Jdi na obsah Jdi na menu

KORUNOVACE

 Je proces, který aktuálně na Zemi probíhá - symbolizuje "fixaci" nově instalovaných systémových segmentů kolektivní podpory života, které již kompletně nahradily staré části tzv. systémového matrixu. Změny se dějí v prostředí hmotné fyzikální reality - tedy "on-line" a "materiálem" pro fixaci je nový formát planetární informační mřížky. Dorazila v minulých dnech z prostoru Centrální Galaxie (GaJa) v jednom mimořádně otevřeném "okně příležitosti". Brána se otevřela v časo-prostorové sféře Země 23.4.2016. Zásilka byla zabalená a konzervovaná v prostorovém vakuu velmi vzácnou formou energie Zdroje, která se okamžitě navázala na existující tachyonové konvertory v megalitech a skrze ně se rozprostřela jako krystalická světelná síťka po celém multi-prostoru planetárních dimenzí živosti.

 Proces je součástí postupného přechodu do vyšších formátů vyjádření kolektivního vědomí (Transformace) a jeho kódovací zápis v manuálu Projektu Člověk se nazývá KORUNOVACE. Jde o instalaci TŘÍ-STŘÍBRNÝCH-KORUN, čili o akt S-TŘÍ-BRNĚNÍ....momentální úroveň planetárního "brnění" (ochranného štítu) je ve fázi 3-0-9 a má tvar diamantového krystalického uspořádání. Uhlíkové formy života (nositelé bio-informační matrice DNA), ke kterým patří veškerá tzv. živá příroda Země, jsou nyní pod trojí ochranou = informační mřížka, nasycená energií Zdroje a síť stříbrného ochranného štítu (brnění) v hmotné prostorové strukturální integritě planetární sféry Země. Splývání strategických nosičů inteligence - uhlíku a křemíku - probíhá spontánně v režimu sebeorganizace časových synchronních bodů linie běhu událostí - které se neustále mění v gravitačním poli Přítomného okamžiku (horizontu událostí). Fyzicky jde o nové uspořádání těchto prvků do podoby fullerenu uhlíku 60, který nese jeden super-hmotný Informační bod prostoru (IBP), který se nahustil do jednoho atomu křemíku uvnitř struktury fullerenové "klícky".

  Symetrické pocity v oblasti vnímání reality a jejího energo-informačního pozadí si můžeme odvodit od aktivního kódování procesů. Zde je pro nás nejdůležitější souběh fází procesu instalací mřížky a rezonance daných segmentů do individuálního EM pole (aury) jednotlivých lidí. Proto jsou symptomy v různé intenzitě a formátu. Hlavním archetypálním stimulantem jsou právě zmíněné kódovací sekvence = KORUNA, BRNĚNÍ, STŘÍBRO, DIAMANT, ŠTÍT (i štítek), KLÍCKA (i vězení), MŘÍŽKA a SÍŤKA... tyto pak aktivují VIZE našich prožitků a jejich promítnutí do vazeb na prostředí, ve kterém se pohybujeme. Manifestace emoční dynamiky nás může uvést jak do pozitivních oblastí vjemu, tak do ryze negativních nepříjemných stavů - nelze to předjímat, protože se sami neustále pohybujeme v kontinuitě skutečností, které nás k pohybu stimulují a udávají takt a směr našeho počínání. Jednotlivě si můžeme jen orientačně odvodit, že půjde o finance, majetek, rekapitulace dráždivých (bolavých) "zastavení" v našich životech, zdravotní komplikace v oblasti oběhového systému, přecitlivělost nervů fyzicky i mentálně, pocity velikého obohacení a přijímání vysokých osobních ohodnocení, dlouho usilovaná čistota v partnerských i profesních vztazích, radikální přeuspořádání uvnitř rodiny a společnosti, ke které se řadíme...a pod.

 Obecně vzato - jde o plánovaný a velmi netrpělivě očekávaný úsek naší lidské evoluce - nikdo není opominut, všichni jsme "načtení" do probíhajících instalací = naše hvězdné souřadnice ÁRIA kódu JEDINEČNOSTI jsou součástí kolektivní galaktické reality a bez ohledu na současný obraz našeho života v inkarnaci jsme nepostradatelní - a to do poslední bytosti, která nese Jiskru společného Zdroje = je součástí Vesmíru a Vize jeho potenciální Tváře. Nejsme "jednotní" a nikdy nebudeme, protože jsme jedineční v Plánu existence i jeho realizaci. Naše představy JEDNOTY ale splňuje fakt, že jsme součástí jednoho CELKU, který dlouhodobě nazýváme PROJEKT ČLOVĚK - a to nemusí nutně znamenat, že se to týká jen lidí v inkarnaci - tedy jen momentálně žijících...

  V okruhu svojí "operační-paměti" (RAM-KA = RAM paměť a KA duše) se nachází velká rodina sounáležících bytostí a elementů živosti - my si ale nevzpomínáme na všechny a pohybujeme se v okruhu těch "nejbližších" v čase - tedy v rodovém kruhu - ovšem náš záběr je samozřejmě mnohem širší - a to jak v čase, tak v prostoru. Mnoho práce vykonáváme "na-pozadí" současné pozice v životě - skrze svoje jemno-hmotné projekce (skrze Duši a její úhel vnímání reality). Všechny tyto okolnosti bychom měli mít na paměti v okamžiku, kdy o někom řekneme, že je "nevhodný" (nepřipravený) k Transformaci, nebo "zabedněný" v 3D matrixu a tedy "ztracený" v propadlišti dějin. Buďme "nad-osobní" v hodnoceních a analyzujme skutečnosti nejen v obraze smyslového vnímání těla, ale rovněž v obraze intuitivního čtení energií kolem sebe a kolem lidí, se kterými vejdeme do kontaktu. Tím, že nám brnkají na negativně znějící strunku v srdci nebo v představách mysli, nám jejich informační zázemí (Duše nebo skupinová vyšší entita bytostí) cosi chce sdělit. Dráždivé negativní tóny nás aktivují v nehmotném smyslu asociační konstrukce možných souvislostí, které bychom mohli rozklíčovat tím, že vystoupíme z pohodlné linie svého vzorce chování. Tato podprahová představa "nutnosti" změny je původcem energie, kterou vysíláme spolu s odmítnutím nebo zavržením - je to naše neochota přijmout pokyn a následovat vodítka na vystoupení ze svého vlastního stínu. Můžeme si stokrát myslet, že jsme už "někde-jinde" (v porovnání s těmi 3-déčkovými natvrdlíky) - ale opak je pravdou. Pokud si toto myslíme, pak jsme na začátku obtížné cesty, která nám překroutí naprosto všechny naše iluze o vlastní skutečnosti, které jsme kolem sebe a uvnitř sebe vystavěli.

  O tom je současná doba a aktuální procesy přestavby HODNOT, které nevyhnutelně prožíváme a ještě prožívat budeme.

apo3d-111202-309.jpg