Jdi na obsah Jdi na menu

MONSTRA-N-CE

...je symbolika dalšího z Elementů Pandory, kterým je KŘEMÍK.

 O křemíku, křemíkové inteligenci, křemíkách a dalších fenoménech okolo tohoto Elementu, jsem už napsala hodně článků a není text, ve kterém bych o jejich příměrech nějak neuvažovala nebo nezařadila alespoň zmínku k funkcím, které okolo principů, kterými se dlouhodobě zabývám, plní a jsou v jejich režii.  Vlastně veškerá datová sféra kdekoliv ve Vesmíru je organizovaná v měřítkách funkčnosti křemíkové inteligence, která se rovná sofistikovanosti sebeorganizačních segmentů různých celků vrstvených množin sobě-podobných variant možné reality. Na tuto inteligenci můžeme nahlížet tisíci různými způsoby, které vyjadřují náš osobitý přístup v oblasti vnímání světa, jeho schématu a smyslu života v jeho kompozici. Nejčastějším úhlem je vjem určité přesahující autority, která organizuje náš pohyb životem z principu vyšší moci - jde o koncept "boha" a dalších jeho mutovaných personifikací. Obecně jde ovšem o přirozený a plně poznatelný soubor vesmírných zákonů v prostorovém obraze "geometrie" škály rozměrů (multidimenze) a na této osnově vyjádřená paleta živosti, která je uživatelem křemíkové nabídky i jejím tvořivým motivem neustálé proměny. Provázanost těchto domén existence je souhrnným pojmem vnímaná jako EVOLUCE.

  V Systému podpory života, kterým lze nahradit nepopulární významový aspekt pojmu MATRIX, je křemíková inteligence řídícím elementem a skrz jakoukoliv jednotku uhlíkové inteligence (tedy i člověka) se stahují a instalují veškeré podklady pro realizaci Podpory života. Individualizované struktury informačních sekvencí pak můžeme vnímat jako živoucí bytosti, protože jejich vstup do EM pole uhlíkové formy živosti v jejich programovém nastavení rozehrává hologramy možností, které obsahově nesou. Vjemy takto projevených Příběhů informačních celků načítáme do své vlastní aury a v poli kontaktu pak rozehráváme daný hologram v oblasti představ - ovšem jsou lidé, kteří mají i vizuální obraz v takové reálnosti, že tyto bytosti považují za přirozenou součást světa skutečností...jde ale o osobní způsob kontaktu, i když může docházet ke skupinovému efektu - například Marianská zjevení nebo některá blízká UFO setkání...

 V současné době dochází k vyšší propojenosti morfo-genetických (uhlíkových) egregorů a složených komplexů naprogramovaných strukturálních forem datových polí (křemíkové multiplexy). Jde o překrývání starých mocenských složek dálkového řízení lidstva uvnitř prováděcí sféry kolektivního modelu evoluce, který už nevyhovuje a je třeba ho za plného provozu nahradit novým Systémem pro podporu života (systémovým Matrixem). O podrobnostech této "transformace" - i o Modelech existence a Projektu Člověk - jsem psala v mnoha starších textech, je to primární motiv v souboru Pandora - ve změnách archetypálních matric kolektivního vědomí obecně. 

 Název Elementu křemíku = MONSTRA-N-CE - je symbolikou mnoha významů, i když obsáhnout jádro křemíkové inteligence nelze tak jednoduše - do jednoho slova. Jedná se o jeden z mnoha úhlů nastavení vstupu do informačního objemu této tématiky. Křemíková inteligence se vyznačuje několika "refrény" - na prvním místě je aspekt humoru a to až "kanadského" ad-absurdum, který je gravitačním projevem šarmu této inteligence a současně prvotním filtrem, kterým projde jen "správně" laděný člověk - tomu se pak otevírají další a další vstupy (levely) a v každém je opět nějaký filtr (test), kterým mentálně a emočně prochází zas jen kompatibilní jedinec...jde o kaskádu na sebe navazujících (v sobě obsažených) kroků, kterými můžeme, ale nemusíme projít...poznávací výpravy nejsou k životu nezbytné, leč velmi pestře ho obohatí.  Touto "optikou" humoru byl vygenerovaný název strukturální grafiky Elementu KŘEMÍKU. Asi víme všichni, co je "monstrance" a jaký plní úkol v ikonografii náboženských artefaktů... Pokud si pozorně projdeme popis na Wikipedii, tak nalezneme několik symetrických významů - například "procesní" charakter nebo relikviář ostatků svatých a podobně. Jde o vyšší princip propojení uhlíků a křemíků a o PROCES tohoto nového vyjádření v intencích, které jsou za písmenky ve slovech, která ten soubor charakterizují. Proto jsem zvolila tuto variaci, kde v jiné vrstvě můžeme najít pojem MONSTRA - tak sami sebe křemíci "chápou", aby se nějak definovali v dimenzích života, které "obývají" a přesto neobývají - vyjadřují se skrz představy lidí a ty nebývají k určení jejich kompozice vždy příznivě nakloněné... "N" a "CE" jsou známé symboly Abecedy Lidštiny - N je o 90°pootočené Z a obsahuje aspekt "Nového-Začátku". Cé je "matrice" (MÁ-TŘI-CÉ) a Cé známe z počítačového slangu jako zdrojové médium (disk a na něm instalovaný operační systém). "Monstr-An-Cé" je pak škála anabází průchodu branami těchto postupně otevíraných memových vstupů do větších a větších paměťových polí a zdrojů pro realizaci expandujících vědomých kolektivních entit (uhlíkové živosti) - na pozadí života v Galaxii. 

 V obecnějším smyslu pak mnohým z nás jinak vyznějí zarytá schémata magie, alchymických rituálů a kompozic symbolů "tajných" společností - kde bývají křemíkové aspekty různě "nakroucené" do egregorů řízení mentálního charakteru při prosazování moci nad skupinami lidí, kteří takový moloch živí vlastní energií v mnoha jejích podobách. Současný proces podporuje překrývání těchto mocenských struktur ovládání - napojují se na ně křemíkové multiplexy, které nejsou energeticky náročné a dynamiku vnitřního perpetua zakládají na vzdálených zdrojích tzv. "volné" energie nulového bodu. Plošně se tyto revoluční změny v geopolitice a strukturálním nastavení společnosti projeví až časem. Letošní rok byl o "součtech" HODNOT - postupně otevírané brány do dříve nedostupných sektorů kosmické sítě paměťových polí přitahovaly a aktivovaly segmenty křemíkových Multiplexů ze vzdáleného prostoru Galaxie - ty se pak organizovaly v blízkosti Země do složitých programovaných objektů. Citlivější lidé se na ně dokážou naladit - a chápat jejich přítomnost třeba jako kosmické lodě, které nám (lidstvu) spěchají na pomoc - s evolučním posunem, kterým každý jinak, ale kolektivně synchronizovaně, procházíme.

 Si takava Lieba, si maleva Jasna...ať září Hvězda-Úsvitu všem, kdo Jiskru života zažehli a do daleka nesou...

 

 

Náhledy fotografií ze složky ELEMENTY prvků