Jdi na obsah Jdi na menu

Nad Propastí: HUMANITA

 …zde ve smyslu ochrany Života…

 Život je složitá, mysticky tajemná, nepředstavitelně úžasná - nicméně plně poznatelná - kvalita Vesmíru, který je rovněž - ve své majestátné záhadnosti - jen dočasně pro lidskou mysl nad-rozměrný. Postupnými kroky vývoje kolektivního poznání je též plně transparentní a vstřícný k odhalení veškerých svých podob a vyjádření. Člověk se pohybuje v plejádě osobních okruhů poznání, jejich "hranice" se nazývá memová-brána = MEM-BRÁNA (myšlenková bariéra pro vymezení sféry aplikací souboru vědomostí). Obecně se tato membrána v kolektivním smyslu považuje za hranici Prozřetelnosti a lidé si ji spojují s hranicí, kde končí jejich svobodná vůle a nastupuje vůle vyšší autority - tedy BOHA. Ovšem samotný obsah pojmu PRO-ZŘETELNOST říká něco jiného - že jde o fiktivní blokádu - neboť význam slova napovídá, že je překročitelná a „pro zřetelnost“ přístupná.

 Memové bludné kameny byly do našeho kolektivním podvědomí účelově instalované – různými mocenskými a ideologickými vlivy. Nezastupitelnou roli hrají mediální kanály, sdílené prostředí internetu a sociálních sítí. V tomto ohledu je pokrok v oblasti komunikací dvousečnou „zbraní“ = poskytnul potřebnou sféru online dostupných informací – a současně nabídl prostor pro sofistikovanější tvarování zájmových okruhů, které mají přímý dopad na vytváření světonázoru populace. 

 Momentálně tento vliv sílí a na pozadí války skutečné běží podobně nelítostná válka informační. Můžeme zaznamenat celou řadu indicií, které desinformačními kampaněmi rozdělené obyvatelstvo uvádějí ve zmatek a chaos – neustále přicházejí nové a nové zprávy o událostech v politickém, společenském i geo-planetárním rozměru, které si protiřečí a zastírají původ svého vzniku a účelu. Pokud jsme nepropadli „kouzlu“ ruské imperiální politiky, můžeme vnímat jednoznačné signály, které ukazují na zvýšení tlak k rozpoutání globální světové války. Výroky na petrohradském ekonomickém fóru to celkem zřetelně naznačily – kudy se ubírá politika Kremlu = uměle vyvolat světový hladomor, uvolnit do pohybu masy milionů migrantů ze zemí, které hladomor zasáhne a tím dosáhnout vítězství na poli hybridní války, kterou Kreml a Putin rozpoutal. Příznivci jejich dogmat často argumentují tím, že tato válka nezačala v roce 2022, ale už v roce 2014 – já upřesním: ano, začala mnohem dříve a to v době, kdy se k moci dostal právě Putin. Od té chvíle začala ruská propaganda vypouštět jed – do všech sfér, kterými se dá nějak ovlivnit smýšlení lidí – nejen v Rusku, ale hlavně v zemích a satelitech bývalého SSSR - v Evropě obecně. Tady se to přetavilo do „obrázku na konci tunelu“ a tento se importoval do celého světa. Kořeny všech možných (v mém případě sleduji hlavně ezoterní a duchovní sféru) „vzestupových“ a „transformačních“ modelů – jako je „Vliv Plejád na evoluci člověka“ nebo „Nový kvantový finanční systém“, atd. - jsou ruskojazyčné dokumenty a pořady. Stojí na fragmentech, extrahovaných z mýtů a filozofií původních etnik a národů ze všech koutů světa – které jsou chytře upravené a zasazené do nově interpretovaných historických vazeb – viz Putinův koncept Velké Tartárie, která obsáhla celý svět nebo Slovansko-Árijské védy apod. Už za Stalina a dále během studené války – až po Putina – celá ruská imperiální politika stavěla na okultizmu, experimentech s myslí a vůlí člověka, na podprahově instalovaných posthypnotických sugescích. 

 Tento trend nejenže trvá, ale extrémně zesiluje vliv a rozšiřuje okruh lidí, kteří jsou vhodní k manipulaci s podvědomím. Psychologové a znalci politického podhoubí bijí na poplach – ale je už pozdě – jed otrávil hluboké vrstvy vědomí lidí napříč populací – bez ohledu na vzdělání, sociální postavení či profesní odbornost. Je to „scientologický“ model agresivní psycho-fyziky, který se nejlépe aplikuje formou cílených útoků na bazální lidské hodnoty a bezbřehá volnost šíření informací je živnou půdou pro úspěšnost ukotvení těchto záměrů do cílových skupin populace. Ovšem - všechno dobré lze i zneužít a to se právě děje. 

 Prošli jsme slunovratovou energetickou bránou – ta energie se včera dala doslova „krájet“. Prostředí zemské noosféry (kde sídlí paměť a kolektivní vědomí lidstva) zvyšuje elektricitu = tzv. Schumannovu rezonanci, se kterou jsme bio-organicky sladění. Výkyvy z obvyklých 9-14 Hz vystřelují velmi často nad 60 Hz, chvilkami až k 100 Hz. To jsou velmi zátěžové stavy – i když rozsah tzv. „denního“ Beta vědomí vlivem zemské rezonance rozšiřujeme spontánně už dlouhé roky a jsme proto na výkyvy zvyklí. Ve svých textech jsem o tomto fenoménu často psala – jde o „Alfa-Beta-Gama“ rezonanční rozsah pro běžné denní aktivity – bez nutnosti tlumit do meditační fáze nebo uměle nabudit kreativní hyperaktivitu vyšších frekvenčních stavů vědomí.

 Čeká nás náročné období – fáze, do které jsme vstoupili, bude velmi těžká a naše balancování Nad Propastí bude ještě koliznější. Sbírejme proto střípky dobrých zpráv, strašení rozšířením války na další oblasti světa vnímejme jako „maketu skutečnosti“ – stejně jako jsou ve většině „potěmkinovské“ prvky mocenské síly Ruska, včetně jednoty jeho úsilí dobýt a podmanit si nejen Ukrajinu, ale (pro začátek) celou Evropu. Vracím se proto na začátek – k ochraně Života – k „humanitě“, která je Člověku přirozená – pokud ji sám v sobě nepřekryje bludy o tom, že Život je výsadou „vyvolených“, kteří mají právo rozhodovat o tom, komu ho vezmou a kdo si ho bude moci vykoupit tím, že přistoupí na nějaké konkrétní podmínky…

 P.S. Ještě poznámka k obsluze facebookové stránky PandoRa.cz - asi jste mnozí zaznamenali nevyžádané změny, ke kterým tam došlo - jestli jste nečetli moje komentáře - tak zopakuji - jde o to, že profil stránky napadl hacker, který změnil její tématické zaměření na "Tvůrce herních videí" a odstřihl mi přístup. Mohu přidávat příspěvky jen do sekce "zmínky" - jako host. Prozatím probíhá komunikace s podporou Fb, ale nedávám tomu příliš šancí - zřejmě o stránku na Fb přijdu. Pokud k tomu dojde, tak snad stihnu zkopírovat její obsah na stránku novou a tuto stávající pak zablokuji. 

humanita.jpg