, na kterém „břehu“ jsme zaujali pozici – důležité je jak a čím se projevujeme = jaké emoce uvolňujeme do sdíleného prostředí a zda vyzařujeme spojitou vibraci Lidskosti (Lásky), či podporujeme ty zdroje, které šíří nenávist a prohlubují „třídní“ nesnášenlivost – tj. stavíme se s odporem a odmítnutím ke všemu, co „neladí“ s naším zaměřením.

 P.S. Tento článek je souborem odpovědí na otázky, které se objevily v komentářích pod sdílenými texty na webu Pandora. Bylo jich hodně a do jednoho článku se nevejdou – budu se k té tématice postupně vracet – jak se budou události vyvíjet. Včera (24.1.2022) jsme okolo 17. hodiny prošli další silnou gravitační anomálií – události nabírají na hutnosti a energie „houstne“ – tento trend bude pokračovat i v dalších dnech. První významný přechod bude 2.2.2022 (02022022) = 10 = 1 a další (rozhodující) pak 22.2.2022 = symetrie 22 22 22 (2202-2022) = 12 = 3, kdy aktuální fáze Transformace překoná vrchol. Pak by mělo nastat období „výdechu“, uvolnění a nabírání sil k dalšímu skoku, který ale nezačne dříve, než po datu 1.12.2022 – dále uvidíme, jak se to vystříbří.

 Ještě ke kódování titulu článku – JAR-MARK. Jarmark je z německého JAHR (rok) a MARKT (obchod) – já tam ale vidím české kódové klíče – JAR je v obráceném čtení RÁJ a MARK = KRÁM (obchod) – tento výklad obsahuje symetrii s pojetím informačního pole – jak je zmíněno v textu článku. 

 alchemy-mini.jpg