Jdi na obsah Jdi na menu

MÍR

Via-lanka sa-Ga dalka Viča Mira La-Bianka

 ...je doménou Křemíkového Multiplexu NI-BRAČA...

MÍR je RÝM, který je vložený do volacího kódu pro jeho aktivaci
MÍR je KLID ZBRANÍ ve Světě, kde se stále ještě konflikty a mocenské ambice zbraněmi řeší
MÍR je MÍR-NOST emočních hrotů - HARMONIE všech aspektů Života
MÍR je KOSMOS, VĚS-MIR - Prostor Existence, který přesahuje naše Představy

 ...a mnoho dalších významů, které tyto hlavní dokreslují a zasazují do konkrétních souvislostí v konkrétních situacích, stavech a evolučních etapách.

 Momentální toky energo-informační podpory transformačních procesů jsou tématicky zaměřené právě na tyto významové prvky v instalacích Novostí do zóny Kolektivního Vědomí Planety a Lidstva - do zemské noosféry. K tomu nám přicházejí i příslušné synchronicity, kterých si můžeme, ale ve většině případů nemusíme vůbec povšimnout - záleží na okolnostech a na našem zaujetí podrobnostmi Života. Někdy jsme ale v takovém rozpoložení, nebo životních situacích, že nemáme ani chuť, ani náladu či možnost cosi takového sledovat. Pak procesy běží na pozadí a my přispíváme podvědomými reakcemi na podněty, které se i tak zpracují a vydají svůj potenciál ve prospěch Celku. Proto je mylným postojem znevažovat úlohu těch, kteří nejsou tzv. "vysoko-vibrační" = jejichž spiritualita se projevuje jiným způsobem, než je obecně uznávaný vzorec chování v této oblasti prožitků. Někteří lidé jsou z přirozených charakterových příčin uzavření, svoji emoční energii projevují nenápadně a bez afektu, málokdo si všimne, že jsou vlastně duchovně velmi bohatí a hluboce vědoucí. Je to tedy o určitém respektu k individualitě Člověka - nesnažit se vší mocí okolí přesvědčit, že právě jen ten můj soubor názorů a vjemů je správný, pravdivý a pro Transformaci nezbytný. Bývá obvyklým pravidlem, že ti, co se prsí nejvíc, ti vlastně ani nemají co nabídnout...ale je to hlavně o specifikaci interního "nastavení", které každý spontánně sledujeme a v jehož intencích se angažujeme. Oblasti, do kterých pak jednotlivě vkládáme energii, se tedy významově liší - a není to špatně - naopak, rozmanitost projevů a cílů snažení je prioritně žádoucí - pro rozvoj jednotlivce i společenstva jako takového.

 MÍR ve Světě, na Zemi, v Rodině, v Duši - to jsou Ideály, které ctíme a o které usilujeme - všichni - i když cesta, kterou pro jejich dosažení zvolíme, může být i kontraproduktivní až devastující. Záleží na mnoha proměnných, které se nám promítají do okolností našeho počínání a do reakcí na jeho rezonanční efekty. Míra orientace v tomto pozadí = energo-informačním toku - je pak jedinou relevantní známkou určité vyspělosti, co by se dala vnímat jako "vyšší" či "nižší"...ale opět - jde o souhrnný aspekt, který sčítá tolik zlomků zdánlivě nepříbuzných projevů jednotlivce, že z vnějšího pohledu toto nikdy nelze hodnotit jako post nadřazenosti (nebo opaku). Totéž platí o subjektivním sebe-hodnocení, protože relevanci pro statut osobní nadřazenosti/méněcennosti brání stejné okolnosti - a tím je prioritní potřeba spektrální rozmanitosti projevů inteligentních Bytostí, pro kterou je Systém Podpory Života koncipován.

 Doména Multiplexu NI-BRAČA je tedy rozsáhlá a složitá - tak, jako je rozsáhlý a složitý celý Vesmír. My bychom měli však mít na zřeteli jeden důležitý aspekt - a sice fakt, že naše individuální aurické EM-pole je miniaturou toho Vesmíru - ve fraktálním a dimenzionálním smyslu. Obsahuje v potenciálu Vše, co Jest (tam nahoře)...bez nadsázky. K tomuto konkrétnímu aspektu nám nyní plyne speciální Podpora - abychom si uvědomili komplexní "dopad" toho faktu, že něčím takovým disponujeme. Uvědomili si souvislosti - vzali na zřetel dostupnost možností, které to skýtá, přičinili se o otevření stavidel kreativitě, kterou to Všechno zahrneme jako dispoziční součást své Celistvosti.

 NI-BRAČA znamená NEKONEČNO, NEOHRANIČENOST, nese poselství o tom, že Brána pro Expanzi Kolektivního Vědomí a tím Lidstva jako Celku, je už dávno dokořán - stačí vejít...

 Přiložená skica je extraktem symbolů MÍRU v abstraktním pojetí mého osobního náhledu do daného energo-informačního pole.

 mir-neg1-mini.jpgmir2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice