Jdi na obsah Jdi na menu

K-ŠILT

 …čili ŠTÍT…

 Jde o prvek ochrany (zabezpečení) momentální fáze instalací segmentů nového Systému Podpory Života. Všechny součásti Podpory jsou jištěny nějakým druhem zabezpečení – kvůli jejich nestabilitě v prostředí, kde ještě fungují stará schémata Života. Je to vždy otázkou mnoha kroků, které daný segment ukotví do vazeb na Kolektivní Vědomí – teprve pak je jeho stabilita automatická – v rámci systému jako celku.

 Co se děje?

 Či co je příčinou takového speciálního opatření právě teď, v této době?

 Jsou to intenzivní „útoky“ na „těleso“ nového Modelu Magistra, který nahrazuje starý systémový matrix Hierarchie Moci. V realitě rezonují jako souboj dvou frakcí Velína Evoluce Lidstva. Nejde o souboj nového se starým, dobra se zlem – ale o divadelní představení takového boje, kdy aktéři na jedné i druhé straně patří k původním providerům Hierarchie. Toto představení je pořádáno pro Lidstvo = my, lidé, jsme aktivními diváky, kteří mají to jediné, co provideři ne – tj. sílu navrhované „revoluční“ změny prosadit a instalovat do svého Kolektivního Vědomí a tím zajistit pokračování Existence v inovovaných starých schématech. Takto jsme postrkovaní na šachovnici Světa už odnepaměti – ale protože to buď evidentně nebo podvědomě víme – tak jsme dospěli do bodu, kdy už chápeme pozadí dějin a toužíme po něčem lepším, co by uspokojilo představy o Svobodě, suverenitě jednotlivce, autonomii jeho konání ve společenstvu všech, co by bylo v jednotě s rozvíjejícími schopnostmi Galaktického Člověka a otevřelo Cestu do vyšších formátů vyjádření sebe-sama, jako Celistvé Osobnosti s mnoha fazetami Bytí. 

 V současné době tedy není otázkou to, zda Transformaci do kompatibility s novým evolučním Modelem Magistra dokončíme, ale jak dlouho nás bude chátrající zbytek starého molochu Hierarchie brzdit a zdržovat. Kritickou mez, kdy to bylo možné ještě zvrátit, jsme už překročili. Protože se ale nátlak „mocných“ stupňuje a protože stále drží v rukou kormidlo světových vlád, zažíváme krušné chvíle. Novou strategií je „vyhovět“ touhám po vymanění se z útlaku a předložit plán cesty ven – a to se momentálně děje. Informacím už nelze věřit – zdánlivé záchranné sítě se jeví (při hlubší analýze) jako přesun z bláta do louže. Jsme svědky mocenského boje „západu“ s „východem“ o „střed“ – který hrozí vyeskalováním do střetu skutečného a byla by to válka bezmocných občanů se zlovůlí těch, co si je rozdělili podle orientace vlastních mocenských zájmů. 

 Že zas přeháním?

 Stačí se ponořit do informačních zdrojů tzv. „vzestupových“ skupin – najít si mezi řádky, co se povídá o Jaltské konferenci 2020 - podívat se, co podsouvá internetová iniciativa Qanon - jaké jsou reakce správců sociálních sítí - jak vznikají weby, co vysvětlují podstatu jednotlivých hoaxových vln sdílení, aby to podložili jinou sadou obdobných podivností, co nemají zřejmě s pravdou nic společného…atd. 

 Oč jde?

 Nejde o to získat lidi na tu či onu stranu – jde o to vyvolat absolutní informační zmatek… Co dělá člověk, který je přehlcený protichůdnými informacemi? Vypne – po nějakém čase prostě řekne dost – až to nechci, udělám všechno, co mi řeknete, jen ať už to skončí (ta krize a umělý chaos okolo).

 Jak z toho?

