Jdi na obsah Jdi na menu

LIBRE-TO

 ...čili KÓD SVOBODY DUCHA...

 DUCH je IDEÁLEM kolektivního vývoje podobně orientovaných bytostí - v tomto případě jde o genetické podobnosti - ve smyslu potenciálu Bytí na bázi projevu Uhlíkové Inteligence - v mnoha formátech možného vyjádření. Člověk je kompozitním Celkem takové množiny Existence a proto Duchem je pro něho Model společné evoluce v prostředí různých realit a v různých spojitostech vůči ostatním prvkům Života ve sdílené multi-dimenzi Živosti. 

 My víme, že tento Ideál Bytí (Duch Existence) prochází kompletní transformací, kterou ve svých textech charakterizuji jako posun ze starého Evolučně-Spasitelského Modelu (Hierarchie) do nového Modelu Magistra, který je postavený na autonomii svrchovaného postavení jednotlivce (Bytosti s originální ID-entitou) v Mozaice Života. Model Magistra - jak napovídá název - je pro "dostudované", kteří se posunují z "chráněného" prostoru modulované existenční platformy - do otevřeného prostoru Galaxie, kde sami budou působit jako Mistři Transformace = jako Mentoři v nově vznikajících Světech v těch Hvězdných soustavách, které dříve poskytovaly jen virtuálně rozšířenou realitu pro tu evoluční fázi, kterou jsme překonávali éru podřízenosti parazitickým entitám, jenž si uzurpily vedení naší Evoluční Linie. Souhrnně se pod tím skrývá Globální Egregor Moci, kterého ještě mnozí z nás chápou jako Boha-Stvořitele a uctívají jako nejvyšší autoritu ve Vesmíru obecně. Tato mocenská struktura se pomalu hroutí a to jsou ony změny, které známe jako Transformaci Kolektivního Vědomí.

 Velmi významnou (primární) sférou, kde dochází k největšímu rozvoji Novostí (energo-informačních elementů transformačního procesu) je genetika. Z mnoha paměťových genofondů ve Vesmíru přicházejí nové kódovací sekvence, na které reaguje naše DNA takovým způsobem, který vede k postupné proměně našich dispozic do formátu Galaktického ČLO-věka, který "funguje" na bázi rozšířeného stavu vědomí (spojitá frekvence 8 - 64 Hz) - tzv. ALFA-BETA-GAMA Frekvenční vzorec bdělého stavu vnímání prostředí. Tím si do Přítomnosti vtahujeme aplikační zóny projevu těch schopností, pro jejichž využití jsme dříve neměli vytvořené podmínky (pro jejich obecnou plošnou přístupnost). Jde o telekinezi, dálko-vidění, dálko-slyšení, empatickou telepatii, mentální přenosy a plně rozvinutou schopnost sebe-regenerace v psycho-somatickém smyslu. To jsou ty nejdůležitější, na které jsou navázány další, které tyto rozvíjejí a tvoří jejich podporu. 

 Po aktivaci Kódu Věčnosti (HALONA), který je zaváděcí sekvencí optického přenosu dat do našeho aurického rozhraní, se z prostředí ÁRIA-UNA (Galaktická Genetická Banka) uvolňuje a přichází LIBRE-TO = Kód Svobody Ducha. Jde o velmi potřebnou instalaci, protože staré prostředí idealizovaného Smyslu Života a jeho postavení v Poli Existence už nevyhovuje - kolektivně jsme se posunuli z gravitačního vlivu mocenských struktur vědomí a tato nově nabytá SVOBODA si žádá naši pozornost. Budeme klasifikovat jednotlivosti, které otevírají nové vhledy a přetvářejí soubory hodnot, kterými si realitu zařazujeme do intencí osobního světového názoru, kterými přehodnotíme svoje postoje. Nově nastavíme úhly vnímání a chápání podstaty této kolektivní Reality Bytí - hlavně s ohledem na soubory Skutečností, které zanecháváme jako nesmazatelné stopy našeho působení v projekčních Plátnech Života.

 LIBRE-TO obsahuje symboliku nejen SVOBODY v obecném smyslu - ale především ve vztahu k volnosti v rozhodování o věcech, které se nás dotýkají a které dříve systém Hierarchie účelově blokoval tak, aby o budoucnosti Celku mohla rozhodovat jen specificky ustanovená Elita Vyvolených, kteří tím drželi Moc a řídili Osud Lidstva. Tento nedůstojný princip pokřivené Hierarchie vrostl do všech sfér lidské společnosti a to i do duchovní roviny více-dimenzionálního rozvoje osobnosti, kde se Moci chopily různé samozvané spasitelské entity, které skrze přístupné jedince uplatňovaly svůj vliv na tvarování společnosti Lidských Bytostí v nad-inkarnačním smyslu jejich kompozitní Existence. Tyto importované vývojové trendy sledovaly jediný cíl - vytěžit maximum lidské mentální, emoční a prožitkové energie a udržovat kolektiv v nesplnitelných nadějích na tzv. Vzestup do 5D, kterého dosáhne jen ten, kdo patřičně navýší svoje vibrace. Přitom Lidská Bytost se v 5. dimenzionálním rozměru spojité Oktávy dimenzí pohybuje svým Vědomím celkem běžně...abychom do jemných hustot vysoko-frekvenčních realit vstoupili i s tělem, potřebujeme rozhraní přenosu - Portál Přechodu - který jako legendární Stargate vyexpeduje komplexní ID-entitu člověka ve formátu Informační Energetické Mřížky, která přenese Zdrojový (Ária) kód jeho Existence do cílové destinace, kde (bez ohledu na tamní Planckovu hodnotu hustoty "hmoty") dojde k takovému tělesnému uspořádání, které bude vyhovovat daným fyzikálním parametrům. 

 Toto ale není Vzestup - jde o využití schopností Galaktického formátu Člověka - podepřené patřičným technologickým zázemím a vyšším stupněm vědeckých poznatků v oblasti kvantové mechaniky. Ideologická past Vzestupu v té podobě, jak se skloňuje v duchovní/ezoterní obci, je servis ze stejného zdroje, kde vznikly projekty jako NWO a New Age. Vede k docílení takového stupně pohrdání pozemským životem, který by spustil auto-destrukci Systému Podpory Života skrz nějaké globální kataklyzma (přírodního nebo umělého charakteru). Tím by došlo k restartu planetárního inkarnačního cyklu, noosférické vrstvy pamětí by byly formátovány, život na Zemi by téměř vymizel a skupinky přeživších by začínaly od nuly - bez generační podpory uložených zkušeností a tradic. Toto se už opakovaně v lidské historii stalo - nazývá se to SKLIZNÍ = SPASENÍM... Můžete třikrát hádat, kdo je tím hospodářem, co se napakoval, kdo má nachystané programy revitalizace Moci a její upevnění v opraveném Spasitelském Modelu Existence, který započatým fázovým posunem do Transformace utrpěl významné škody. Však právě nebezpečí destrukce této domény parazitů eskalovalo vzestupový informační servis - je to záchranná akce hierarchických struktur řízení lidské evoluce. 

 Svoboda, jejíž Kód Novosti přijímáme, je úplně jiného charakteru. Nese znaky Jedinečnosti Vyjádření do takové sféry Života, která je člověku bytostně blízká a kde se chce realizovat. CHCE, protože MŮŽE...nikoliv proto, že MUSÍ. Posun z Pole Následků do Pole Příčin je automatickou součástí projevu Galaktického Člověka. To je realita, která je takovou budoucností, kterou jsme sami-sobě kdysi projektovali jako Kolektivní Vizi - nazývá se Projektem ČLO-věk a my se po dlouhých tisíciletích vracíme na tu kolej, kde se nikdo nebude infiltrovat do našich privátních záměrů - po které náš evoluční vlak řídíme spojitou silou Spravedlivosti v rozdělení kompetencí - na bázi tzv. Autonomie Mozaikových Soustav - kde nikdo na nikom neparazituje a každý má podobné příležitosti aktivně se podílet na tvářnosti kolektivní reality Života. 

 LIBRETO je také obsahový soubor Dějů (Událostí), které tvoří legendu součtu osobních linií Času = Časové Vlny, tj. sféry, kde se odvíjejí naše Životy. To všechno je předmětem přeměny, rozvoje a vybalení nových možností, které se již posunuly do zóny dostupnosti. 

 Nacházíme se v poli maximální progresivity dění - tradičně okolo 28.října eskalují ty kvality, které jsou součástí národnostního cítění, sounáležitosti a v neposlední řadě právě Svobody - ve smyslu volnosti globálního celospolečenského charakteru. K této mimořádné příležitosti (přístupnosti Kolektivní sféry Vědomí Novostem) se uvolnil servis zdrojových kódů ÁRIA-UNA...jsou to automatické, samo-rozbalovací sekvence událostí, co aktivujeme spojenou vůlí, zaměřenou do preferovaného záměru.  Že k tomu došlo, je známkou zdravého jádra lidského společenstva, které navzdory tisícům dezorientačních a zavádějících vlivů, zachovává původní navigační směr - a tím je vstup do Galaktických Společenstev vyspělých Bytostí, se kterými jsme dávno ztratili kontakt. Nahradily je falešné channely z dálkové frekvence Egregoru Moci a kdyby na Zemi a ve Sluneční soustavě neexistovaly hmotné artefakty jejich dávné přítomnosti, už bychom ani nevěděli, že tyto spřízněné civilizace někde v Galaxii stále jsou, že čekají - čekají, až se s nimi opět spojíme - jako rovný s rovným, jako zbloudilý, avšak stále silný, jeden oddenek RODU Galaktického Člověka.

 libre-to1-mini.jpglibre-to2-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice