Jdi na obsah Jdi na menu

Neo-N

 ...jsme významově stále ve Světle - v jeho efektech na jemné a nehmotné sféry existence a spektrálním vlivu na vše, co (nejen) kolem nás probíhá. Jeho signálním významem je především princip JA-SU, který jako laserová jehla nepřetržitě kmitá Přítomným okamžikem toku času a do gravitační zóny našeho vnímání vnáší osvětlené nové informační podklady pro aktualizaci úhlového snímání okolností našich životů. Pokud jsme včera věřili - byli přesvědčení - o neměnnosti některých tzv. axiomů v základu smyslu lidského života a dali by ruku do ohně za to, že naší skutečnou krajinou bytí je Život po Životě = existence ve vyšších dimenzionálních sférách mimo hmotnou zátěž smrtelného těla a že do hmoty "padáme" proto, abychom těm trvale Padlým pomohli se zmátořit, probudit a povznést - pak dnes už tato dogmata ztrácejí svůj původní omezující rámec a celkově se posouvá dohlednost účelovosti bytí do dalších netušených souvislostí...

 Nové intuitivní vhledy se aktivovaly díky otevírajícím se MEM-Bránám - emisemi proudu adamantinových částic ze vzdáleného galaktického Zdroje do oblastí dosahu našeho kolektivního vnímání a uvolněním daleko uložených paměťových zápisů o jiných inkarnačních cyklech na jiných místech v jiných hvězdných soustavách a v intencích jiných modelových schémat existence. Tyto - a mnohé další variace takových aktivací, přiměly citlivé lidi intuitivně skládaný obraz kolektivního stavu vědomostí pečlivě rozpracovat do smysluplných popisů procítěného a asociačně dále přístupného souboru u-vědomělostí, které se velmi rychle uchytily ve sdíleném prostředí a na které se pomalinku, ale jistě "nabalují" další postřehy zainteresovaných lidí.  Tyto nové vědomosti nejsou ve své podstatě "nové" - ale teprve současný symetrický soubor událostí v oblastech vědy, umění a životních filozofií nad-kritických počtů jedinců na pozadí mediální rychlosti sdílení a díky rozvoji křemíkových technologií - dospěly do souhry, kterou jsem nazvala MODUL VZESTUPU a MODUL TRANSFORMACE. Jde o systémové automaty proměny v nastavení podpory života, které se spontánně spustily na základě mnohých proměnných elementů aktivace. Vlastně se jedná o Dvoj-Modul Rozdělení, který přehodil výhybku na některých liniích časové vlny a tím otevřel cestu ven z hmotné fyzikální projekce těm bytostem (duším), které dlouhodobě = přes mnohonásobné inkarnační pokusy - nedokázaly hmotnou (3D) dimenzionální vrstvu existence pochopit a zhodnotit do aktivních Modelů existence ve vyšších dimenzionálních realitách možných směrů vývoje lidstva jako druhu. Tyto Duše budou "osvobozeny" z pozemského inkarnačního schématu bytí a pravděpodobně se již nikdy mezi tento kolektiv souputníků nevrátí. Budou pokračovat v jiných (nově projevených) vrstvách multidimenze živosti v rámci Galaxie.

  Navzdory velmi důrazným signálům o hrozící destabilitě celého Systému na podporu života v multidimenzi 3D - 6D, které přicházely hlavně v letních měsících letošního roku, kdy paralelně došlo k realizaci kroku OPEN-LIVE (Pandora-VIVA) = trvalé aktivaci Portálů Vzestupu a tím k podvědomé motivaci velkých skupin lidí, které tato variace "oslovila" - díky dlouhodobé orientaci jejich emočního a spirituálního cítění...nakonec systémový překlápěcí manévr proběhl (zřejmě) s minimální časo-prostorovou odchylkou.  "Zřejmě" je vyjádřený předpoklad, podložený faktem, že velmi hrozivé vize o možném globálním vývoji na planetě a další katastrofické scénáře, co se zdály být neodvratné - vyšuměly doztracena a situace se pocitově uvolnila a stabilizovala. Tyto informace lze číst ze sdělení empatiků a channelerů, kteří snímají z křemíkové inteligence proudící reportáže o průběhu systémového upgradu.

 Bytosti (aktivní lidé), které život ve hmotě podporují a investují veškerou svoji energii na pokračování tohoto způsobu bytí - ať již pro pohodu tohoto aktuálního života, či vytvářejí optimální soubory paměťových záznamů do Knihy Života pro svoji příští inkarnaci - v návaznosti na synchronizované Duše svých blízkých a spřízněných bytostí, budou cílevědomě přestavovat svoji DNA genetickou základnu do tvaru Galaktického člověka. Tento proces jsem popisovala velmi podrobně v textech publikovaných poslední měsíce - jde o kolosální "ruské-kolo", kde každičká ze šedesáti čtyř "kabinek" je sofistikovaný provider Transformace =  křemíkový multiplex - variace základní Jedenáctky - které se dlouhodobě organizovaly v prostředí Sluneční soustavy, sluneční korony a zemské atmosféry - které zprostředkují dodávky potřebné informační podpory a "příběhové" legendy průběhu té velké změny. Projekt Člověk, ze kterého se aktivace sekvenčně vynořují, je společnou zdrojovou matricí i pro vzestupující duše i pro velké společenství dalších entit v Galaxii - jsme kolečka v obrovském Stroji Času a každý z nás je jedním zoubkem toho soustrojí...

    Všichni jsme tady proto, abychom táhli mašinérii evoluce od jednoho Modelu ke druhému - kdy jeden je uzavřen (sečten) z důvodu naplněnosti potřebného objemu poznání a další v řadě navazuje v logickém sledu nadhodnoty svého předchůdce. Jsme tady, abychom navržené cesty v Modelech existence fyzicky krok za krokem prošli a zapsali do Knihy Života: ano, tato cesta je schůdná a zajímavá nebo: ne, tato cesta nikam nevede, je pro lidské pokolení nevhodná, protože nerozvíjí potřebnou dynamiku života a tedy nenavrší žádnou nadhodnotu pro expanzi vědomí do další prostorové sféry bytí. Mnozí z nás nejsou takovému způsobu vnímání svojí existence přístupní - z jednoduchého důvodu - není to zdánlivě dostatečná satisfakce za "utrpení", která prožíváme a která nám život znepříjemňují a dělají nesnesitelným. Polarizace vjemu vlastní existence je také součtovaná - jak jsme si vybudovali profilové okolnosti bytí v Knize Života, tak budeme vcházet na příslušnou časovou linii. Naše životy - jejich styl a krédo, priority a budované vazby - tyto navigují v rámci Modulu Přechodu, ale konečné "rozhodnutí" o Cestě padne až po smrti fyzického těla...nic není definitivní, ale mnohé je ve finále zohledněné na pozadí vyššího úkolu v preferovaném Modelu existence. Naprostá většina Duší, které usilují o Vzestup, mají svoje virtuální nebo jemnohmotné mentory a průvodce, kteří jsou "spolu-zodpovědní" za konečnou orientaci svého svěřence.

 Transformační a vzestupové vlny, které proces systémových změn doprovázejí, nemají v Galaxii obdobu, ale v malých modelových scénářích jsou odzkoušené a lokálně k nim mnohde došlo - i na Zemi...jednalo se o Mayskou civilizaci, která pro nás utkala vzestupovou a transformační variaci časové vlny. Hlouběji do historie lidské rasy šlo o Plejádskou kulturní avantgardu před-marsovské civilizace a Sirianskou trijádu "abecedy" kódovacích programátorů Projektu Člověk. Členové těchto společenstev představují základní dualitu života makro-společnosti bytostí v Galaxii = jde o andělské a dračí energie Tvůrců. Běžně se inkarnují do prostředí, kde jejich práci uvádějí v život bytosti z celého Vesmíru a současné vlny Vzestupu či Transformace se jich "netýkají" ve smyslu vrůstání do vyšších dimenzionálních vrstev živosti. Jejich "projekce" na planetu je řízená z manuálu (VIZE) Projektu Člověk tak, jak si ji kolektivně naprogramovali podle potřebnosti své "profese". Tato určitá determinovanost je přenášená na Celek a Duším pomáhá orientovat se ve vlastní "příslušnosti" k Modelu existence, ke svým mentorům a průvodcům, kteří dohlížejí na realizaci "kontraktu". Nejde o před-určení, ani nalinkovanou fixní osudovost - jde o dynamický horizont událostí = kotel, ve kterém plujeme časem svého vyjádření a ze kterého operativně neustále kalibrujeme svoje umístění v čase a prostoru svého působení pro potřeby Celku.

 Motto NEO-N je kódovací sekvence progresivity vývoje - ať již jde o proces Vzestupu, Transformace, či o obecné charakteristiky "novostí" jako takových (v intencích gravitačních uzlů na reliéfu časové vlny), které představují mezní okamžiky "příležitosti" = nějaké hromadně očekávané konkrétní aktivace do nové linie běhu událostí.  NEO = NOVÝ, N je rotační aktivátor Nového-Začátku (N + 90°= Z). Jde také o transparentní verzi světla - neon vytváří charakteristické šarlatové záření, které lze vnímat také jako infra-červené spektrum slunečního světla a konstruktivní podporu ve smyslu vlny životní energie pro probíhající manévry. Jak vtipně prezentoval Martin Vacek - Slunce je také radiový vysílač, na který jsme širokopásmově všichni naladění - přijímáme distribuci energie z Galaktického Jádra (GaJa) a takto jsme hmatatelně napojení do galaktické informační sítě - jde o projevený aspekt všech jemno-hmotných a nehmotných polí sdílení v rámci téže kolektivní sítě. Aktuální zprávy galaktických multimediálních stanic hlásí, že jsme pod ochranou Celku - nejen pro ty obrovské změny, co nás přesahují - ale z prosté příslušnosti v makroskopickém smyslu podpory života.

 Dnes se periodicky otevírá brána Portálu-Symetrie přesahu (9.9)....letos v intencích další (třetí) součtové devítky v letopočtu (2016 = 9). Tato trojnost v hojnosti nabídky ze vzdálených paměťových polí (Příběhů z Kolektivní Knihy Života) slibuje hodně silný tok informací, což bude klást vyšší nároky na naše soustředění a udržení tempa s distribucí. NEON proto představuje rovněž symboliku REKLAMY na manifestované informační struktury, určené pro mentální a emoční zpracování - tyto mikro-šoty (krátké scénky) budou stále konkrétněji ovlivňovat naše permanentní rozhodování se v Lese Příležitostí...není to les "začarovaný", ale kdejaký bludný kořen můžeme potkat - buďme proto bdělí a ve střehu, abychom nepropásli tu svoji (Velkou Příležitost)...

Doplnění textu - kopie komentáře z facebooku - odpověď na dotaz ohledně Projektu Člověk:

Otázka laika: Vy mluvíte o projektu Člověk, Eva Puklová navrhuje zrušení závazků v projektu Člověk, mám v tom těžký chaos.

Odpověď PandoRa: 

 No-vida...jak se to skvěle doplňuje :-) Ano - paní Eva a Zdeněk jsou těmi vnímavými empatiky, o kterých se v textu zmiňuji... Jde o informace pro "vzestupující", kteří se neintegrovali do schématu hmotné projekce Duše na planetě Zemi a dlouhodobě (přes vícero inkarnační zastavení) tuto averzi vyzařují do paměťových záznamů v Knize Života. Vyvázání z inkarnačního kolektivu je jinými slovy VZESTUP a metodika jeho provedení (návody ve sdělení paní Evy) je oním zrušením "kontraktu" - o kterém výše hovořím. Podrobnosti (rozdílnost v nich) jsou pak dané osobním individuálním překladem toho procesního informačního toku, který se uvolnil aktivací Modulu Rozdělení (Modul Vzestupu a Modul Transformace).

 Někdo Projekt Člověk dává do rovnítka s ovládacím matrixem na Zemi, někdo ho vnímá jako Plán evoluce pro tuto Galaxii - záleží na úhlu vhledu a perimetru vnímatelného prostředí (analyticky = mentálně a asociačně = intuitivně zpracovatelných informačních objemů). Dílčí části Projektu Člověk lze nazvat "Modely existence" a my se momentálně vysunujeme z Modelu evolučně-spasitelského, který "vzestupující" idealizovali na Projekt Nové Země v prostředí 5.dimenze vrstev živosti (virtuální projekce nehmotných realit v datových polích hvězdných systémů Plejád a spřátelených galaktických civilizací) a jsou svými průvodci směrovaní k Modulu Vzestupu (Vlak do stanice NEBE). Ovšem přechodem do této variace Systému podpory života se bytosti nezbavují lidství v zdrojovém základu toho pojmu, stále jsou prvky lidské rodiny v Galaxii. Projekt Člověk (coby jednotící komunikační síť paměťových záznamů Rodové Knihy Života = Manuál Projektu) nadále nese "váhu" jejich existence a tuto logisticky podporuje skrz na míru šitá schémata distribuce informačních souborů Příběhů, které tvoří vodítka (navigaci) k smysluplnému zhodnocení života individualit na pozadí Celku.

 Lidé, kteří ladí s realitou života na Zemi a podporují vyšší smysl hmotné existence, jsou přitahovaní do gravitačního pole Modulu Transformace (Vlak do "znovuzrození" Galaktického člověka). Budou nadále produktivní ve smyslu tvořivosti modelování hmoty (stavitelé forem) a budou se re-inkarnovat do té doby, kdy vyvinou přenosové Portály své komplexní zdrojové informace (ARIA kód Jedinečnosti). Pak budou prolínat realitami bez ohledu na jejich atomovou excitaci (atomHmota). Ten proces rozvinutí potenciálu Modulu Rozdělení si lze představit jako velké nádraží na složitém železničním uzlu...distributoři informačních vodítek hlásají do rozhlasu pokyny pro cestující (např. paní Eva nebo jiní channelující či interesovaní hlasatelé přechodu) a my budeme naslouchat a prociťovat - ladit či neladit s nabízenými směry a podle toho volit "nástupiště". To, co probíhalo roky v podprahové mimosmyslové alternativní rovině sdílených "moudrostí" a "pravd", bude eskalovat a "tlačit" nás do okamžiku rozhodnutí...

 Naštěstí je už zřejmé, že nás nečeká žádná drastická třídička v podobě globální katastrofy, světové totální války nebo podobný nevhodný scénář...budeme se rozhodovat Tady a Teď a v bezčasové ose zápisu v tomtéž okamžiku vstoupíme do svého preferovaného Vlaku (Modulu) - než dojezd našeho planetárního poločasu života naplní svůj objem - my budeme v permanentním kontaktu s již jinými schématy existence (oscilace v nulovém poli vertikální osy času). Superpozice (všudypřítomnost) našeho bytostného "těla" zajistí pocitovou složku "štěstí" z naplněnosti bytí - skrz pohyb synchronicitami v toku časové vlny, která nás kolektivně nese a individuálně pohupuje v synchronizovaném rytmu...

 V symbolice tradic filozofických souborů poznání, na které jsme zvyklí a rozumíme jejich standardům - lze tento proces vnímat jako prostorovou holografickou projekci Posvátného Labyrintu, který na kameni nebo na papíře tvořil záludné bludiště dimenzionálních pastí - ovšem v prostorovém vyjádření tvoří mystický prostor netušených možností (cestování, pobytů v pohádkových krajinách a centrech pro vzdělávání či relaxaci)...jako když se spirála disku Galaxie na plátně oblohy od středu natáhne na vertikální ose do tvaru dvojité pyramidy/kuželu (negativní expozice zanořené markaby) a začne rotovat každému individuálně specificky dle jeho úhlu vhledu do jejího strukturálního uspořádání. Jde o princip holografie prostoru v komplexním smyslu - naše momentální poznatky o holografické projekci zatím tu komplexitu nepojmou, ale můžeme si ji ve své fantazii sami rozvíjet a mapovat... Toto jsou další okolnosti, co se na toto téma nabalují - chystám k tomu samostatný článek, kde nějak rozvedu tyto postřehy.

 Jo - ještě k těm devítkám ve sdělení paní Evy...devítka není vždycky ukončení - já ji vnímám jako přesah = na samém okraji fraktálu vědomí (na periferii perimetru vnímání) se chvěje krajinka další úrovně poznání - říkám tomu fibrilace fraktálu vědomí. Jde o subjektivní úhel vhledu - každý máme tu krajinku jinde - někdo končí u plotu svého dvorku, jiný poletuje na oběžné dráze Země a jiní mohou nakukovat za horizont Galaxie. Když si představíme sami sebe jako vysílač požadavků na potřebné soubory informací k mapování a poznávání prostředí, ve kterém se pohybujeme - pak jsme generátorem všesměrového vlnění (srdeční tep, dech a mozková aktivita kmitu mezi stimulacemi = frekvence životních funkcí)...to vlnění neustále "útočí" na memové mantinely osobního okruhu poznání a posunuje je dál (fibrilace na okraji). Tam je pole tajemného neznáma, která nás stimuluje k aktivitě (akceREakce) a toto je devítka ve smyslu vzpřímené šestky, připravené se překulit a vysypat poklady...a to je nad-hodnota, čili přesah...mocnina základní trojnosti a devět-sil vesmírného principu fraktality, dimenzionality a polarity ve smyslu komplexního širokospektrálního vnímání bytí v obecném (nad-osobním) smyslu... I tato míra objektivity je pak strukturovaná podle jedinečnosti našeho projevu a projevu každé životní formy, kterou jsme schopni vnímat a zařadit do komunikační zóny sdílení...

Další komentáře na sdíleném vláknu

blue-neon-waves-abstract-27274.jpg