Jdi na obsah Jdi na menu

KAR-D-RAK

 Mío-kard...čili "Moje-Srdce"...

 Ve smyslu Centrálního Bodu Přítomnosti, který nás propojuje do Celistvosti - podle předběžného schématu uspořádání energetiky Galaktického Člověka, které prozatím sedí naprosto přesně.

 Momentální energo-informační pozadí zvýrazňuje vnímání základních principů Života - jak jsme si je věky vysvětlovali (bylo nám předkládáno = podsouváno) a jak se ukazuje skrz Novosti, které se uvolňují z Pamětí Jednotného Informačního Pole. 

 Je to kardinální rozdíl... 

 Jedná se o pojetí entity Boha, ideologie víry v jeho Všemohoucnost a Nevyzpytatelnost, paradigma - které hlásá, že jsme tímto Mocenským Egregorem ohraničení do Existence, protože podléháme jeho autoritě a Modelu Evoluce, který pro nás stvořil...je to tématika posledních popisů, které jsem publikovala.

 V souvislosti s touto systémovou změnou můžeme konstatovat, že proces Transformace Kolektivního Vědomí vrcholí - protože restrukturalizace konceptu Víry v Boha, celého komplexu božských ideologií a jejich aplikací do lidské domény - je neklamnou známkou toho, že jsme se konečně dopracovali k podhoubí tohoto Molocha Moci a že se jeho Spasitelský Model řízení skrz hierarchické uplatnění Vůle hroutí definitivním způsobem. Dospěli jsme do strategického období, které se projeví velmi vášnivými emocemi, protože bude třeba tuto neuchopitelnou vůdčí autoritu vykořenit z naší buněčné paměti, z kódovacích sekvencí DNA i ze síťoviny vlivu, kterou má nataženou v našem podvědomí. Jakmile se nám to podaří, nalezneme skutečnou podstatu našeho vyššího vedení - svoji multispektrální Bytost (Duši), která prolíná a osciluje všemi existujícími dimenzemi Vesmíru i vrstvami Světů - projekcí, kterých většina je v jemných škálách elementů hmoty a energie - a tím konečně uvolníme svoji Celistvost i do tohoto světa, kde dominuje naše pozemská osobnost - tj. jedna část té složité jaderné ID-entity, kterou jsme. 

 Shrnuto: Pojem Boha v ideologických pohledech na uspořádání Světa - je parardigma, které se momentálně mění a představuje. Co je ovšem potřeba si uvědomit, je to, že jde v první řadě především o naše vnitřní nastavení - tj. kdo chápe Boha jako vyšší Vesmírnou Inteligenci, které jsme součástí a z tohoto spojení nám plyne Vše, co k Životu potřebujeme - a my naopak tuto společnou Inteligenci obohacujeme o svoje zkušenosti, prožitky a postřehy - protože existujeme v mnoha verzích, o kterých máme jen matné tušení, ale tyto souběžné části nás samotných (Celistvost Bytí) jsou v neustálé interakci pomocí té Inteligence...tedy ten, kdo Boha chápe tímto způsobem, pak ať si tomu fenoménu říká jak chce = chápe to správně. Kdo ale myslí, že Bůh je náš Otec a nejvyšší autorita, která je všemocná a které se musíme podřídit, že vše, co máme jsou dary od toho Boha a že jeho jménem (event. jménem Ježíše Krista) jsme k něčemu vedení, předurčení nebo vyvolení...pak je to špatně... Hovoříme s Bohem, s Anděly, modlíme se a věříme ve Vyšší Smysl Existence - to je v pořádku - pokud si souběžně s tím uvědomujeme, že za těmi personifikacemi se skrývá Pole Života, kterého jsme součástí a že umíme v sobě mobilizovat tu Sílu, kterou si zosobňujeme. Že jsme to my - my všichni (kolektiv Bytostí) - kdo ty Zázraky tvoříme - tím, že skládáme souvislosti a posvátnou geometrií sebeorganizace se nám to pak vrátí. Ve Vesmíru je vše živé, protože je projevem té komplexní Inteligence, kterou vnímáme jako Zdroj a ten je složený jako Mozaika ze všech nás jednotlivě...

