Jdi na obsah Jdi na menu

KA-U-SÁL

 ...čili KAUSALITA, která je jedním z nosných Zákonů Vesmíru pro domény Života ve sférách toku Času. V české reverzní přesmyčce jde o zákon AKCE-RE-AKCE a samotný pojem KA-U-SÁL skrývá slovo LÁSKA na "U"-rampě kyvadla Času, které kmitá v poli POLARIT, poháněné tokem událostí, kterých jsme i my nedílnou součástí. Naše reakce se promítají do sdíleného prostředí skrz emoční filtry, které nás při tom na podobné rampě pohupují - od laskavých projevů vstřícnosti a podobných kladných hodnot - po rozladění, nevrlost či dokonce nenávist v té opačné poloze negativu -  sahajícím mnohdy až k extrémním krajnostem v obojím rozsahu polaritního vyjádření. To všechno je potenciálem energií, které chápeme jako LÁSKU.

 V Kybalionu jde o šestý Zákon příčiny a následku - charakterizovaný těmito vzletnými, nekompromisními slovy:

 "Tento zákon objasňuje skutečnost, že každý následek má svou příčinu a každá příčina svůj následek. Vyjadřuje, že „vše se děje podle zákona“, že se nic „neděje náhodou“, že nic takového jako náhoda neexistuje a že i když existují různé úrovně příčin a následků, z nichž ty vyšší ovládají nižší, nic se působení tohoto zákona nemůže zcela vymanit. Hermetikové ovládají umění a metody, jak se do určité míry povznést nad běžnou úroveň příčiny a následku. Tím, že se duševně povznesou na vyšší úroveň, stanou se spíše těmi, kdo tvoří příčiny, než těmi, kdo nesou následky. Obyčejní lidé jsou unášeni proudem, ovlivňováni prostředím a podléhají vůli a tužbám silnějších jedinců. Dědičnost, sugesce a další vnější příčiny jimi pohybují na šachovnici života jako pěšci; Mistři, jenž se povznesli na vyšší úroveň, oproti tomu ovládají svou náladu, povahu, vlastnosti, síly i prostředí, které je obklopuje. Místo pěšců jsou těmi, kdo jimi posunuje. Pomáhají hrát hru života místo toho, aby jimi bylo hráno a pohybováno tak, jak si jiní lidé a vnější prostředí usmyslí. Nejsou nástroji tohoto zákona, ale využívají jej. Mistři se řídí kauzalitou vyšších plání, avšak pomáhají vládnout na své úrovni. V tomto výroku se nachází koncentrované bohatství hermetického poznání – kdo umí číst, čti!"

 My jsme se ovšem od doby sepsání tohoto "zákoníku" již trochu posunuli - z intencí vazeb "mistr-učeň" do samostatné a nezávislé úrovně osobního mistrovství, které je v nějakém stupni rozvinutí u každého z nás - tj. lidí obecně. Jde o genetické posuny v generačních etapách vývoje - tj. co tehdy biflovali roky v uzavřených skupinkách budoucích zasvěcenců, je nám dnes dáno jako základní vrozená výbava - a to díky kvantovému skoku v evoluci duchovního rozměru člověka a pokročilému stádiu transformace Kolektivního Vědomí (a tedy Vědomí každé Bytosti) do nových perspektiv Modelu Magistra, který skýtá tehdy nemyslitelné možnosti.

 Pro pochopení fenoménu karmy a její funkce je nutné znát systém, ve kterém existujeme - respektive - bez kterého by existence nejen nás, ale čehokoliv, nebyla možná. Jde o vzájemné vazby, spojitosti a zákonitosti, kterými se to řídí. Jako každý soubor pravidel, je i tento postavený na sice se měnících, ale v samé podstatě vždy podobných podmínkách, které spouštějí jednotlivosti v procesu "akce-RE-akce"...čili karmického vyrovnání polarit a automatického přiblížení se optimálnímu stavu rovnováhy sil. Systém je plný "zkratek" - jejich neznalost nás staví do pole následků = nedokážeme ovlivnit určitou lajnu osudovosti a zmítáme se v hašení požárů, namísto toho, abychom vytvářeli nehořlavé prostředí. To jsou moje chronicky opakovaná témata - posun do pole příčinnosti, znát zdroje našich problémů a v druhé řadě znát systémové kličky, kterými můžeme předejít "přednastavenému" rozvinutí procesu návratu k rovnováze, který plnou silou udeří do našeho života.

 Spoustu věcí se dá "zaonačit" - tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá... Příkladem jsou karmické výboje, které proděláváme jako lidstvo - skrz války, apokalypsy, kataklyzmata a podobné hrůzy pozemského i mimozemského charakteru...ovšem jen virtuálně, v prožitku při sledování filmu (četbě knihy, hraní PC hry...apod.), který tuto tématiku v naprosto reálném obrazu děje vysílá do našeho souboru vjemů. My reagujeme - jsou to emoce a jejich prožitky, velmi podobné ekvivalentu skutečnosti. Nehledě na nehmotný obraz dějů, procházíme pak tímto způsobem dávno prorokovanými událostmi, které tvoří soubor karmického vyrovnání "dluhu" vůči systémové rovnováze sil s úplně stejným efektem, jako by se to stalo v reálně skutečném světě. Ono je to ovšem ještě komplexnější - dá se to aplikovat do nejmenších maličkostí v životě jednotlivce - jen se nebát vypustit emoce, když si to systém (okolnosti) žádá a s plným vědomím jejich efektu takto směrovat svoje reakce na události soukromého i globálního charakteru. Vždy bude dominovat to, čemu jsme ochotní věřit = když si budeme myslet, že je nutné vykročit ze systému, zbavit se "závislosti" na jeho pravidlech a zákonitostech - tak to svědčí o jeho naprosté neznalosti. Jen si ublížíme a dostaneme do životních pastí, ze kterých mnohdy není úniku. Vždy je dobré stavět se k věcem čelem - se zájmem o jejich původ, podstatu a potenciál vlivu...až teprve ve druhém pádu řešit možný dopad na svoji hladinu rovnováhy, protože ublíží nám především to, o čem jsme dopředu přesvědčení, že ublížit může. To platí v čemkoliv - ať už jde o stravování, životní styl, výběr informačních zdrojů nebo o kontakt s jednotlivci, či skupinami lidí....

 Přes soubory takových a jim podobných re-definicí starých paradigmat se vytváří prostředí, které skýtá spravedlivější a přímější "karmické" vazby, které v moderním světě již KARMOU nenazýváme - protože KARMA je RAM-KA, tj. "operační paměť" Duše - její potenciál člověk zpracovává během svého života do vyšších verzí jednotlivých i kolektivních pravidel Existence. RAM-KA je zemská noosféra, obsažená v blankytu oblohy, kde "sídlí" Kolektivní Vědomí planety, tedy i lidstva. Skládá se ze soustavy EM-polí živých organizmů a energo-informačních segmentů zápisů o jejich pohybu a projevu - tj. z paměťových vrstev. Do této esence jsme vetkaní - v životě i po smrti, protože noosféra je taky nosičem inkarnačních vláken a obrazů konstelací vesmírných těles, na které jsou ta vlákna "navázaná"... 

 ka-u-sal1-neg-mini.jpgka-u-sal2-mini.jpg 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice