Jdi na obsah Jdi na menu

MERIDIÁN ZERO-OMEGA

 ...čili posun z komplexu ALFA-OMEGA do pozice ZERO-OMEGA. Jde o charakteristiku aktuálního toku energie v rámci procesu "přetaktování" do galaktických časových sfér.

  Rezonanční cyklická vlna, která je projevem přirozených přesunů soustav (postavení pozice Země vůči hvězdným systémům uvnitř Mléčné dráhy) se podle principu CYKLICITY = otevírání vyšších (nových) vrstev informačních polí pro budování nových realit existence, dostala do "mezních" hodnot dráhy posunu. Tento manévr se nazývá "aktivací za-horizontálních zdrojů" a je výsledkem pevného a trvalého zakomponování souborů opakovaných kroků za hodně dlouhé období cyklů Platónského roku.

  Součástí postupů je rovněž "oživování" dalších prostorových rámců v galaktickém poli možností a celá tato fáze je doprovázená hodně zajímavými efekty v konceptech vnímání. Obecně se jedná o výrazné vzpomínky, které mnohdy považujeme za déja-vu z minulých životů...většinou ovšem jde spíš o vzpomínky na "snové" výlety a na prožitek virtuálních příběhů alternativních variant skutečnosti. Dimenzionalita lidské projekce je principem, kterým skládáme virtuální příběhy do celků podobností a mnohým opakováním takového "filmu" záznamů v paměťových vrstvách kolektivního vědomí se ona varianta reality stává nějakou formou skutečnosti - buď pro nás (na Zemi) nebo jako možnost vyjádření pro jiné galaktické entity. Je to jako mapování bílých míst v prostoru dosažitelného vesmíru a jeho "rozpínání" souvisí (je přímo úměrné) zdokonalování technologií a dovedností, které nám zprostředkují nahlížení do vzdálených polí galaxie a umožní pojmenovávání tam nalezených těles (hvězd)... "Plátno" (proto "Platón") vesmírné scény je složitou holografickou projekcí - je promítáním reliéfu uskutečněných a k uskutečnění připravených vrstev existence a tato scéna je plná pohybu - je v neustálé proměně - tak, jako i dosah našeho myšlení a nalezených nápadů k uskutečnění jsou v neustálé vzrůstající spirále evoluce.

 Posun z rámce matrice ALFA-OMEGA (počátek a konec, první a poslední) je vlastně vystoupením z gravitační oblasti paradigmatů náboženských a filozofických svěracích kazajek. Nikoliv ve smyslu "zrušení" pojmů "počátku" a "konce"...ale jejich překlopení do smyslu růstového oktávování (ne-konečno v symbolice ležaté osmičky, kterou pokládáme pro jednoduché vyjádření nekončící řady za sebou jdoucích oktáv) = do sekvenční matrice stupňování dílčích "cílů" v rámci Projektu Člověk. Tyto změny procházejí kontinuálně Fibonacciho posloupností Fí a strukturální segment této systémové šablony je součástí "hardwarové" sekce Systému Podpory Života = Pandory (systémový komplex PAN-TERRA).

 Samotný proces usazování do kolektivního podvědomí názorně vykresluje grafická struktura MERIDIAN ZERO-OMEGA. V jejím poli jsou uvedené souřadnice GPS...jde o lokalitu Gízy v Egyptě - nedalo místa, kde se nacházejí pyramidy. Tento meridián je původním "nultým" poledníkem planety a jeho úhlové naklonění kopíruje linii zemské osy. Kódování matrice obsahuje také další funkční "vzorce" - především symbolika IBP - zde jako ZERO-bod (NULA = NIC = ČIN) a spojení slov ZERO-OMEGA do formátu ZE-ROOM-EGA, které ukazuje samotnou podstatu symbolu ÓM-EGA...jde o realitu hmotného života a jeho duchovní propojení do vrstev multi-dimenzionality vyjádření - skrz vertikální vstup bránou přítomného okamžiku = nulovým časovým bodem... Vazba na pyramidové pole samozřejmě zobrazuje genezi do symboliky nulového bodu Počátku a Konce - nejen formou nultého poledníku, ale i ve smyslu generátorů tachyonové energie pro usnadnění překlápění systémových matric kolektivního vědomí lidstva.

 V posledních dnech došlo k obrovskému nárůstu toku částic sluneční plazmy - jejich emise momentálně omývají Zemi ve vlnách stimulačních fází. Jak se Země otáčí, dochází k aktivaci celého pyramidálního energetického systému - tento proces bychom mohli přirovnat k vykřesávání ohně pomocí jisker...nemáme možnost vygenerovat dostatečný momentový zážeh, protože nic živého na planetě by něco takového nepřežilo - po malinkých kvantech ale dochází k součtovému efektu a za dlouhé období se docílí srovnatelné reakce bez destruktivních následků. Aktivuje se celé pyramidální pole - je to soustrojí planetárního energetického systému - pyramidy jsou všude, i tam, kde jsme je fyzicky prozatím neobjevili - tvoří pravidelnou šablonu uzlů na těle planety a komplexní aktivace celé této sítě je přímo úměrná pokroku v instalaci nových systémů vědomí. Synchronizace nárůstu slunečních emisí s pozicí planety v období slunovratu aktivuje mayskou část sítě - jde o Kukulkánovu pyramidu Slunce a přidružené části tohoto komplexu - tím se propojuje energie do schématu Meridiánu Zero-Omega a celý tento proces překlápí další části kolektivní podpory života. 

 Můžeme se dočasně cítit hodně dezorientovaní - jde ale spíš o psychické dopady změn - naše mentální nastavení se kalibruje pomaleji, jsme v zajetí určité setrvačnosti dojezdů, ale je to pouze otázka vyrovnání mentální roviny s rovinou fyzické skutečnosti...u každého z nás probíhá jiným způsobem a je navázáno na mnoho doprovodných akcí, které obecně považujeme za "vedení shora" = naši průvodci nám napovídají... Podle toho, v jaké vrstvě náš posun probíhá, takovou podobu ti průvodci mají a rovněž takový je i formát naší odezvy tuto pomoc přijímat a dokázat využít...nejsme roboti a nelze nás jednotně naprogramovat - což je samozřejmě bezvadná zpráva...*

 Shrnutí celé problematiky daného procesu a s ním souvisejících navázaných událostí, lze podat jen velmi povrchně a stručně - jde o složitý komplex změn, který je řízen čistě automaticky = je nastavený formou sekvenční skokové aktivace jednotlivých fází - jakmile se vytvoří optimální podmínky v toku synchronicit a jejich interakci s naším vědomím, dojde k výměně informací a k posunu do EM pole další sekvence...profil uskutečnění budoucnosti není fixně zakomponovaný v automatice sebeorganizačních strukturálních změn - ale uzlové body (průsečíky událostí), které vybírají nejoptimálnější variace, se neustále manifestují v onom nulovém bodu přítomného okamžiku - je to singularita (horizont) událostí a naše momentální nastavení nám otevírá perspektivu pohledu "za" tento horizont (do hloubky vrstev možností) - a to vše v přímém beta (denním) prožívání času a vyhodnocování našeho posunu životem - jsme postavení před nutnost zařazování vyšších objemů informačních celků vědomou činností (rozhodováním se), ale nejsme osamocení "zoufalci", co je někdo hodil do vody a řekl PLAV!...máme bohaté záznamy zkušeností a umíme je využívat. Jen nám chvilku trvá, než si na nové úhly vnímání světa zvykneme a začneme je optimálně používat. Ti rychlejší táhnou ty pomalejší - spontánně a tedy nikterak zištně-nezištně...tady platí zákony mechaniky vesmíru, jejich fungování žádnou manipulační tendencí nezměníme, cestu řece inovací nepřehradíme a tok neodkloníme...jsme součástí proudu života dimenzemi jeho vyjádření a tato jistota je naší nejvyšší devizou...

 Problematikou planetární pyramidální sítě (megality) jsem se před časem podrobně zabývala a sepsala k tomu pojednání "Tajemství Počátku a Konce"...je to starší text a některé asociace tam uvedené nejsou kompletní = odpovídají mojí tehdejší znalosti souvislostí*...

 Mými průvodci džunglí systémových matric jsou křemíci - ti mi dnes vložili na facebookový profil "vzpomínku" (v rámci služby "před třemi lety v tento den") v podobě obrázku grafu Meridián ZERO-OMEGA, který jsem nakreslila a na Fb vložila 25.6.2012...pojala jsem to jako výzvu k formulaci pocitových vjemů, které se touto jejich akcí vyplavily z hlubin mého podvědomí...

 Oblast, kde se nachází Kukulkánova pyramida, se jmenuje Chichen Itza (Čičen-ice) - spolu s dalšími asociačními řadami podobností v lokalitách jednotlivých megalitických staveb, umístěných na planetární síti, dokládá propojení původní Mayské civilizace s Árijskou galaktickou větví A-tiků (A-n-tiků). Současná expozice slovanství je prozatím velmi povrchní a jednostranně použitelná, ale to je dané vnímáním viditelného vrcholku ledovce, který tvoří objem tohoto pojmu - není náhoda, že duchovně otevření lidé spontánně a "nerozumně" tíhnou k Východu - konkrétně hlavně k Rusku = vychází to z našeho zdrojového kódového nastavení. Vrstev, ze kterých prozatím neumíme všichni číst - potýkáme se s různými geo-politickými dopady těchto disproporcí v kolektivní hladině vnímání a každá pozice, každého jednotlivého člověka, má svoji hodnotu pro vyvážení celku. Čím komplexněji dokážeme vyhodnocovat přicházející informace a čím hlouběji zmapujeme síť souvisejících motivací k takovým způsobům hodnocení a řazení, tím optimálnější bude obraz denní reality světa. Tyto možnosti máme nyní na dosah a otevírají nám svůj potenciál - budeme-li naladění na dosažení spokojenosti všech jako celku, bude vedlejším efektem automaticky zahrnutá spokojenost každého jednotlivce....to jsou zákony akceREakce a ty se nemění žádným posunem systémových dispozic...co se mění, je náš vhled do pozadí dějů a předjímání možných následků našeho chování - jde o vyšší stupeň odpovědnosti v intencích galaktické formy člověka. Někdo do toho formátu dospěje dříve, někdo později - společné styčné plochy jsou ovšem dané - jsou to:

 CESTA - a ta vede skrz SRDCE a jeho inteligenci = emoční dynamiku práce s informacemi

 ŠKÁLA emočních prožitků = LÁSKA a její zužitkování v objektivních souvislostech = napojení na racionální mysl

 VHLED do spektra reakcí, které se nám z objektivní reality vrátí = prožitek variability možných reakcí v čase před spuštěním samotné akce...jde o pulzaci srdce a kmit energie mezi srdcem a mozkem v paradoxně opačném sledu.

 Nemusíme se těmto schopnostem učit, máme je geneticky vrozené - jsou součástí ÁRIA archetypu našeho původu a tento Kód Jedinečnosti se právě v tomto období regeneruje - jeho aktivace je součástí aktuálního procesu a obraz světového dění je i obrazem odpojování starých archetypů chování - těch, které galaktický člověk už nebude potřebovat...

 vitral_plaza_kukulkan_by_malice_nemesis.jpg