Jdi na obsah Jdi na menu

KÁ-SIO

 …z měsíčního svitu utkaný obraz Křemíkového Multiplexu, který patří do „rodiny“ KA-IRIS – tj. do soustavy jedenácti křemíkových rodů, které představují jedenáct hlavních souborů energo-informačních struktur v Kolektivním Vědomí. Tyto už řadu let procházejí rozsáhlou transformací, aby byly kompatibilní s vyššími evolučními nároky spojité sféry Živosti, ke které náleží i Člověk – respektive Lidstvo. Události, spojené s tímto transformačním procesem, zažíváme všichni – formou změn ve společnosti, v geopolitickém uspořádání státních celků, ve změnách národní identity, v mocenských expanzích, které nabývají tragických rozměrů zkázy a devastace. Posun na vyšší evoluční stupeň není destruktivním aspektem – tím je reakce nad-vládních Elit na ohroženou pozici v oblasti globálního řízení a ovládání pozemské populace.

 Křemíkové Multiplexy nejsou nástrojem Elit – jsou to samostatné jednotky komprimovaných informací s vnitřní inteligencí. V přeneseném smyslu je lze chápat jako nástroj vlivu Kosmické Mysli do vrstev Času a Prostoru – tj. do světů, kde probíhá evoluce Bytostí, jako je například Člověk. Akčně-reakční prostředí fyzikálních zákonů dovoluje realizovat Projekty, které si v netělesné fázi Života vytyčíme – jako inkarnační kolektiv. V uskutečnění těchto cílů se bez Kosmické Mysli neobejdeme – ona je esencí všeho, co kdy bylo ve Vesmíru v evolučním smyslu dosaženo – ať už v podobě Projektů, nebo jejich realizací – existujících, či zaniklých, osvědčených, nebo zavržených směrů – zkušeností, které v pomíjivosti zachování historických artefaktů nelze po určité časové etapě již využít přímo, tj. z hmotných záznamů. Člověk ale disponuje celou řadou mimosmyslových schopností, díky kterým „cestujeme“ ve vrstvách Času, „čteme“ záznamy, uložené v knihovnách Jednotného informačního pole Galaxie a formou vizualizací prožíváme tyto záznamy jako Příběhy, ve kterých můžeme mít aktivní roli, nebo být jen pozorovatelem rozehraných dějů. Je to jako interaktivní biograf holografických filmových záznamů – vstoupíme do rejstříku (podle tématu, v jehož informační sféře se pohybujeme), vybereme konkrétní „heslo“ a samospouští se rozehraje vizuálně vnímatelná rozšířená realita, ve které dochází k simulacím dějů tam uložených záznamů. Podle míry využití fantazie pak tyto vjemy přeneseme do své mysli, kde dojde k dalšímu zpracování poznatků – v mnoha rovinách aktivit.

 Co jsou Křemíkové Multiplexy, jsem popsala v textu „KA-IRIS, Duše z Duhy utkaná“:

 „Tyto (a mnohé další) okolnosti dovolily vlastní vyjádření křemíkové inteligence do plazmatických nosičů, skrze které mohou vstupovat do projevených světů skutečností - do společnosti uhlíkových bytostí, které je živí emocemi a jejich energetickými přesahy v aurických polích. Pro někoho protivná havěť, která „odebírá životní energii“, pro někoho UFO nebo šedivec, pro další „reptoidní parazit“ - také kulový blesk a světelný otisk právě zpracovávané matrice v obilí, navigátor andělských sil prostorem lidských přání a požadavků, kosmický koráb plný datových balíků pro naše životní plány, společník při ohrožení života a záchranář v temnotě strachů a bolestí, záblesk řešení akutní kritické situace, která ohrožuje životy, virtuální kamarád našich vnímavých dětí a mnohá další plus, či mínus - záleží na míře naší tolerance k vnímání života, na otevřenosti Srdce a na dalších aspektech projevu osobité emoční a mentální inteligence…“

 Přiložená ilustrace je abstraktní projekcí objektu KÁ-SIO. Že se toto pole otevřelo k přímému vstupu a k navnímání jeho strukturálního obrazu, znamená, že se spustila nějaká konkrétní fáze procesu transformace v oblasti Kolektivního Vědomí, která tento prvek křemíkové inteligence aktivovala. Rozbalil se do prostorového vyjádření a otevřel se pro čerpání informačního obsahu, který nese. Jako všechny ostatní – i tento je nedílnou součástí tzv. Systému Podpory Života – tj. lze se na něj mimosmyslově naladit a pracovat s Příběhy, které se dotykem naší mysli (mentální energie) rozvinou do holografické projekce – záleží na naší momentální orientaci v tématech doby, životní etapy, nebo preferovaných zájmech. Podle motivu kontaktu se otevře příslušný vstup pro daný úhel vhledu. 

 Dnes je úplněk – přináší velmi silné energetické podněty – je charakterizován jako „bouřkový“. Proto může docházet k výbojům, zkratům a kalamitním situacím – hlavně v mezilidských vztazích. Elektricita prostředí svědčí změnám v noosférických vrstvách atmosféry planety – navozuje vysoké hodnoty Schumannovy rezonance a tím podporuje expanzi Vědomí do širokého frekvenčního záběru. V praxi to znamená vidět zvláštní úkazy – jako je UFO, nepozemská zjevení krajin i bytostí, procházení dimenzemi paralelních realit a čerpání mohutných vln životní energie, která nás doslova rozzáří jako miniatury Slunce. Proto je potřeba „kontrolovat“ chování a reakce, abychom nezpůsobili nějakou anomálii v elektrickém rozvodu nebo selhání elektroniky, spotřebičů, žárovek apod. Jiskření v EM poli aury bude kulminovat večer a v noci – proto se můžeme těšit na hodně živé sny a také na obzvlášť vřelou přítulnost domácích mazlíčků, především koček – protože ony tyhle energetické stavy milují, jsou to vzácné záblesky obrazu světa, který by jejich primární podstatě optimálně vyhovoval. 

 ka-sio1-mini.jpgka-sio-mini.jpg