Jdi na obsah Jdi na menu

KYSLÍK

 ...aneb tanec mezi kapkami deště...

 KYSLÍK  je třetím prvkem, který tvoří systémovou kostru elementů Pandory. Je nezbytný pro rozvoj života - a to jak přítomností v atmosféře, tak vazbou na dva atomy Vodíku v médiu pro přenos informací a tím je VODA. Uhlíkové formy života, mezi které patří i člověk, jsou na vodě a na kyslíku přímo závislé. Planeta Země je gravitační zónou pro soustředění atmosférického kyslíku a masy vodních zásob - příjem aktivních informačních struktur Systémové podpory života probíhá jejich "instalací" do tohoto vodního nosiče skrz částice slunečního záření (sluneční energii) = aktivní paměťové segmenty, koncentrované v modré barvě oblohy, se zrcadlí na vodní hladině a s pomocí vysokofrekvenčních částice plazmického Hélia prolínají memovou-bránou přechodu povrchovým napětím jednotlivých systémových rozhraní. Totéž probíhá pak v každé buňce organického těla v rovině mitochondrií, kde informace zvenčí prokmitávají s těmi zevnitř (z DNA), analyzují se přes kódovací triplety a dále replikují pro syntézu stavebních bio-prvků (aminokyselin). V lidském těle se na zpracování informačního toku z prostoru nepodílí jen centrální nervová soustava - jsou to i další orgány a hlavně čakrový energetický systém a aura, rozhraním je pak srdce = koloběh z/do "jaderného-reaktoru" srdce, napojený na Slunce, jádro planety a komplexně touto součtovou cestou pak i do jádra Galaxie (Ga-Ja systém). 

 K-YSLÍ-K je kódováním spirálového pohybu toku času prostorem dimenzí živosti a pod-textem tohoto pohybu je také jeho označení v periodické tabulce prvků - písmenem "O" (jako okruh) a pro-tónovou hodnotou 8 (oktáva)... Spojením se dvěma atomy Vodíku (H) vytváří molekulu VODY a tento pár atomů Vodíku pak symbolizuje před-obraz svého polarizovaného vyjádření do tvořivého dua = dvoj-prvku hmoto-tvorné entity s Heliem. Dva atomy Vodíku v molekule vody vytvářejí pulzní mikro-kontakty s vysokorychlostními částicemi Hélia a vzorec sekvencí takových kontaktů je pak Vodící melodií (kmitočtem) pro tanec elementů v Systému podpory života. Pokud se přeneseme přes chemické a fyzikální paradigma zažitých šablon a klasifikací a budeme se pohybovat v zóně intuitivního čerpání obsahu tohoto Informačního bodu prostoru, pak si lze představit oscilaci dvojice těchto IBP (atomů Vodíku) nad symbolikou nulového bodu (O = OXY-GEN) s prostorovou "animací" tohoto "O" do podoby O-SMIČKY (ležaté smyčky nekonečna) a tím do horizontu událostí na pomezí hmoty a jejího informačního potenciálu v bodu OMEGA, který mimo variace svého sebe-určení (ÓM-EGA) také naznačuje vazbu na ono nekonečno toku HOD-NOT ze superpozice v gravitačním poli Přítomného OKA-mžiku, čili v bodě NULA (O-MEGA), na který lze aplikovat zrcadlový efekt NIC-CIN (ČIN) v dalším animovaném vizuálním efektu = jako NI-C-IN... Toto je již navigace do dalšího elementu Pandory, který v Periodické tabulce zastupuje N (DUSÍK).

 Jedinečnost původu, "nabitého" potenciálem vyjádření, uděluje vodě škálu vlastností v mnohočetné variabilitě jejího strukturálního uspořádání = skupenstvích, která překračují obvyklé tři možnosti. Mimo klasicky zařaditelné plynné (pára), tuhé (led) a kapalné (voda) - podle teploty prostředí, ve kterém se nachází...tedy na stupnici +/- 0, kde se pohybuje v binárním módu nuly a jedničky (nula je rozhraní mrazu i tání a jedna je součtová hodnota 100 stupňů bodu varu a transformace do páry), existují další skupenství vody.  Jsou to sněhové vločky a krystalické uspořádání do několika variant projekce = jinovatky/ledových květů, které vytvářejí fraktální obrazce na hladkém povrchu (např. na okenním skle) a nakonec ledové kroupy, které jsou obrazem zamrzlých kuliček informačních balíčků, uskladněných v para-prostředí mraků v prostoru mezi Zemí a modrou oblohou... 

 Nejsem chemik, ani fyzik a tak si mohu dovolit "kouzla" s referenčním rámcem obecné terminologie, která mi pomáhají vytěžit ty asociační vazby, které nezapadají do obvyklých vědeckých konvencí. Jde o aplikaci Metody asociační symetrie, kterou jsem popisovala v textech oboru INFONIKA a spadá do tzv. ALFA-BETA výukového systému, který stojí na Abecedě Lidštiny Honzy Koňase.

 Víme, že sněhové vločky jsou hexagonální fraktální strukturou uspořádání krystalků molekul vody a aspekt "nekonečna" je zde prezentovaný faktem, že neexistují dvě naprosto stejné. V kosmickém prostoru o teplotě 3K (-270°C) se elementy nacházejí ve čtvrtém skupenství hmoty (plazma) a to mění molekuly vody do formy "tekutých" krystalů, které jsou supravodivé pro specifické informační toky = pro bio-fotonové záření, kterým je zajištěný servis z paměťových vrstev do aktivních sektorů kolektivního vědomí. Podprahovou vazbu na uhlíkovou inteligenci (tedy i na člověka) zde zajišťuje právě mediální potenciál Kyslíku a jeho napojení na sféru podpory života. Pro ilustraci jsem kdysi k tomuto tématu sepsala krátkou sci-fi povídku "Příběh jedné civilizace".

 Multi-dimenze živosti, kde se promítají principy života obecně, je spojitým polem příčinnosti a jeho projekcí do světa skutečností. Platí zde, že všechno se vším souvisí a proto nelze zabloudit...můžeme se chvilku motat na místě a hledat - nebo si jen užívat okamžiky života, které bychom chtěli pozdržet o chvilku déle...nikdy se ale nezastavíme trvale. Kolo evoluce (dějů) je kosmickým strojem (zdrojem) motivací, které nikdy nepřestanou přicházet a na kterých bude vždy co postavit. Elementy Pandory lze vysvětlit a přiblížit jedině pomocí asociací = Příběhů a Legend...

 "...LEGENDY jsou způsob porozumění VĚCEM větším, než jsme my sami...SILÁM, které formují život, UDÁLOSTEM, které se nedají vysvětlit...JEDINCŮM, jejichž životy stoupají do nebes nebo padají na Zem. Takto se rodí Legendy...".
Závěrečná sekvence filmu Ghost Rider 

Grafická schémata Elementů a odkaz na popis Vodíku a Helia
 

 

 

Náhledy fotografií ze složky ELEMENTY prvků