 Toto, co právě probíhá, je dlouho očekávaný manévr - v Manuálu Projektu Člověk je označen jako KAR-D-RAK, co v překladu znamená "Dračí-Srdce". Přímo to souvisí s aktivací schopností Galaktického Člověka a jejich plné rozvinutí do každodenního využití. Je to také plný efekt instalací sekvencí nových genetických kódů, které jsme přijali ve formátu emisí částic slunečního větru - působí jako mikro-laser pro spuštění "spících" částí DNA. Každý neseme "dračí-kód" - je to onen ÁRIA kód Jedinečnosti, o kterém často píšu. Skrze něj nyní znovu-poskládáme svoji zdánlivě rozptýlenou ID-entitu a pochopíme svoji Celistvost v Existenci - v multi-dimenzionálním smyslu. Jde o rovnováhu sil, energií a specifik Inteligencí, ke kterým máme přímé vazby, jsme jejich nosiči, provideři a distributoři - jde o naši zdrojovou podstatu.

 Změny, které tento transformační manévr působí, generují velkou emoční reaktivitu = dráždí a stimulují podprahové vjemy, jejichž efektem je výlev emocí. Tyto mohou zasahovat hodně hluboko a někdy jsou i hodně negativní. Bourání Systému Víry chápe každá pokroková filozofie jako krajně kolizní faktor - je to ale úskalí, kterým musíme projít.

 Kód Draka (KAR-D-RAK) je kmitem vpravo i vlevo od středu DRAK (metoda čtení podle pravidel jazyka lidštiny - viz texty Honzy Koňase). Má hodně široké spektrum vlivu na chod událostí v této inkriminované fázi Transformace. Na jeho aktivaci navazuje další dominový efekt v dané oblasti Kolektivního Vědomí a to, že se spustil znamená, že všechny "dominové kameny" už stojí ve správných pozicích a jsou připravené k překlopení.

 Každý máme svého Draka - jako osobní projekci aktivovaného ÁRIA kódu. Mnozí o tom víme - dávno svého Draka známe a jsme s ním v živém kontaktu. Také ostatním se postupně toto rozhraní  rozvine k přímému užitku. Jsou to první vlaštovky té okolnosti, že jsme vstoupili do Pole vlastní Celistvosti, že jsme Komplexní a vědomě propojení do své "rozptýlené" multi-osobnosti zdrojového charakteru.

 V konverzacích k předchozím textům vyplynuly nějaké otázky ohledně skoků ve vývoji - co lidstvo dělá mezi skoky, co se s ním děje - na doplnění informací sem reakci vkládám pro ty, kteří se v tom také ztráceli:

 "...ty skoky nejsou v čase, ale ve vývoji obecně - celého Kolektivu Bytostí, které mají stejný Původ a směřují ke stejným Cílům. Tady na Zemi to je inkarnační kolektiv Duší, které tvoří dílčí Mozaiku Života (civilizaci). Mezi skoky prostě normálně žijeme a plyneme v událostech, které nás k něčemu stimulují a my ty informace zpracováváme - jak ty tématické okruhy překročí kritický limit, tak se sečtou a vytvoří Novost, která se instaluje do Kolektivního Vědomí a stane se dostupným schématem reality, se kterým už kdokoliv z nás může jakkoliv dál pracovat. Když se navrší větší množství strategických součtů - třeba v globálním pohledu na Boha a jeho paradigma v lidských filozofických systémech - tak dojde ke skoku = skočíme do nově organizovaného souboru informačních struktur, ze kterých se jejich novým postavením vysypou data z Pamětí (Knihoven) Jednotného Informačního Pole - a nějakým novým způsobem narovnají to paradigma do kompromisní pozice - tj. do takové, co vyhovuje dané populaci a nevyvolá destrukci celého Systému Podpory Života..."

 P.S. Těch významů v kódování nalezneme mnohem víc, než jsou tyto zřejmé - například CARD = KARTA, která v souvislosti se Srdcem znamená "Srdcové-Eso"...a další. Asi nás moc nepřekvapí, že hodně z těch variací je součástí různých okultních rituálů a tajných nauk. Staří hermetici znali využití kódů a měli vypracované postupy - jenže až do roku 2013 byl Galaktický formát Člověka jen vytouženou metou - proto nešlo z kódu vytěžit jeho skutečné aktivační hodnoty. Efektem těch magických praktik proto bývaly různé "trvalé" (dlouhodobě aktivní) projekce různých entit, které - ať bílou, či černou magií evokované - byly vždy jen nějakou formou projevu hologramů z modulovaných realit Egregoru Moci a jeho parazitických přisluhovačů. Vídávám teď poslední dobou u některých lídrů Vzestupu, že opět začali do svých schémat a kódů vkládat tzv. "andělské" znaky. Jsou to tvarové zářiče, které jsou z tohoto soudku a nevěstí nic - naprosto nic - dobrého...i přese všechny sladké omáčky, ve kterých jsou omočené...

 logo-s1-mini.jpglogo-s2-neg-mini.jpg