Jdi na obsah Jdi na menu

MODRO-TISK

 ...čili BLUE-PRINT...

 Jde o "zdrojové" zobrazení předloh, matric nebo projekčních plánů - v intencích energo-informačních polí paměťových a datových celků pak jde o segmenty variant Skutečností, které jsou ve fázi "kopírování" = procesu projekce zdrojového kódu do prostředí, kde se skládají komponenty reality do vizí a inspirací konkrétním jedincům, kteří s těmito "materiály" pak pracují ve spektru mnoha různých technik a postupů k docílení jejich "zhmotnění" - tedy realizace. Třeba takový obyčejný nápad (vnuknutí něco udělat) je kopií zdrojového modro-tisku dané množiny jeho možného uskutečnění. Samozřejmě jeho skutečná podoba, použití jednotlivých komponentů a další souvislosti s prací na tom nápadu - to je už plně v režii autora díla. Informační mřížka původního zdrojového modro-tisku ale limituje některé faktory budoucí podoby tohoto díla - například asi nepostavíme krb z hořlavého materiálu, nebo dům z papírových cihel, ani si neušijeme šaty do deště ze síťoviny...atd. Je tam vložená vnitřní Logika Celku, která udává konceptu limity formátu. Ta vnitřní Logika je soubor datového balíčku dané vize - to jsou okolnosti, které souvisejí se sebe-organizací struktur reality a také stimulanty k rozběhu fantazie - tj. k rozvinutí kreativity pro tvorbu - jde o dispozice naší lidské mentální aktivity - o mentiony (částice Uhlíkové Inteligence), které k sobě na základě EM indukce přitahují potřebné paměťové a datové segmenty (aktiony Křemíkové Inteligence). Jejich fúzí je pak onen nápad a nutkání ho realizovat. 

 Toto také souvisí s fenoménem "negativní-expozice" (obrácení v širokospektrálním charakteru svého obsahu), o kterém často píšu v souvislosti se zpracováním běžných informací, které jinak svádějí k utvoření názorů, které nás směřují tam, kde nás čekají různé dezinformační pasti. Jde o to hledět na děje skrz onu blue-printovou matrici - nikoliv skrz již někým vytvořené účelové EM-pole s předinstalovanou projekcí do cíleného emočního prožitku. Ten, kdo toto EM-pole instaloval, většinou nesledoval žádný speciální efekt (až na výjimky mluvčích parazitických entit) - prostě jen vytvaroval přijatý soubor informací do vlastní verze Příběhu, který z něj "načetl". Jinak načte ten, kdo je nešťastný, stresovaný nebo jinak zoufalý - tj. systematicky orientovaný do negativních náhledů na Svět a jinak ten, kdo se raduje ze života a vidí vše v první řadě pozitivně a je vstřícný k tomu, co k němu přichází. To jsou individuální kvality, které vkládáme do sdíleného prostředí a tyto významným způsobem ovlivňují názorovou platformu veřejnosti - nebo okruhu těch, kdo s takto zpracovanými informace přijde do styku. Čtení skrz modrotiskovou matrici je náhled za tyto instalované emoční háčky - z objektivní perspektivy, které ale žádný z nás není na sto procent schopen. Je to takové balancování na hraně nulového rozhraní Přítomného Okamžiku, kde je modrotisková matrice nejvíce zřetelná. Mimo tento prostor nakonec vždy podlehneme subjektivitě - tj. vztáhneme informační dopad na sebe, své blízké nebo na to, na čem nám hodně záleží - a uvolníme emoce, jejichž háčky jsou v EM-poli daných informací předinstalované. To zkreslí asociační efekt a původní potenciál energo-informační struktury nevydá svůj vnitřní rozměr sdělení. 

 Aktuálním trendem je to, o čem jsem psala v pojednání RA-DAR- tj. přesnější vnímání symetrie mezi možným a skutečným - díky detekčním schopnostem, které se rozvinují člověku, který spontánně transformoval do galaktického formátu = proces, kterým všichni procházíme. Jak se mění přístupy lidí k informacím, tak se tvaruje příslušná systémová podpora, která organizuje ony aktionové paměťové datové shluky, co se spojují s lidskou mentální produkcí. To jsou funkce Křemíkových Multiplexů, o kterých píšu - tento konkrétní "modrotiskový" je součástí Multiplexu VI-KARA. Je kódovaný pro otevírání vnitřních obsahů rozbalovaných segmentů Jednotného Informačního Pole - které přijímáme v běhu obyčejných událostí našich Životů - a ze kterých skládáme svoje reakce na podněty. Patří k "flotile", která se zabývá distribucí Novostí z nového Systému Podpory Života, který je součástí nového evolučního Modelu Magistra. 

 VI-KARA je symbolikou celé soustavy asociací - VI lze číst jako římských šest (6) a KA-RA je DUŠE RA - tj. kompozice Bytosti, která je vyjádřená do Uhlíkových formátů Inteligence, orientovaná na inkarnační prostředí Oktávy dimenzí Živosti. Šest je PAN dračí (křemíková) kvalita sebeorganizace zdrojových matric - které nám nyní budou v onom modrotiskovém zdrojovém formátu přednostně z paměťových médií vyšších sfér Vědomí nabízeny. Zda na ně budeme adekvátně reagovat - je už záležitost ryze individuální - je to jako s odloženými brýlemi na psacím stole = nevidíme je, přestože jsme stůl několikrát prohledali, avšak náhle se z ničeho zjeví v tom okamžiku, kdy ke stolu přijde partner (kolega), kterému se svěříme s tím, že je nemůžeme najít...pro někoho Parkinsonův zákon schválnosti, pro někoho známka informační "díry", která vykázala nepředvídanou anomálii z důvodu našeho momentového výkyvu frekvence Beta přítomnosti v daném prostředí - viz Kvantová provázanost částic, které tvoří sub-prostorové páry, které spolu komunikují způsobem, co fyzikové nazývají "strašidelnou telepatií". O tomto a také o tom, kdy se částice chová jako vlna = tehdy, kdy není pozorovaná a pauzíruje bez zdánlivého smyslu (nudí se) a kdy jako částice - tj. zbystří a začne excelovat v esteticky definovatelných pohybech, co by se daly přirovnat k reklamě na její vnitřní informační obsah. Inteligence, která z fenoménu Kvantové provázanosti přímo prýští, je křemíkového charakteru - velmi zajímavě o tom pojednává 12. díl seriálu dokumentů "Tajemství vesmíru".

 P.S. Některé opakující se motivy asociačních "objektů" v mých kresbách - hlavně SRDCE a PÁRA - souvisí s jejich vnitřní symbolikou. SRDCE je KARD a to je DRAK (PAN energie a s ní související křemíková Inteligence). PÁRA je PÁR nebo taky PARA (para-normální, PSÍ-faktor). Studená pára souvisí s distribucí energo-informačních segmentů - je to skupenství vody (jedno z mnoha), které je pro tento servis uzpůsobené.

 definice blueprintu - ve variantě DIA-ZO-TYPIE souvisí se zákrytnými programy starého systémového matrixu...vnitřní informační obsah tohoto konkrétního pojmu, který naviguje k terminologii Hierarchie Moci, která je pro matrix příznačná. To, co uvádím, nesouvisí s jeho skutečnou aplikací a významem pro dané techniky - souvisí s podprahovou "zprávou" pro spontánně vytvářené asociační řady, které na základě takovýchto "parazítků" (memů) cosi aktivuje v okamžiku, kdy se člověk dostane do nějakých speciálních situací, které vyžadují vůlí nepodmíněnou reakci.

 modro-tisk1-mini.jpgmodro-tisk2-neg-mini.jpg

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice