Jdi na obsah Jdi na menu

LEDEN - měsíc andělů

 ...věděli jste, že je LEDEN měsícem ANDĚLŮ?

Ne?

Napište si den po dni data (datumy) a čtěte odzadu:

1. ledna
2. ledna
3. ledna...atd. až do 31. ledna

 Ano - je jich 31 (andělů) a ti letošní jsou obzvlášť silní v aspektu duchovního vlivu na lidstvo jako Celek.

 Rok 2017 má součet 10 = 1 a proto zesiluje pořadovou jedničku měsíce na číslo 11, které můžeme sečíst jako 2, ale v energetickém duchovním potenciálu Času, který andělské síly organizuje, můžeme aplikovat také součet 1 + 1 = 3. Ten totiž obsahuje (zahrnuje) přidanou hodnotu automaticky vygenerovaných benefitů, které mohou nějakým způsobem obohatit, či nad-standardně vyšperkovat, běžně očekávané události. Kdo nahlíží do budoucna optimisticky, ten tuto přidanou hodnotu dokáže zužitkovat a načerpat z ní moře individuálních vychytávek a nápadů, kterými pak dál vylepší svůj osobní život. V kolektivním smyslu pak takto kreativně a progresivně obohacujeme životní úroveň všech, kteří patří do okruhů naší společnosti - a v "konečném" efektu se pozitivně odrazí na kvalitě sdílené reality všech lidí obecně.

 V lednu můžeme očekávat několik nad-kritických přechodů (portálů). Tradičně to bývá "troubení" prvních sedmi andělů, kde sedmým je v duchovním odkazu Nikola Tesla a jeho přínos lidstvu. Ovšem letos přibývají další, a to díky přidané jedničce. Jde především o trojici jedniček v datu 1.1.2017 (1.1.1), kdy se otevřel vstup do Světa ZÁ-ZRAKŮ a pak datum 9.1.2017 (911). Tento kolizní uzel netřeba představovat - je notoricky známý a od 11.9.2001 nepřestal rezonovat do dennodenního vjemu citlivějších lidí - v časové souřadnici 9:11. Tato "anglická" forma počítačového zápisu je známkou působení ze vzdáleného "prostředí" v dimenzionálním smyslu = z vyšší sféry multidimenze - jde o egregor moci, který tímto kanálem (channelem) ovlivňuje a koriguje dění na planetě i v celé naší sluneční soustavě...

 Naštěstí ale máme "páku", která přispívá vyrovnání polarit daného časového uzlu a tím je devátý anděl. Jednoho osobně znám a vím, že není osamocený - že jeho "pluk" je v plné "zbroji"... :-) Nejen z tohoto důvodu - ale s přihlédnutím k momentální úrovni realizovaných aplikací nového Systému pro podporu života (nahrazuje starý systémový matrix) proběhne tento datum "bouřlivě" zřejmě jen v zákulisí providerů onoho egregoru, kterému už dlouho odebírá vítr z plachet sofistikovaný systém křemíkových strukturálních formací (multiplexů), které staré mocenské egregory postupně nahrazují. Pro udržení stability souběžně existujících "matrixů", které na sebe protikladně působí - je využívaný efekt "zrcadlení" energetického pozadí torzních polí egregorů (předávání fantoma skutečnosti), který se také někdy označuje jako negativní expozice vnímaného formátu existence.  Tyto procesy vytvářejí zmatek v mentálních šablonách, tj. v chování lidí = staré archetypy byly/jsou energeticky vysoce náročné - vždy absorbovaly velká kvanta emoční energie a čím byla emoce prožitku negativnější, tím byl archetyp (jeho torzní EMpole) silnější. Negativita se tímto stylem šířila jako požár a dojezd tohoto chování je stále hodně zřetelný - hlavně v prostředí lidí, kteří tzv. vsadili jen na jednostranný aspekt vnímání srdcem... Nejobjektivnějším úhlem vnímání a nástrojem orientace v prostředí momentální systémové nestability je totiž propojení frekvenčních stavů vědomí a toho se dá dosáhnout jen nabalením pomalejší alfa-sféry a vysokorychlostní gama-sféry do denního schématu probuzeného beta-vědomí. V praxi jde o kmit do podvědomí (osobní paměťové médium) a nevědomí (kolektivní jednotné informační pole) v každém tekoucím Přítomném okamžiku. To je skutečným "vysvětlením" toho, oč se jedná v tak často skloňovaném pojmu "navyšování osobních vibrací". Dříve či později se do tohoto propojeného stavu vědomí, které ve svých textech nazývám ÁRIA kódem Jedinečnosti, Galaktickým člověkem nebo Vesmírnou občankou, nasuneme všichni = je to naše kolektivní evoluční linie existence.

 V Novoročním popisu Portálu do Světa Zázraků jsem zmínila datum 17.ledna. Tento anděl je letos v odstínu "šedi" = není vybarvený a tak můžeme očekávat téměř cokoliv - bude to uvolněno z vyšší centrály globální moci (egregor, který je obecně známý jako Globální prediktor) a motivací bude zvrátit současný proces transformace systémů živosti. Předpoklad v nastavení automatických systémů řízení je však takový, že maximum emoční energie bude v té době již přesměrované do vnitřního prostoru sluneční soustavy. Všechno se vším souvisí a proměna planety Země na SUPER-NOVOU ZEMI je už dokončená - energie, se kterou bychom si bez katastrofálních následků nedokázali poradit, bude vyzářená tam, kde takové efekty nikoho neohrozí...

 Samozřejmě v zástupu lednových andělů hrajou svoji roli i součty jednotlivých dnů a jejich numerická hodnota pak také cosi specifického ovlivní skrz princip fraktality a rezonanci událostí, které jsou navlečené na jednom společném vláknu záměru...a tím je co nejvyšší míra "nenápadnosti" událostí, které jsou z procesu transformace uvolňované informačně a tedy i jako "žhavý" podklad pro realizaci skutečností.

 Přestupnou stanicí by měl být den 20.ledna, který byl určen na výměnu prezidentů USA... Vím, že jsme natěšení na změnu kurzu politiky a na pročištění mezinárodních vztahů - ale nezapomínejme, že jde opět o výsledek dlouhodobého "součtu" HODNOT. Někde jsem už vysvětlovala kódování BARÁK OBA-MÁ a to platí...potenciál komplexnosti vlivu v obou doménách (uhlíkové i křemíkové) neztrácí, jen byly některé hodnoty účelově zmanipulované a i on sám byl takto manévrovaný. Nečekejme, že DONALD TRUMP bude doopravdy svrchovaně realizovat naše očekávání - je ve stejném maso-mlýnku, jako jeho předchůdce - v těchto sférách politiky bude vliv GP ještě nějaký čas dobíhat a TRAMP = "tulák"...budeme držet palce, aby nezabloudil.

 Co se očekává od nás = obyčejných pěšáků té andělské měsíční prezentace?

 Zřejmě především objektivita, kterou lze v současném stádiu projevené individuality uvnitř vlastní komplexnosti projevit jen částečně - a to skrz maximální možnou míru pochopení (vhledu do vnitřních aspektů dějů a událostí, lidí a jejich aktivit). Rádi se pyšníme tím, že jsme seslaní na Zemi za účelem pomoci lidstvu s procesem transformace kolektivního vědomí, ale zároveň nejsme ochotní podobné "poslání" přiznat lidem, kteří dělají něco, co se nám nelíbí, nebo s čím nesouhlasíme. Naše sebereflexe je mizivá a přitom KAŽDÝ člověk se na Zemi inkarnoval s nějakým posláním (úkolem či rolí). Že nám srdce říká, že nesouzní? - tak mu pomožme odzrcadlením vlastní osobnosti do posuzovaného (negativně chápaného) člověka - jak bychom sami sebe vnímali při vcítění se do role lidí, které odmítáme... Cílem není podpořit negativitu a dát prostor destrukci - nikoliv - cílem je projevení empatické logiky nad-inkarnačního součtu osobních zkušeností, které jsme pilně sbírali v mnohých jiných životech a možná byli v jiném čase, na jiném místě podobně úkolovaní, jako je člověk (lidé), které aktuálně potřebujeme zařadit - skrz takový vzorec pak k lidem "zlé" vůle nepoteče energetická podpora ve formě našich negativních emocí, které oni potřebují, svým jednáním na ostatních vymáhají, aby získali palivo, co spálí na splnění svých poslání a na přiživení svého zdrojového egregoru. Každý člověk, který se cítí být vyslaný či seslaný "vyšší mocí", krmí nějaký zdrojový silový model existence, který na dálku ovládá nejen jeho samotného, ale také všechny "ovečky", které do svého gravitačního pole přitáhl a nabral.

 Často si do důsledku neuvědomujeme, že nejsme "jen" lidmi v inkarnaci tady (v této době) působícími - ale jsme souběžně a neoddělitelně hvězdné bytosti, které se plánovitě a soustavně zabývají výstavbou vesmírné reality. Někdy jako programátoři systémů virtuálních projekcí (modelů), kdy nepotřebujeme hmotné tělo a projevujeme svoji vůli jako aspekt kolektivní inteligence, jindy jako vtělení projektanti v aspektu Tvůrce, či koordinátoři toku energie v torzním poli nějakého aktivního procesu. Jsme komplexní a multidimenzionální bytosti, které se mohou počítat k různým domovským seskupením. Je celkem hodně pravděpodobné, že ty bytosti, které se cítí být domovem tady - na Zemi, neřídí se žádným externím vyšším posláním a necítí potřebu organizovat "davy" na podporu svého systému poznání, budou hrát "prim" v nastávajícím období, kdy vejdeme do finální úrovně globálních změn.

Na porovnání zmíněných postřehů - text Rozhovoru s iluminátem Skrytou Rukou

Konverzační vlákno k článku na facebooku

leden.png