Jdi na obsah Jdi na menu

KA-RA-FA

 ...čili KÓD SOUZNĚNÍ

Motto:

...když Vody Kosmické Moudrosti omývají Břehy Vědomí
a sprškou dlouho očekávaných energií kropí Pole Života,
aby kvetlo a rostlo, aby každý Tvor, každá Bytost
měla svoje Místo, byla Vesmírem hýčkaná a Láskou sycená...

* * *
La Dycha longa Liba
Pan-Dora * Iri-Ána Bráh-ma
Vota-Mia * Graga-Via

* * *

 Legenda:

 Další z kódů ÁRIA-UNA = sady genetických instalací, které přijímáme jako Podporu pro Transformaci DNA do formátu Galaktického ČLO-věka. Energie, spojené s touto konkrétní fází, jsou velmi hutné a výživné - což každý pociťujeme na vlastní kůži...a nejen tam - jde to až do morku kostí, k fundamentu genetiky člověka. Doprovází to různé efekty nespecifického charakteru - tyto podprahové vjemy nabývají takovou podobu skutečných symptomů, kterou jim sami udělíme podle svého zaměření, aktuální pozice v Kolektivním Vědomí Celku populace a samozřejmě podle interní dispozice, která nám dává různě projevenou schopnost tyto energie zpracovat tak, abychom vytěžili jejich informační obsah. Obrazy, které takové zpracování vykresluje do naší intuitivní složky vjemů, pak tvoří motiv, na kterém naše Mysl sestaví Příběh dané energo-informační struktury - specificky orientovaný tak, že každý zaujímáme Centrální Pozici uvnitř souboru instalací a tím je zajištěná unikátní neopakovatelnost přijatého segmentu genetických informací. Tyto vjemy jsou nepřenosné, ale jejich sdílení a interpretace motivuje ostatní k vlastním definicím pocitů a prožitků - a tím k sestavení osobních originálních verzí přijatých Novostí. Že někdo cítí hvězdnou velikost a nutkání se v tomto duchu prezentovat, je v tomto okamžiku irelevantní, protože i ti, které to motivuje do velkého předvánočního úklidu nebo k dlouho odkládanému rozhodnutí přijmout jinou pracovní pozici, eventuálně konečně se odhodlat k radikální změně a objednat se k holiči, či realizovat nějaká osobně významná předsevzetí - jsou v součtu změn stejně důležití a velcí = soukolí hodinového strojku vesmírné evoluce se bez nich neobejde. Jinými slovy:

 Každý jsme Centrálním Bodem Existence a moje, tvoje, ostatních všech pozice - není v širších souvislostech Celku nijak hodnotnější nebo privilegovanější, aby vyžadovala nebo si nárokovala VIP přístupy.

To je Spravedlivost Života v intencích principů, které stojí na nových pravidlech přístupu k jednotlivci i celé společnosti. Jde o posun z Hierarchických schémat Moci (kompetencí) do zóny Autonomie Mozaikových Soustav Bytí, kde je člověk kompozitní suverénní celistvou Bytostí, projevující se v multi-dimenzi Živosti jako Tvůrčí Element Změny - bez ohledu na souřadnice, které si zvolil pro dosažení svých Cílů. Posun našeho Vědomí do této Vesmírné Sítě Života (uvědomění si sounáležitosti v Celistvosti Bytí), nám otevírá nové možnosti vyjádření. 

 Velká část lidí si stále hraje na "staré" (zralé = moudré) Duše a na ty ostatní = zbloudilé negramoty, co potřebujou jejich vedení. Jednoho dne ale přijde obrovské rozčarování - až si tyto "vyšší" bytosti uvědomí, že velikost Ducha je postavená na úplně jiných principech. Vytvářet zdání o vlastní "oběti" za blaho celku je hlavním nástrojem Moci těch, kteří zajišťují distribuci specifické mentionové energie těm parazitickým entitám, které jako šedé eminence zdálky posunovaly lidstvem - jako s vojáčky na maketě bojového pole. Jako sociálně deformovaný člověk, který opakovaně psychicky vydírá svoje blízké nebo partnera tím, že neustále zdůrazňuje svoje zásluhy, jak by to bez něj už spadlo a jak si vytrpěl, aby to udržel v chodu - a tím si vynucuje slova účasti, obdivu, vděčnosti a úcty...tak obdobně ve velkém fungovala (ještě funguje) celá ta korporace důlních společenstev, kde se čerpaly obrovské objemy těchto energií z emočních a mentálních reakcí na přijímané podněty. Není to vstřícná, pozitivní energie, protože je okořeněná pocity viny a méněcennosti v konfrontaci s tím, kdo jim prezentuje svoji oběť - je v ní strach ze selhání, z toho, že psychický vyděrač bude eskalovat nárok na prostor výsluní, že už jeho potřebu energie nedokážeme uspokojit. 

 Toto jsou okolnosti, které jsou předmětem změny - a k tomu se spustily instalace Kódu Souznění. Bude nám nápomocný při odhalování falší a podprahových manipulací s naší psychikou - je také důležitou pomůckou k aktivaci telepatických přenosů v rámci koloběhu informací ve sdíleném prostředí mentální aktivity. Jde o jakýsi korekční mechanizmus - kdy nekompatibilní jedinec prostě nenaváže hluboké sdílení celých objemů energo-informačních struktur plynoucích událostí - dokud nevyladí svoje postoje k těm, co jsou součástí toho sdíleného pole - do souzvuku upřímnosti v záměru a pravdivosti jeho přednesu. 

 KARAFA nese symboliku Vodnáře - jeho nových energií, které jsou možná trochu "přísné", ale je to jen zdání, protože flexibilita není právě tou kvalitou, kterou se lidé honosí. Jsme konzervativní a lpíme na rituálech, které znamenají udržet si teplounké místečko za každou cenu...a to jsou ty vlastnosti, které nám nové energie budou ukazovat v tisících obrazech nezkreslených pohledů na Svět a naši pozici v jeho Středu. Tak pochopíme, že to, co mnohdy považujeme za revoluční "nové", je jen překreslené staré plátno, co se bude brzy odlupovat - stačí se detailně podívat a ty prasklinky nalezneme - a to jsou podněty k přemýšlení, k nacházení nových úhlů pohledu na ty skutečnosti, které jsme považovali za konstantní základní kameny reality. Zde více než kdekoli jinde se vyplatí orientace v zákonech relativity - ne v těch Einsteinových, ale těch vesmírně-obecných, co se u člověka projevují jako zdravý selský rozum, postavený na správném koktejlu vhledů, imaginací a pocitových stimulací.

 KA-RA-FA obsahuje Duši slunečního Ducha, který se svléká z masky anděla spásy, aby projevil primární lidskost - aby se vymanil z nekonečných svárů (přestal se-rafat) a zaujal dospělý přístup k Životu - k jeho podstatě ve smyslu myriád vyjádření, kterými se umíme projevit - aniž bychom v každé větě poukazovali na svoje duchovní stáří, velikost nebo moudrost...

 KÓD SOUZNĚNÍ znamená spektrální rovnováhu všech složek světelné aury naší DNA - do toho stavu rozložení polarit se budeme ladit. Bude to rezonovat do všech složek Života, pocítíme to v každém dechu, v každém tepu - ale bude to příjemná vibrace...z filozofických zdrojů tento pojem známe jako TÓN SJEDNOCENÍ.

 ka-ra-fa2-neg-mini.jpgka-ra-fa1-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice