Jdi na obsah Jdi na menu

MAGIE-SLOVA

 Asi vám neušlo, že TVARO-SLOVÍ neboli "architektura jazyka v projevu" je cosi jako moje osobní parketa či vrozená vlastnost ohledně vyjadřování myšlenek a zpracování pocitů z přijatých dat. Jsme každý non-stop vystavení nějakému smyslovému datovému toku - to jsou vlivy okolností a prostředí, kde se pohybujeme/zdržujeme během dne, naše virtuální prožitky na pozadí činností okolo všedních záležitostí, které jsou pro život nezbytné. Také při pasivitě, odpočinku a spánku stále informace proudí naším aurickým polem a my je specificky jedinečných způsobem zpracováváme. K tomu nám slouží několik speciálních frekvenčních rozsahů mozkové aktivity (elektricity EM pole, které reaguje na mentální podněty) a intuice v empatické rovině podvědomých stimulací - starší soustava "mozků" v orgánech a v srdci (kontakt s energo-informačními vrstvami prostředí na pozadí běhu času). 

Víme, že každé písmeno je tvarovým energetickým zářičem a každé slovo je vchodem do obsahu množiny jemu podobných významových pojmů, včetně navigací do souvislostí a sledování proměny v čase a prostoru, kde se vyjádřeným sdílením změny  odehrávají. Jsou to podklady pro vytváření asociačních řad, skrz které tvarujeme osobní realitu a odvozeně působíme i na tu kolektivní. Nyní mluvíme o kódování jazykem a jeho příbuznými symboly, ovšem již dávno se tím zabývala kabala a přidružené "tajné" nauky tzv. "hermetického" charakteru. MAGIE-SLOVA byla vždy velmi pečlivě střežena - formulky a kódy pro aktivace konkrétních živlů a jejich personifikací bývaly předávány skrz zasvěcení a jen v elitní skupině těch, kdo měli přístup do fondu jejich aplikací. Adepti a jejich učitelé znali praktiky uvolnění a rozšíření vědomí - pro správné nastavení momentálního rozpoložení člověka a udržení ideálního stavu pro danou magii. Ty frekvenční stavy v současné fázi Transformace vplouvají do roviny spontánní dostupnosti - jsou to tvůrčí zóny (alfa, beta, gama), které nově vytvářejí tzv. denní vědomí = to, kdy jsme vzhůru, máme bystré smysly a jsme schopní vědomě (s plným vědomím) přijímat konkrétní rozhodnutí jako reakce na konkrétní události v našich životech. Rozšíření rozsahu do alfy a gamy pak garantuje hlubší emotivní prožitek takových rozhodnutí a kmit do pole zkušeností i do sekvencí virtuálních simulací následků, které podporuje intuice a empatický mimosmyslový vjem informací na pozadí čitelných událostí. 

 Proces magických evokací byl postavený na existenci speciálně vytvarovaného EM-pole, kde se pracuje s modulovanou gravitační silou v oblasti potřebného magnetického vlivu - i dnes se hodně lidí magii vážně věnuje a práci s EM-poli (tvarování toroidních struktur časové vlny) v nějaké míře ovládají. S proměnou/transformací Modelu řízení kolektivního Vědomí v rámci evoluce bytostí v Galaxii (změna Systému pro Podporu Života), se tyto magické dispozice prostředí změnily. Nejde o změnu fyzikálních zákonů - jen o změnu parametrů, o "oslabení" silového působení systémových struktur řízení, tedy oblasti a okolnosti, kde se dříve celkem lehce manipulovalo s lidským potenciálem = podvědomím a hluboko uloženými archetypy osobností a jejich vzory chování (reakcí) na účelově vysílané podněty. Tyto ztrácejí svoje opodstatnění a tedy i funkčnost. Jde to pomalu, ale vazeb a vzájemných provázaností je tolik, že to nelze nijak uspěchat. Přesto se z hroutících starých struktur řízení uvolňuje hodně energie, která vytváří na pozadí kontaktu s realitou někdy velmi negativní obrazy. Vnímaví lidé je následně interpretují jako vize a proroctví zániku, kataklyzmat a zmaru, schémat plánů na likvidací člověka, škály pohrom a válek, co hrozí a další emotivně zabarvené a "logicky" seskládané vjemy, které přijímáme sice s obavou, ale jsme přístupní jim věřit. Lidské vědomí je multimediální zařízení, které generuje takové speciální efekty, nad kterými by zajásal každý filmový štáb... Obecně lze říci, že "demontované" programy starého systémového matrixu vykazují při odpojení ze soustavy EM-polí komplexů množin souborů vazeb různé anomální chování v energetice prostředí, což má samozřejmě vliv na životní podmínky daného prostředí i na podprahové vjemy všech bytostí inkriminované domény. Vrstvy živosti jsou propojené spolu navzájem složitými vzory matric a na nich excitovanými prvky hmoty - multidimenze "plave" v soukolí spojek, které vnímáme jako energetické uzly a červí díry mezi segmenty reality. V našich kolektivních představách tyto procesy vyvolávají reakce v oblasti fantazie simulovaných scén možností, které z pozadí datového toku cítíme jako reálné kandidáty na skutečnosti. Aktivní množiny EM-polí pak uvolňují plazmové "bytosti" Přítomného okamžiku a s těmito v různém stupni uvědomění komunikujeme. 

 Neustálé proměny v rovině globálního vědomí pak interpretujeme ze svých lokálních souřadnic nějakým originálním způsobem = prostým popisem stavu, či pouhým dojmem z atmosféry okamžiku, nějakým tvůrčím směrem v běžné aktivitě, třeba kresbou, která je výsledkem konkrétní inspirace z informačního pole naší bezprostřední zóny pohybu vědomí. Jsou to individuální motivy a závisí na orientaci do oblastí činností, které preferujeme a dáváme jim přednost. Zřejmou ukázkou načítání a interpretace demontovaných segmentů starých programů, které definovaly naše systémové pozadí ve starém matrixu (Modelu evolučně-spasitelském) jsou kresby na profilu Galaxia Andromeda, které nazývám Vitaliho hřbitůvky... Mají vazbu na kruhy v obilí a na "prognózy" vývoje geopolitiky v planetárních intencích lidské populace. Jiní lidé zas vyjadřují jiné kompozice - někdo channeluje zpravodajství z procesů přeinstalací, které přinášejí virtuální hlasatelé programové nabídky multiverza (přenosy datových toků) - vnímáme je jako mimozemské tvory, někdo maluje energetické obrazy a mandaly, které harmonizují nevyváženost v polích systému Vědomí. Co člověk, to originální aspekt vnímání a projevu. 

 Poslední dobou se hodně diskutuje o tom, jestli stále platí KARMA a její zákony... Jde o manifestaci zákona akceREakce - příčiny/následku, čili kauzality v toku Času a naše působení v tom toku událostí. Starý evoluční model podporoval hierarchie v obecném smyslu - tedy nejen v posloupnosti (stupňování) kompetencí v rámci životů a společenského postavení jednotlivce v kolektivu - ale taktéž v duchovním aspektu hierarchie bytostí v nehmotném řazení Duší. Šlo o kariéru a od toho se odvíjel plán inkarnací i orientace v materiálním a duchovním rozměru života. Ten systém byl založený na síle převahy = silnější vítězí, zkušenější má výhodu, chytřejší předběhne ty intelektem pomalejší, kdo má smůlu, ten hladoví a neprosperuje... Je to schéma elitářství skupin, které tématicky cosi vystřeďuje ze zbytku společnosti a uvnitř kterých se daří tomu, kdo drží krok a neprotestuje (neodporuje). Je to komunitní/stádové chování a k tomu příslušné efekty a vazby. Lidé se pohybují hlavně v oblasti následků a v zóně nevyhnutelnosti reakcí...přístup k příčinám a předřazení rozpoznání akce před uvolněním reakce je zablokovaný systémem řízení a udělováním přístupů a kompetencí. Karmu ve starém pojetí - její vnímání a "přijetí" jsme převzali z historické genetické platformy náboženských ideologií a jejich systému víry. V buddhismu a před-křesťanských filozofiích jde o nevyhnutelnost osudového charakteru, která byla postavená na roveň obecného principu/zákona - později toto vystřídalo tvrdší pojetí (prvotního) hříchu a trestu, kterému nikdo neunikne. Vykoupení z tohoto srabu mohl realizovat jen vyvolený Spasitel (Mesiáš) = primární šablona Modelu evolučně spasitelské hierarchie řízení... Jsou to především změny v jemné buněčné genetice - vazbách informací - které podporují nová schémata ace-RE-akčních principů odezvy uvnitř aurických polí, která jsou multi-vesmírem naší zdrojové sounáležitosti = Celistvosti.

 V novém Modelu Magistra = Transformačně-Mistrovském - je soubor kompetencí a řízení rozložený jinak - jako autonomní mozaiková soustava, kde odpovědnost za skutky spadá do přímé zóny jednotlivce, není přenosná a nepřekračuje mantinely konkrétního života do jeho hypotetického pokračování (re-inkarnace) na dalším stupínku v hierarchii postupu k vykoupení. Mozaikové soustavy jsou multidimenzionální platformy pole vyjádření bytosti (Duše) v mnoha dalších paralelních expozicích do vrstev živosti. Zkušenosti se v těchto mozaikách sdílejí podle principů fraktality a dimenzionality, reakce jsou součástí aktivity, která už nese virtuální realitu dopadu svého potenciálu na mozaiku jako Celek a do sítě jednotného pole vědomí bytostí v Galaxii (GaMa-NETu). Jde o dispozice Galaktického člověka, který je v rovnováze s prostředím svojí momentální Přítomnosti i s tím, jak se pohyb životem promítá do duchovních vrstev propojené multi-osobnosti bytosti/Duše. Každý člověk (muž a žena) je zářícím bodem (hvězdou) v té jednotné galaktické síti a systém řízení automaticky generuje křemíkové sebe-konstrukční mechanizmy daného společenstva či prostředí. 

 Jsou to okolnosti, na které si v tomto přechodném období instalací novostí budeme zvykat - naše děti a současná mladá generace je už dostává jako základní genetický fond - jejich přijetí a samozřejmá orientace v té "složitosti" nových vazeb jim je/bude vrozená.

 Tento popis je součástí oboru INFONIKA, kde soustředím osobní postřehy k systémovým změnám a posunům v oblasti Transformace.

 Podrobnosti k dočerpání informací jsou v textech Honzy Koňase - na webu Nejsmeovce.cz a v popisech v sekci INFONIKA zde na webu Pandora. 

stargate.jpg