Jdi na obsah Jdi na menu

LUX-US

 ...ještě k Bytostem Světla, Pracovníkům Světla, vyšším frekvenčním stavům a podstatě ID-entity...

 Bytostí Světla je každý Člověk – nemůže tomu být jinak, protože lidskou podstatou je Jaderné Bytí (Centrální Bod ID-entity), které se Světlem projevuje = projektuje do sfér Existence. Pokud by Člověk nebyl Světelnou Bytostí, nebyl by Člověkem. Jde o „kvalitativní“ hodnotu naší součtové Identity, která mnohonásobně přesahuje toto (fyzické-lidské) vyjádření. Dnes jsem tady, na planetě Zemi, konkrétní lidskou bytostí, mám pohlaví, mám jméno, vím, kdy, komu a kam jsem se narodila, mám rodinnou historii a kontinuitu životních událostí - tedy Paměť, do které soustředím osobní zkušenosti (jejich soubory), sesbírané během tohoto konkrétního Bytí. Mám současně „vyšší“ Plán, kterého tento „inkarnační“ (současný) je nedílnou částí. A to je zaměření (profese) mé Duše, která obsahuje schéma jeho podrobností. 

 Tento „prováděcí“ Plán Života, který mě definuje a zařazuje do lidské společnosti, ladí s tím, co moje vyšší Já (součtová ID-entita) jinde na Zemi nebo ve Vesmíru, zamýšlí, projektuje a snaží se realizovat. Některé fáze takových Projektů lze „instalovat“ v nehmotných vrstvách virtuálních realit – do kódovacích sekvencí, určených pro možné spojení s lidskou mentální rovinou aktivní Inteligence – tedy do energo-informačních souborů dat pro výstavbu životního prostředí – svého (jednotlivě) a tím Celku (společenstvu Bytostí, ke kterým rodem a genetickým kódem patřím). Člověk patří geneticky do celého pozemského „biotopu“ – stavební kameny našich DNA jsou společné, syntetizují společné sady aminokyselin a sdílí společné pole Vědomí (noosféru). 

 Takže Pracovník Světla je zařazení, které není jednotnou kvalitou Lidských Bytostí. Jako každá profese a její smluvní podmínky (pracovní náplň), podléhá tedy určitým pravidlům ohledně kompetencí, rozsahu vlivu a účelu konkrétních aktivit, které vyvíjí na pozadí společnosti. Bytosti Světla ale nemusejí utkat (programovat) svou Duši pro inkarnaci na základě externích smluvních závazků – mohou být například na „volné noze“ nebo mohou také pracovat pro polaritně negativní plány dálkového řízení z prostředí duchovního velení naší Evoluce. Také Pracovník Světla se může stát obětí různých parazitických energií, které se personifikují jako vyšší vesmírné autority. 

 Ty Světelné Bytosti, které se kdy inkarnovaly (vtělily) do lidského těla a staly se na přechodnou dobu Lidskou Bytostí, ty vždy za viditelnou linií životních událostí sledovaly - v rámci své zdrojové ID-entity – širší Plány a Projekty, které zasahují do mnoha vrstev Existence v poli Světů Galaxie. Nerozhoduje, zda si toho tady je konkrétní člověk přímo vědom a smysluplně tím Plánem kráčí a plní jeho fáze s přímým rozmyslem a koordinovanou účastí, nebo zda to dělá podvědomě, pod vedením svého Vyššího Já, které jím posunuje skrz intuici a mimosmyslové vjemy jako „šachovou figurkou“. Jedno je ale zřejmé - znamená to, že bez hmoty, bez fyzické dimenze Živosti, by se energo-informační pole „vyšších“ Plánů a Projektů nemanifestovala do Skutečností = nezařadila by se do Pamětí toku Času a tím by existovala jen jako datová struktura = varianta možných, leč neuskutečněných, linií vývoje jednotlivých Událostí Života. 

 Vracím se k tomu proto, že se často setkáváme s názorem, že existují lidé, kteří nejsou Bytostmi Světla, že jde o jakési privilegium, či vyšší poslání atd. Samozřejmě mluvím o Člověku, nositeli DNA, který v okamžiku narození přijal balíček Plánu svého Života. Mohou existovat holograficky vyprojektované virtuální entity, které tyto požadavky Živosti nesplňují, a proto se jich moje dnešní povídání netýká... Všechny vyšší frekvenční stavy jsou součástí naší ID-entity. Některé v lidské podobě (dispozicích) umíme využívat a to je ten rozhodující faktor (příčina), proč se Bytosti Světla inkarnují = bez spojení s prvky hmoty by nepohly jediným Elementem Věčnosti tak, aby se vsunul do Toku Času a tím svoji „věčnost“ vyjádřil.

 Shodou okolností dnes zveřejnil Armin text, kde o té „fyzice“ Existence podrobně hovoří – velmi dobře mi to zapadlo do tématiky.

 P.S. LUX-US je „Unie Světla“ – jedna z možností, jak chápat vlastní součtovou ID-entitu.