Jdi na obsah Jdi na menu

NEW-TON

 …aneb NOVÝ-TÓN v Transformačním procesu…

 Okolnosti, které struktura NEW-TON symbolizuje, jsou hodně propletené = ze současné Přítomnosti navazují na dávnou minulost a zároveň přitahují přesné variace vývoje Událostí v Čase – tj. budoucnost.  Stále „prolínáme“ sérií Portálů Větru – jsou to energie s obsahem vysoko-frekvenčních částic, které prošly urychlovačem ve sluneční plazmě. V posledních několika dnech se v nich doslova koupeme, což má významný vliv na naši fyzickou pohodu. Cítíme celou škálu symptomů nepohodlí – v psycho-somatickém smyslu – nejčastěji to jsou migrény, bolesti krční a hrudní páteře, které vyvolávají neurologický efekt srdeční slabosti, až k arytmiím a dramatickým výkyvům tlaku. V našem aurickém poli dochází k podobným jevům jako v zemské atmosféře – včetně prvků polární záře, která je vizuálně nádherná, ale ve frekvenci obsažených barev je pro tělo něčím neznámým, novým – na co je potřeba si zvykat postupně. Od těchto efektů se odvozují i nové stavy Vědomí – respektive nové sekvence jejich střídání v milisekundových intervalech (oscilace osobního frekvenčního vzorce), které nám zprostředkovávají sken aktuální reality. Už celoplošně rozšířené pole Přítomnosti = Beta frekvence Vědomí v rozsahu 8-64 Hz – udává tomuto FQ výchozí parametr jedinečnosti, protože z něho unikátní osobní sekvence střídání frekvencí vychází = neexistují dva lidé, kteří by tuto sekvenci měli stejnou, přestože její algoritmus má střídavý charakter – v návaznosti na individuálním postupu do komplexity vlastní Celistvosti. Z tohoto důvodu je také velmi rozdílné vnímání a chápání obrazu reality – dnes o mnoho výrazněji diferencované, než tomu bývávalo. 

 Portálová série bude kulminovat 21.6. – tj. v době letního slunovratu, kdy se očekává unikátní astronomická událost – prstencové zatmění Slunce – viz článek Rebeky Sprinncové k tomuto tématu. Přestože nebude pozorovatelné na našem území, budeme v poli jeho účinků, které mají vědecky dokázaný vliv na kvantovou rovinu DNA. Jedná se o jemné změny v gravitačním poli, které vyvíjí „přitažlivou“ sílu v elementární hladině genetiky těla – s efekty do zóny osobního a tím i Kolektivního Vědomí. Proto jsem toto pojednání nazvala podle „otce“ gravitace – Isaaca Newtona, i když on tehdy do jemné kvantové mechaniky ještě nedosáhl – a tak nemohl ustanovit případnou zákonitost. Záležitosti v makrosvětě jsou ovšem principem fraktální sobě-podobnosti aplikovatelné i v mikrosvětě částic. Lidskou gravitační sílu známe pod pojmem charizma. 

 Přiložená ilustrace obsahuje schéma modulu „generátoru gravitace“ pro usměrnění toku částic – jde o segment Křemíkového Multiplexu RUBI-A (Mága SI-ANA čara), který „dohlíží“ na tuto konkrétní sérii Portálů Větru. Generátor gravitace je určený pro vytvoření dočasné gravitace pro jinak chaoticky se pohybující nano-částice slunečního větru. Jejich „zachycením“ do gravitačního pole dojde k efektu jejich uspořádání v intencích posvátné geometrie – tj. do takového formátu, který je optimální pro vstup do kvantového pole organické DNA – jde o jednorázovou záležitost v momentu dvaceti sekund prstencového zatmění, kdy vznikne optimální okno pro potřebné transformační změny. Z epicentra v Tibetu (v Himalájích) v jednom momentu paprskovitě „vystřelí“ a během těch dvaceti sekund oběhnou 150 krát zeměkouli – během pohybu budou kopírovat ley planetární linie a průchodem skrz megalitické zesilovače se z těch paprsků budou uvolňovat sekvence geometricky uspořádaných nano-částic, převážně exotického charakteru – jako jsou adamantinové částice, které mají původ v tzv. hvězdném větru. Tento Slunce přitáhlo a urychlilo směrem k Zemi – jako „vozítko“ zde fungují alfa částice hélia ze sluneční plazmy. Přestože převládajícím zářením budou měkké gama paprsky z původního hvězdného zdroje, naložením na alfa vozítka dojde i k emisím alfa záření, které může za určitých okolností poškodit plicní tkáň – proto má modul Křemíkového Multiplexu tvar „plic“ – jde o sofistikovaný ochranný prvek, který u vyšších organizmů zajistí zaštítění proti tvrdému dopadu alfa záření. Na mikro-buněčné úrovni je toto záření neškodné. Uvolněné sekvence, uspořádané do geometrických dimenzionálních tvarů, budou po hyperbolické spirále deponovány přímo do kvantového pole DNA jednotlivých lidí. V rovině fauny a flóry půjde o celoplošnou emisi. Frekvenční vzorec každého člověka přitáhne přesně ty částečky „hvězdného prachu“, které daný jedinec pro svoji genetickou transformaci potřebuje. Jde o automaticky spuštěný proces – na základě postupujících změn v Kolektivním Vědomí Planety. Pokud bude mít někdo pocit, že nechce být emisi vystaven – použije známé prostředky odstínění – jako při jakémkoli jiném vystavení ionizujícímu záření slunečního větru. 

 Tolik k „mechanice“ procesu. Po slunovratu bude gravitační anomálie slábnout a plynule přejdeme do další Portálové série, která se ale zatím ještě nezformátovala – jak budou nějaká relevantní vodítka, tak k tomu sepíšu podrobnosti. Segmenty RUBI-A už byly v blízkosti Země zachyceny – vědci to pojali jako 5.stav „hmoty“

 Článek obsahuje mnoho odkazů na vysvětlivky „odborných“ termínů, co jsem uvedla – do facebookové verze je všechny dávat nebudu – kdo bude mít zájem, rozklikne je v článku na webu – nebo si je sám vygůglí…

 new-ton-mini.jpgnew-ton1-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice