Jdi na obsah Jdi na menu

KARD'IS

 ....nebo také KARD-IRIS, čili DRAČÍ-OKO...

 Symbolizuje aktuální vlny energie, které nesou nové kódy z genofondu ÁRIA-UNA. Konkrétně ty, které upravují synchronizaci receptorů, na které navazujeme přesahy z energo-informačních polí, se kterými vcházíme do kontaktu. Je to zapojení všech center, kterými lze zpracovávat podněty ze sdíleného prostředí - tedy z dějů, do kterých jsme nějakým způsobem zapojeni. Člověk má celou soustavu "mozků" - nejen ten hlavní, který se nazývá "centrální nervovou soustavou" - ale také orgány v dutině břišní a především srdce - tato centra tvoří neurální uzly, kterými rovněž informace protékají a následně pak vyvolávají odezvu v jednotlivých oblastech mozku, kde se formátují odpovědi a reakce - na podkladě mnoha chemických a elektro-magnetických impulzů z těchto receptorů vjemů. Schéma Galaktického Člověka názorně ukazuje dráhy toku informací při jejich zpracování - k tomuto uspořádání se momentálně posunujeme.

 Instalace kódu Dračího-Oka přináší schopnost širokospektrálního vjemu z řady podnětů v jednom synchronizovaném okamžiku, kdy rozšířeným rozsahem frekvence mozkové aktivity (8 - 64 Hz) ihned vytváříme relevantní konstrukci reakcí na podněty - v kompozitním celistvém smyslu. Ve své podstatě to znamená, že už jen málo věcí oblafne naši schopnost proniknout pod povrch událostí, odstraní většinu zbrklých rozhodnutí, kterých později litujeme, protože se ukáže, že jsme sedli na lep, nebo jinak neodhadli situaci a reagovali chybně nebo neadekvátně. Často se řídíme buď jen srdcem, nebo jen rozumem - tady už půjde o běžné spontánní používání center rozhodování obou hemisfér, jejichž odpovědi budou synchronizovány v čase - potřebném okamžiku pro projevení reakce na podnět. Tyto synchronizace zkracují moment prodlevy mezi chemickou a elektro-magnetickou odezvou a prohlubují intenzitu prožitku v empatické rovině vjemu, kdy je zapojená celá ta soustava neurálních rozhraní do takových formací, které vedou k hlubokému pochopení obsahu příchozího energo-informačního toku a sofistikovaným odpovědím, které jsou řádově komplexnější, než tomu bylo doposud. 

 Jsou to aspekty navázání na nová centra Systému Podpory Života, ze kterých čerpáme nápovědy a relevantní podobnosti, co se uvolňují z Pamětí = uložených zkušeností, které nejsou jen našimi vlastními, ale jde o vrstvy, ukládané moha civilizacemi z mnoha koutů Vesmíru, za velmi dlouhá období jejich evoluční cesty. Toto vše souvisí s novým Modelem Evoluce - Magistra, který už téměř nahradil starý systémový matrix = Spasitelský Model Hierarchie Moci.

 Schéma KARD-IRIS obsahuje slovo DRAK a také KARD = SRDCE. Těch Srdcí nese OKO jedenáct (11) - šest + pět (6+5)...to je symbolika Uhlíkové a Křemíkové Inteligence ve fázi propojení do jednoho kompozitního Celku, kterým je naše ID-entita v myriádách vyjádření do myriád souběžných alternativ sebe-sama...tj. naše Jaderné Bytí ve spektrálním smyslu, co se týče mnoha-dimenzionálního působení v doméně, kterou nazýváme Realita Zdroje. Stále budeme vnímat svoji pozemskou inkarnační projekci pod naší konkrétní identitou (osobností, kterou jsme), s tím rozdílem, že se budeme chápat také jako solitérní tvůrčí aspekt Zdroje. Maximum naší  prezentace do sdíleného prostředí bude vyladěno Centrálním Bodem Přítomnosti, kterým neustále ve vysokých frekvencích kmitáme - jde o rozhraní tekoucího Přítomného Okamžiku, na pomezí kterého oscilujeme, abychom do Kolektivního Vědomí vnesli takové inovace, které celistvostí svojí kompozice mají schopnost vytvářet uzlové body souběhu událostí - ty následně zaznamenávají  vnímaví lidé, extrahují z nich energo-informační obsah a zpracovávají jako synchronicity do dalších variant souvislostí. Jedenáctka fúze Inteligencí pak garantuje součet 1+1=3...co v realitě znamená onen aspekt přímé tvořivosti = vždy z nás vypadne něco produktivního a širokospektrálně použitelného - nejen v osobním Životě, ale jako stavební prvek v kolektivním vnímání společné reality. Tento "přesah" v produktivitě žití je jednou z věcí, které starý systém nepodporoval - naopak, často (ve strategických oblastech) byly takové schopnosti účelově blokovány nebo zneužívány. Mnoho "styčných" důstojníků Egregoru Moci bylo (stále to ještě přetrvává) takovými schopnostmi záměrně obdařeno, aby působili jako efektivní prodloužená ruka pro realizaci záměrů, které parazitické entity z výšky svých duchovních nehmotných sfér nedokázaly prosadit sami vlastní silou. Kdo se věnuje magickým rituálům a zná jejich historii v lidských dějinách, tak umí ty staré praktiky nalézat v moderním kabátku současných ceremoniálů oficiálního charakteru - ale i v distribuovaných metodikách duchovního rozvoje, které do jedné spadají pod hlavičku New Age a jsou zapsány pod ochrannými známkami v legislativách především anglo-americké provencience. 

 Celý rozbor kódování je hodně obsáhlý - každý si však navnímá tu svoji část, která ho osloví a něco mu přinese - obohatí jeho Mozaiku Bytí a prohloubí pochopení podstaty různých jevů, které dříve nezapadaly do souvislostí, protože jsme neovládali umění zpracovat všechny informace souběžně - v jednom jediném okamžiku. Samozřejmě těch vrstev ve vertikálním směru Času (v zóně Přítomnosti) je tolik, že i když zasvištíme nadsvětelnou rychlostí, zpracujeme i tak jen zlomek toho, s čím se tam potkáme...ale ani Galaktický Člověk si neklade za cíl být vševědoucím... :-) 

 Celý popis Galaktického Člověka - i s odkazy na texty Honzy Koňase

 kard-iris2-neg1-mini.jpgkard-iris4-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice