Jdi na obsah Jdi na menu

Konkordia

 …pokračující proces modulace kvantového pole DNA…

 Všichni jsme jeho součástí – každý z nás prochází změnami na úrovni vlastní DNA a tím se mění soustava Sítě Života v globálním smyslu. Nikdo „neunikne“ – buď ho změní virus, nebo vakcína, nebo kombinace obojího – a zapomeňme na nějakou naivní myšlenku o přeživší „čisté rase“, která zůstane nedotčena a přinese spásu Lidstvu. To jsou setrvačností přetrvávající vzorce starého systémového matrixu, postaveného na vyvolenosti, na Moci, na rozdílech v „hodnotách“ členů společenstva. Systému, který opomíjí fakt, že každý máme stejný zdrojový základ DNA – bez ohledu na pozici, kterou jsme zaujali, nebo která nám byla systémem přidělena. Tyto hierarchické silové programy končí – přesunujeme se do zóny naprosto jiných možností, kompetencí i vlivů – do širých krajin hvězdných soustav, v jejichž prostředí ta naše = sluneční, zaujímá významnou pozici domova civilizace, která generuje, vlastním životem splétá a všem ostatním přináší, nové aspekty kvality Života – v evolučním smyslu.

 Řadu let popisuju síly, které stojí za Transformací našeho Kolektivního Vědomí – tyto párové elementy naší primární Inteligence Bytí nekonají za nás – ale na základě našich požadavků a měnících se potřeb skládají prostředí pro jejich kompatibilitu v galaktickém mnoha dimenzionálním měřítku – abychom měli k dispozici takové energo-informační zázemí, kde je budeme moci ukotvit a zakomponovat do reality Života. Letošní rok bude „skokový“ – nebude to zadarmo a nebude to samo-sebou. Proto znovu sdílím text KON-KORDIA, kde jsou popsány podrobnosti konkrétních fází aktuálních procesů. 

 KON-KORDIA

 …aneb proces modulace kvantového pole DNA…

 Jde o rezonanční efekt součtu událostí, které aktuálně prožíváme - buď jako přímí aktéři, nebo je registrujeme ve sdíleném informačním prostředí. Změny, které nyní prodělává Kolektivní Vědomí, jsou obrovské, naakumulované do krátkých časových úseků. Dotikává jedna z hlavních časových linií naší společné Evoluce a hromadí se energie, kterou uvolňujeme z emocí, prožitků a návalů reakcí. Leden je z hlediska skrytého kódování Časové Vlny měsícem „andělů“. To znamená, že události mají přímý dosah na utváření osobní i globální reality v daleko větší míře, než obvykle. Ve spojitých nádobách sféry energo-informačních polí a zóny konkrétních obrazů Skutečnosti dochází k efektu synergie. Výsledkem je jednota protikladů a tento specifický proces zasahuje do všech oblastí Života. 

 Tuto jednotu = SVORNOST – můžeme pozorovat na každém kroku. Projevuje se tím, že tisíc podob subjektivní Pravdy splývá do jedné objektivní, která sbírá vlákna rozmanitosti názorů a postojů do linie přibližující se Budoucnosti. Někdo hodnotí situaci tak, jiný onak – každý dle své aktuální pozice ve společenstvu jako celku – tyto postoje jsme si budovali dlouhodobějšími procesy změn, kterým se samovolně přizpůsobujeme. Někdo vnímá pozadí událostí jako aplikaci autority vyššího vedení a pohybuje se ve vzorcích pokynů „boha“ a jeho vůle, jiní chápou změny jako následek mohutného toku kosmických energií, které nás zaplavují zcela novou kvalitou informací, které v současném stupni expanze Vědomí už umíme zpracovat a využít.

 Součástí změn je proměna kvantového pole DNA a jeho napojení na galaktické Hvězdné Vědomí. Působením kosmické energie dochází k modulaci fotoaktivních schopností DNA a tím k rozšíření vlivu lidské mentální, emoční a spirituální podstaty. Povaha změn spočívá v širokospektrálním ovlivňování částic prvků hmoty, které se přeskupují do nového uspořádání energo-informačních struktur Jednotného pole. To vše doprovázejí dílčí anomálie, které se objevují formou různých výpadků elektřiny, zvratů v počasí a emisí slunečního větru. Ve společenské sféře pak jako množství jevů – s dopadem na Život celkově. Naše pocity a emoční výrony energie událostem v cestě nestojí – ale  proces Transformace Kolektivního Vědomí svým způsobem urychlují. Tyto kolosální změny už nabraly takou sílu, že nikdo z nás už nestojí mimo – stojí totiž přesně tam, kde stát má a momentálně i musí. Kdo si to uvědomuje, je v klidu – kdo neví, ten je v chaosu a depresi. Jsme mozaikou téměř osmi miliard proměnných, které spolupracují v neskutečně sladěném orchestru nástrojů toho transformačního manévru. Každý prvek tohoto Celku sehrává specifickou roli – ať patří do jakéhokoli „tábora“. V intuitivním pohledu na planetu Zemi – ze vzdálenější pozice ve Sluneční soustavě – můžeme vnímat „barevnou“ hudbu, kterou pulsuje v krásných obrazcích kosmické geometrie. Je to úžasné vesmírné představení a my vcházíme do jeho posledního dějství. 

 Nechtěnými účastníky jsou i operující mimozemské entity – tím, že vstoupily do zemské noosféry, staly se přímými aktéry – byla jim automaticky přidělena nějaká role. Stále se nacházíme v zóně „fantomového“ matrixu – jeho funkci vysvětluji v každém článku – znamená únik z rezonančního pole plánů Elit, které naplňují vůli globálního Egregoru Moci – a všechno, co se děje, má už jiný smysl i dopad. 

 Přiložená ilustrace je schéma Křemíkového multiplexu, který působí jako element stabilizace efektu změn, které probíhají na úrovni kvantového pole DNA. Oproti původnímu postavení KON-KORDIA je ale nyní „pootočený“ - ve své pozici i funkci. Zaujal polohu letící „rakety“. Ke kódování názvu KON-KORDIA - je odvozený od pojmu SVORNOST (concordia). Jde o souznění (jednotu) informací, které generuje mnohahlasé pole Života. V lidském rozměru nám říká, že jiný názor, než ten, který sami zastáváme, nemusí být nutně špatný nebo destruktivní. Říká, že respektováním odlišných názorů se posouváme blíže k jejich pochopení a zakomponování do pole Celku. Je toho mraky – s čím nesouzníme, co nám vadí a vyloženě nás zvedá ze židlí – a na druhou stranu – existuje mraky lidí, kteří naopak nesouzní s naším postojem a názorem, vadí jim a vyvolává v nich odmítnutí. Vše je o kmitu informací – jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá a odmítaný aspekt rozšíření vlastního poznání nás nepřestane otravovat, dokud se ho nepokusíme rozebrat a zpracovat. Tváříme se jako Všeználci – ale jsou věci, které chápeme úplně naruby. Zapomínáme na efekt negativní expozice – obrácenost smyslu dějů – která ve vztahu dopadu jejich významu vytváří jiný obraz, než předpokládáme.

 Jde e fenomén, který nazývám „hodinky-holinky“ – my tady řekneme nebo uděláme něco konkrétně definovatelného a ono se to jinde projeví v naprosto jiné podobě reality, která má ale s původním impulsem společnou množinu podobnosti. Vazby, na které se děje navazují, mají hodně široký rozsah – jak v prostoru, tak v čase. Svými činy napravujeme minulost a vytváříme optimální linie budoucnosti. Přítomný okamžik je bod Pozorovatele – v něm čas kmitá vertikálně a my můžeme z veliké výšky sledovat perspektivu, která není omezena naším Životem, ani prostředím Planety. Stejně tak se můžeme ponořit tak hluboko, že budeme mít historii celého Vesmíru jako na dlani. Naše možnosti jsou obrovské – a plně se projeví tehdy, kdy přijmeme souhru rozmanitosti i tam, kde zdánlivě znamená neslučitelnou rozdílnost. Nemusíme souhlasit se vším, můžeme tomu ale rozumět v pocitech i v efektu našich reakcí. 

 Concordia je tovární značka jednoho z neúžasnějších letadel v historii letectví. Tato symbolika říká, že Svornost nám dovoluje rozlet – fyzický, mentální i duchovní. Schválně jsem titul článku uvedla v české fonetice – koresponduje s dalšími texty, které mají KON (ČIN) v motivu popisovaných procesů. KORD je zbraň „soupeřů“ (jsem s někým na kordy) – ale záměnou jednoho písmenka dostaneme přesmyčku slova DRAK, který v obráceném čtení znamená SRDCE (krajinu srdeční). To je krajina, ve které se společně nyní pohybujeme – není definovaná fyzickým prostředím, nemá zapsané vlastníky v pozemkových knihách – nevztahuje se na ni autorské právo majitele duševních statků – je mozaikou Života, kde každý disponuje takovou mírou Svobody, jakou dopřává ostatním. 

 konkordia1-mini.jpg