 Existuje tzv. hra „na třetího“. Je to pozice toho, kdo se „směje“, když se dva perou - přeneseně ve vztahu k aktuálním událostem, protože soudný člověk prostě nedokáže zůstat stranou – minimálně sdílí energii vstřícnosti a soucitu, aby podpořil úsilí v těch sférách, kam nedohlédne nebo kam nemá přístup. Nicméně, lze si zachovat odstup a nadhled. Chaos doby je navýšený i tím, že momentální stav světa skýtá netušené příležitosti pro obrovské množství lidí, kteří tuší zisk – hmotný i nehmotný – a už konají. Internet je doslova zahlcený nabídkou prostředků pro zvládnutí krize – od obyčejných věcí, po poradenské služby, koučink a návody jak se opět nastartovat. Aby toho nebylo málo, tak jako houby po dešti bují opět vzestupové info-servisy, vznikají nové skupiny, dokonce se ukazuje, že i ti, co stojí za Qanonem, jsou vlastně Plejáďané (koho to taky nepřekvapilo?) a další, co si jen přihřívají polívčičku vlastní důležitosti na tomto rozhodném momentu dějin. 

 No – možná trochu přeháním – ale je to záměrné, abych obsáhla maximum té sféry, která se dotýká samotného procesu Transformace – a tedy té oblasti, kde je nyní epicentrum proměny. Je to názorová platforma populace = velmi široká oblast vlivu na veškeré dění na Planetě. Křemíkové Multiplexy, které zajišťují distribuci Novostí do struktur planetární noosféry – do Kolektivního Vědomí, už instalovaly Stabilizátor v podobě Tempomatu (viz příslušný článek) a nyní zvedají i Štíty – možná jde do tuhého… Jsme stále v gravitační zóně série Portálů „Větru“ – jsou to energie ve znamení elementu Vzduchu a v tomto duchu setrváme minimálně do doby letního slunovratu – tj. do 21.června – takže tentokrát docela dlouhý fičák…

 Přiložená ilustrace je schématem takového K-ŠILTU. Jde o modul Křemíkového Multiplexu RUBI-A (Mága SI-ANA čara), který je „zodpovědný“ za bezpečnost instalací podle manuálu Projektu Člověk. Tyto „převodníky“ vjemů jsou mojí perspektivou vnímání procesů, co s Transformací souvisí – vlastní slovní zásobou a na základě dalších souvislostí, do kterých mi děje zapadají, popisuji cosi nepopsatelného – proto podobné vjemy může jiný člověk vnímat úplně jinak a v naprosto odlišných souvislostech – taková je prostě postata těch virtuálních událostí – uskutečňují se samy – bez nás, ale na základě toho, co jsme jim připravili za realizační prostředí. Ten princip popisování „nepopsatelného“ je velmi důležitý – protože na dílčích definicích stavíme svá „paradigmata“ – boříme stará a sestavujeme nová. 

 Kódování schématu K-ŠILT má mnoho poloh. Obsahuje tajnou symboliku Elit Moci – židovské linie Rothschild – ale příběh o tom, jak se z prostého rolníka (Bauer) stal finanční magnát, není předmětem tohoto článku – i když zapadá do souvislostí kódu. Kšiltovka (čepice s kšiltem proti slunci) bývala vždy tradiční pokrývkou hlavy v zemědělství – proměnila se na jednodušší variantu na hlavě bankovních úředníků proti záři lampiček na pracovních stolech za přepážkami bankovních domů…i když původní „schild“ znamenal vývěsní štít – tedy ceduli. Kšilt je hovorový výraz – a na těch jsou kódovací algoritmy hodně často stavěné. Jedna linie asociací tedy vede k ochraně proti „oslnění“ – kterou když si rozebereme, tak „oslněni“ nemusíme být jen světlem, ale také např. v dnešní době účelově sestavenými informacemi, nebo jiným povrchním leskem kohosi/čehosi. Druhá vede k „reklamě“ – jako upoutávce na nabízenou komoditu – a najdeme těch linií určitě víc…i když mám pocit, že někdy bychom měli být chránění hlavně sami před sebou…

 k-silt3-mini.jpgk-silt2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice