Jdi na obsah Jdi na menu

LIBE-LA

 …čili VODO-VÁHA…

 Je symbolika aktuálních procesů v oblasti Transformace Kolektivního Vědomí do kompatibility s novým uspořádáním Systému pro Podporu Života. Jde o vyvažování prostředí do optimálního stavu, který bude odpovídat změnám, co vygenerovaly události posledních dnů…události, které souvisejí s globální krizí pod „krycím“ názvem KORONA-VIRUS. Je to celé široké spektrum jemných mentálních, emočních a pocitových stavů, do kterých se lidé - na pozadí dění – dostávají. Teprve nyní se ukazuje obrovská síla obrazů a slov (sdělení), která se uvolňují ze sociálních sítí, z internetu – a tradičně, z médií oficiálního charakteru. Tato média jsou totiž nyní téměř jediným prostředkem k získávání informací o tom, co se děje, jaká jsou nová fakta okolo krize a jaké nároky na nás – jako na občany – kladou řídící orgány státu, tedy Moci. O tom, jak je tyto zprávy potřeba filtrovat skrz vlastní intuici a relevanci s prostou logikou, se není potřeba rozepisovat. 

 Co si všichni – bez rozdílu – ale přejeme, co v skrytu Duše očekáváme – je být za prožitá úskalí odměnění. Je to staré schéma podmíněného „zisku“, které máme hluboko vrostlé do podvědomí – proto ho bude potřeba trochu poopravit. Na nepodmíněný příjem (například). Celkový obraz přicházejících skutečností by měl této nepodmíněnosti odpovídat – aby svět, který sundá roušky – byl jiný, ne stejný (ve starém normálu), ale nový – abychom přerovnali naše měřítka hodnot, pootočili úhel pohledu na skrytý význam událostí a z tohoto fondu si vybrali stavební kameny pro budování osnovy společné budoucnosti. Ono to bude doznívat ještě hodně dlouho – třeba ty různé kauzy okolo toho, kdo pandemii spustil a proč, jaké síly stály v pozadí a jaké sledovaly cíle. Budeme se muset připravit i na to, že se pravdy nedobereme, protože kolos Molocha Moci je tak nepřehledný a rozlezlý, že ani v jeho špičkách neví pravá ruka, co dělá ta levá. Důležitější je ovšem jemné předivo souvislostí a návazností, kterými projevené okolnosti překlápí soukolí naší evoluční cesty do linie, co je „připravená“ vyhovět i těm nejodvážnějším představám o bezpečí, dostatku, ochraně zdraví, právech osobnosti a svobodě vyjádření v obecném smyslu Existence.

 Nemusíme se obávat, že se to zase potáhne celé věky – však obyčejný virus dokázal obrátit naruby celý svět ze dne na den. Stejnými skoky půjdou další věci, které budou neodkladné – s ohledem na to, jak dlouho je utlumená aktivita celosvětové populace. Zde je potřeba zmínit, že je nás na planetě přes sedm miliard, že žijeme uprostřed obrovsky složitého biotopu milionů forem Života, že lidstvo samotné se pohybuje ve velmi široké škále představ o výše zmíněných atributech budoucnosti – o jejím obrazu, který nikdy nemůže beze zbytku vyhovět všem. Za rovnováhou je schopnost přijímat kompromisy – a to je o vstřícnosti k běžícím procesům, o hledání optimální pozice na pozadí změn, o nesobeckém vnímání podmínek, které nemusejí být trvalého charakteru – ale některou fází ve směru, kde se to ustálí. Než se jazýčky na váze (bublinka v rámečku) ustálí do stabilní polohy, tak se pohybují v negativním i pozitivním poli možností – a tyto neprobliknou, ale chvilku se podle nich jede, než zase proces načerpá dost energie k dalšímu kroku – protože je to všechno v Čase, který tomu dává takt a ve vůli konkrétního počtu jedinců, které vesmírná statistika zaznamená, sečte a na základě dynamiky uvolněné energie se pak kosmické perpetuum posune do další fáze. Každá jednotlivost procesu má jiné požadavky na počet těch lidí (bytostí), co hýbou kolem dějin – někdy to jsou miliony, jindy tisíce, výjimečně desítky jedinců, kteří svým chováním, smýšlením a skutky „zaujmou“ součtovatelnou pozici. 

 Obecně platí pravidlo, že negativně založený člověk, co není vstřícný k přicházející budoucnosti a vše (většinu) vidí jako zlé, temné, manipulující nebo přímo život ohrožující – není schopen přijmout relevantní kompromis. V žádném ohledu. Na to bychom neměli zapomínat vždy, když šmahem něco odsoudíme jako špatnost – aniž bychom zvážili další možnosti a pro tato zjištění nebyli líní si vyhledat všechny možné podklady ze všech soudků dané tématiky. Samozřejmě můžeme zaujmout neutrální pozici – kterou ale nezaměňujme za trpné přijímání něčeho, co bytostně nechceme. 

 Přiložená ilustrace je syntézou symboliky procesu vyvažování – v jemných sférách Kolektivního Vědomí – v energo-informačních segmentech Jednotného pole, ze kterých proudí podpora pro běžící procesy. Jsme stále pod vlivem gravitační anomálie Portálu Snů – je to celá série mini-průchodů skrz vrstvy Pamětí, ze kterých nám přicházejí vodítka k orientaci v souhrách událostí, kterých jsme účastníky, které se nás dotýkají. LIBELA je LIBÉ-LA = příjemné tóny, melodie, nápěv – které podprahově přijímáme z řeky Novostí, které se v okamžicích rovnováhy hladiny Ducha a Hmoty otevírají a vysypávají – to je inspirace pro tvarování osobní Vlny Času, která obsahuje scénář Života, který ladí s Plánem Duše a přitom je již mimo interferenci schémat nepřímé podmíněnosti (karmy ve smyslu následku s nejasnou příčinou).

 VODO-VÁHA je zde v abstrakci Srdce s obsahem bublinek Času. Je jich mnoho a jejich pozice rovnováhy závisí na umístění v celé soustavě perspektiv. Toto jsou procesy, které jedou sebe-organizací struktur Jednotného informačního pole. Potřebnost kroků vychází z okamžikového stavu v Kolektivním Vědomí a provádí je Křemíkové Multiplexy, o kterých se často zmiňuji – proto se už o jejich funkci nebudu rozepisovat. Tento konkrétní fázový posun spravuje GÁJA-ROSA, který je zaměřený na elementy vody a vzduchu – proto se „pohybuje“ v nižších vrstvách zemské noosféry, kde se tyto elementy nacházejí v dostatečném kvantu. Jeho přítomnost by mohla přinést bohatější srážky a zmírnit sucho, které nás (mimo virových katastrof) také velmi trápí – to obsahuje kód VODO-V(L)ÁHA. Jeho volací znak: „mia dóže-na Sina“ je z ariánského dialektu a znamená: „pro rychlé spojení Země a Vzduchu skrze Vodu“. Tento algoritmus je „kolizní“ – v dávných dobách byl zneužit k zaplavení Země - aby se to nemohlo opakovat, byl Atlantský krystal SENTINEL (který ho spouští mentálním impulsem) převedený do informační mřížky – ta je uložená v gravitačním poli Multiplexu GÁJA-ROSA. Jsou to útržky Příběhů, které můžeme naladěním na EM pole mřížky načerpat – k opětnému zhmotnění krystalu to ale nestačí…ten je už mimo zónu aktivní lidské (z)vůle…

 vodo-vaha2-mini.jpgvodo-vaha3-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice