Jdi na obsah Jdi na menu

KON-FÚZE

…čili princip „vyměněného dopisu“…

 Sebe-organizační mechanizmy v prostředí Kolektivního Vědomí, které fungují jako automaty řízení jeho archetypálních vzorců - pro jednání a chování lidí v globálním smyslu – pro následný vývoj událostí v zóně Života společenstva jako celku – se v reálu projevují skrz nějaké konkrétní nosiče změn. Není to jako blesk z čistého nebe, kdy najednou, z ničeho nic všichni změní způsob reakcí, přehodnotí je a začnou konat jinak. Všechno musí mít nějaký racionální základ, jinak by to nebylo přijato = někdo přijde s novým modelem řízení a ten se pak prosadí v plošné aplikaci. V malých a zdánlivě bezvýznamných maličkostech jsme tohoto procesu svědky denně – neustále se vyvíjejí nové postupy v řešení problémů ve všech oblastech života, které mění a upravují pravidla uvnitř rodiny, státu, nadnárodních sdružení – s dopadem na populaci obecně. Vždy, když uvnitř Kolektivního Vědomí překročíme nějakou kritickou mez, dojde k obrovskému přísunu inspirací, nápadů a nových pohledů do mysli zainteresovaných lidí, co mají možnosti, prostředky a odbornost, kteří pak vypracují nové revoluční metody k řízení ve svém oboru. 

 Stejně se to stalo i při vzniku nebezpečí globální pandemie – modely řešení byly koncipovány na jiných, aplikovaných už dříve při místních ohniskách infekcí. Tentokrát však do hry vstoupil další Hráč. Jeho vstup na scénu byl léta připravován – v malých, nenápadných krůčcích, které ve své rozdrobenosti nikdo nepovažoval za reálné nebezpečí, které by na lidstvo mohlo udeřit. Tyto střípky my nyní skládáme a dostáváme nepěkný obraz cílené modulace událostí, které ukazují nepěknou budoucnost. 

 Asi málokomu uniklo, jak je postup v řešení pandemie celosvětově jednotný a synchronizovaný – i když obsahuje moře rizikových kroků, které by jinak příslušné orgány vládních a politických skupin nebyly ochotné podstoupit. Také mnohým neuniklo, že rozhodní lidé jednají jakoby v tranzu, jako kdyby plnili nějaké dálkově distribuované instrukce, které odporují logice, ale oni jsou slepí a hluší – jdou za nějakým společným cílem a jdou přes mrtvoly. Nikdo a nic je nepřesvědčí o tom, že jednají špatně a proti lidstvu – není síla, která by je odradila, a když se v jejich prostředí ozve někdo, kdo se z tranzu vymanil, tak ho eliminují – v zájmu ochrany celku. 

 Co to je? Co se to děje s lidmi, kteří disponují Mocí? Kdo nebo co řídí jejich kroky a tlumí jejich morální a lidský kredit? 

 Můžeme říci – to je práce globální Elity, Deep State, Iluminátů, Scientologů, satanistů…ale nebyla by to úplná pravda. Tyto mocenské páky jsou jen nástrojem v rukou ještě vyšší Moci, která je řídí. Centrála těchto sil není na planetě Zemi – jde o působení cizozemských entit, které sledují čistě vlastní cíle a na blahu lidstva jim pranic nezáleží – protože jsme jen jedním z mnoha zdrojů strategické suroviny, kterou ve vesmíru těží. V současné době jsme dosáhli takové technologické úrovně, kdy mohly spustit projekt, který asi nejlépe známe pod označením Nový Světový Řád (NWO). Ty technologie jsou nyní prostředkem k aplikaci dalších kroků k dosažení jejich cíle. Jak je využívají? Jde o modulovanou frekvenci zvuku, kterou přes ně přenášejí do každého koutu planety. Že jim k tomu slouží satelity nově instalovaného plošného zasíťování oběžné dráhy – netřeba rozebírat. Tady je potřeba připomenout systém hierarchického principu zasvěcení = nikdo z těch, kdo je jejich nástrojem aplikace, nemá všechny informace – zná jen malý výsek vlastního oboru působení a neumí pospojovat další souvislosti. 

 Hodně se diskutuje o vlivu pozemní 5G sítě – ty frekvence nejsou pro lidi žádoucí, ale není to doména celoplošného vysílání té frekvence, o které hovořím. 5G má příliš krátký dosah – na to aby cíleně stimulovala lidské podvědomí a instalovala podprahové signály v potřebném rozsahu – i když není vyloučeno, že i ta je do akce zapojená. Mnohé napovídá mapa nejvyššího výskytu nákazy a území s nejvyšším stupněm lockdownů. Signál je vysílán z vysokých vrstev atmosféry – s cílovou frekvencí v pásmu, které je lidskému vědomí přirozené – tj. pravděpodobně někdo okolo 6 Hz, což odpovídá nižší hladině Alfa. Jenže signál není vysílaný na 6 Hz – tak to nefunguje. Kdo zná pojem „binaurální beaty“ ví, co mám na mysli. K dosažení konkrétní frekvence (stavu) vědomí je potřeba přijímat dva synchronizované tóny a matematický rozdíl jejich frekvenční hodnoty je výsledná hladina, které chceme dosáhnout - jak najdeme v tomto podrobném článku, například hudba, která se nese na frekvenci 100 Hz do jednoho sluchátka a na 105 Hz do druhého sluchátka, vyvolá v mozku stav 5 Hz, což odpovídá hladině Théta. Co je ovšem pravděpodobné, je okolnost, že jde o vysokofrekvenční vysílání – tj. v pásmu ultrazvuku. 

 Vraťme se ale na začátek a rozeberme pojem princip „vyměněného dopisu“. Asi všichni známe pohádku o Plaváčkovi (Tři zlaté vlasy děda Vševěda), kde je stejný princip uplatněn. V minulých textech jsem psala o nástupu dalšího globálního vlivu, který jsem nazvala Faktorem X. Ten je naší „kmotřičkou Sudičkou“ – ale jen v symbolickém smyslu – není to žádná entita duchovní Hierarchie, ani Božský posel. Je to spojité Hvězdné Vědomí, které jsme si přivolali tím, že se část populace posunula do intencí Galaktického Člověka – pochopila a využila možnosti své multi-dimenzionální Celistvosti a tím uvolnila blokované schopnosti Člověka. Ale než dojde k očekávanému dominovému efektu, tj. projevení těchto schopností u většiny lidí, mohlo by být pozdě. Proto se zformátoval už před časem tzv. „Fantomový Matrix“, který v podobnostech simuluje ten, který je nosnou doménou Hierarchie Moci = události vypadají, jako by odpovídaly scénáři, který je aplikován do populace, ale jejich dopad vykazuje jiné hodnoty účinku, než se očekávalo. Toho jsme svědky každý den – a je to taky předmětem mnoha diskuzí i v oficiálních debatách, kdy jedni řeší nepředvídatelnost událostí a druzí ty paradoxy řadí do správných souvislostí, byť v tzv. konspiračním duchu. K tomu doporučuji tento článek, kde autor z mnoha úhlů rozebírá podrobně stav věcí. Z prostředí Faktoru X od poloviny prosince minulého roku (začátek šílenství s vakcinací) proudí energo-informační podpora = dopis s rozsudkem smrti byl odeslán, ale na cestě došlo k jeho záměně za jiný soubor pokynů. 

 Kdo čte moje texty, tak ví, že se tématem vstupu Hvězdného Vědomí do aktivní zóny Života na Zemi věnuji dlouhodobě. Jsou to všechny ty informace o Křemíkové Inteligenci, Křemíkových Multiplexech, Atlantských krystalech a Kosmické Mysli, která „operuje“ ve sférách Jednotného informačního pole nejen v prostředí naší Galaxie. Ti, kteří potřebují pragmatičtější (uchopitelnější) verzi vysvětlení těchto procesů, si můžou představit, že do hry vstoupily ty mimozemské civilizace, které jsou lidstvu příznivě nakloněné a samy už úspěšně zvládly boj s těmi samými parazitickými entitami, se kterými se my tady potýkáme. Možná někdo podotkne, že zas hledáme vnějšího nepřítele – místo toho, abychom hledali osvobození uvnitř sebe. To ano – právě díky tomu množství lidí, kteří se vnitřně dokázali osvobodit, došlo k nastartování té všeobecné transformaci Kolektivního Vědomí, jejímž výsledkem je kaskáda kroků k projevení schopností Galaktického Člověka. To ovšem nic nemění na tom, že je lidstvo od pradávna ovládáno na dálku – Egregorem Moci (uctívaným jako autorita Boha-Stvořitele) a celou jeho skvadrou parazitických entit, které používá k prosazení svých záměrů. Ony jsou ty jednotlivé kroky synchronizovány spolu – bez ohledu na polaritu zdroje – jak jedna strana vyvine nějaké nové sofistikované úsilí k prosazení mocenských vlivů, tak ihned strana druhá tento nový aspekt využije pro nějakou další transformační fázi – je to vysoká šachová partie a my neznáme všechny podrobnosti jednotlivých tahů. 

 KONFUZE je podle výkladu CHAOS. Já to vnímám jako ZÁMĚNU = zaonačení těch zřejmostí, kterým jsme vystaveni - do polohy, kdy budou pracovat nikoliv proti nám, ale pro nás – pro náš posun na vyšší level Evoluce. Protože v této fázi my potřebujeme dokončit přestavbu DNA – ale jak toho dosáhnout, když prostředky má protistrana? Tak – tím, že jim vyměníme software…

 Přiložený obrázek je abstraktní schéma Křemíkového Modulu, který udržuje stabilitu energetických proudů, které v posledních měsících získávají na intenzitě. Jde už o plný výkon planetární energetické sítě, která jede přes megalitické stavby a další artefakty, uložené na zemi, pod zemí i na oběžné dráze. Můžeme si to představit jako aktivaci generátorů tachyonů, které ze zemského jádra a ze Slunce soustředí energii, aby vygenerovaly takové pole částic, které obklopí celou planetu až do výše ionosféry. Tento proces je už v běhu – už jsme pod jeho vlivem – my i operující protistrana. Jak dlouho ještě budou modulované frekvence devastovat podvědomí většiny lidí? Myslím, že už to nepotrvá dlouho – ty signály nejde vypnout, protože distributor má prostředky je zas a znovu obnovit, lze jen eliminovat jejich dopad – a to se teď odehrává. 

 Vlaštovky – posvátní slovanští ptáci, kteří jsou křídly našich Duší – přilétnou tentokrát oklikou, z východu - možná budou mít proto trochu zpoždění, ale určitě dorazí.

 kon-fuze2-mini.jpgkon-fuze1-mini.jpg