Jdi na obsah Jdi na menu

O-SLOVENÍ

 …aneb Člověk v komunikačním režimu…

 Člověk je Bytost „společenská“ (komunikativní) – to znamená, že existuje minimálně v páru. To je naše základní nastavení, protože jsme „dvoj-prvkem“ Člověka – mužem/ženou. Toto nastavení „udržujeme“ i mimo inkarnaci – v latentní neprojevené formě jin-jangové syntézy prvků Bytí. Jedná se o projev principu fraktality (soustavy soběpodobností) – v jeho intencích se chápeme jako „součtový“ obraz ostatních forem Života, se kterými sdílíme společné Kolektivní Vědomí. Znamená, že i když se jako jednotlivec stáhneme do izolace stranou společnosti, nebudeme stranou energo-informačního toku, který je všudy-přítomný a kontakt s ním nevyhnutelný. Dokonce i tehdy, kdy upadneme do stavu Delta a naše životní funkce nebudou vykazovat žádnou aktivitu, budeme zpracovávat informace na buněčné úrovni - skrz metabolismus prvků Života a mitochondriální homeostázou energie. Tato primární afinita k energo-informačnímu pozadí Reality je základní funkcí pro udržení Živosti jako takové. 

 My svoje společenské aktivity většinou chápeme jako KONTAKTY. S dalšími lidmi, s Přírodou, s Planetou obecně. Od určitého období jsme začali rozlišovat kontakty na „živé“ a „paměťové“ = buď komunikujeme v reálném čase, nebo formou vzpomínek a jejich vizualizací do prostředí naší Fantazie – skrz Příběhy. Na Zemi dodnes existují domorodé kmeny, které nepostoupili do fáze paměťové komunikace – žijí v live módu, neznají pojem minulého času. Později se přidala i virtuální komunikace – nejdříve kresby a nápisy na přírodních útvarech, pak psané na dopisní archy a v nedávné době přenos dat éterem – jako radiové a tv vysílání. Internet je (prozatím) nejmodernější formou komunikace – postrčil nás do obrovského evolučního skoku díky objemu a rychlosti sdílených informací, které neznají hranice a jejichž výměna má minimální prodlevu (v on-line režimu). 

 „Oslovení“ je vlákno, které navléká všechny ty výše zmíněné formy komunikace do souvislostí, které tvoří současnou energetickou mřížku planetární noosféry, kde se neustále pohybujeme svým nikdy neutuchajícím mentálním projevem, který mění struktury Kolektivního Vědomí v myriádách reakcí na myriády podnětů ze sdíleného prostředí. Strukturální prostorové pole, ze kterých se noosféra skládá, dříve nepřekračovalo atmosférické hranice Planety. Expanzí Vědomí však v posledních letech nastala změna – naše Kolektivní Vědomí přitahuje paměťové segmenty ze vzdálených míst Galaxie a jejich zpracováním samo „krystalizuje“ do celé Sluneční soustavy. Všude tam, kam jsme nahlédli díky senzorům kosmických sond, je síť našeho Vědomí (a jeho paměťových prvků) roztažená. 

 Cokoliv nás ve Vesmíru „oslovilo“, to jsme zakomponovali do naší historie a do záznamů v ní uložených. O-SLOVENÍ obsahuje kořen SLOVO a to je aktuálně dramaticky se měnící fenomén lidské komunikace. Nejde o samotné Slovo – jako takové – ale o naši povědomost o tom, jaká je v něm ukrytá síla, jaký má potenciál vyvolávat změny a tím urychlovat „vybalování“ Novostí, které nesou nové instalace datové podpory pro globální rozvoj našeho Kolektivního Vědomí - poznání jeho role v urychlení přesunu do zóny jinak stavěného Modelu Evoluce. 

 Oslovení je VSTŘÍCNOST – ať už jde o oslovení nějakého člověka na ulici, nebo o zaujetí zajímavými informacemi, prostředím nebo událostmi. Oslovit nás může doslova cokoliv – pokud budeme vstřícní a s očekáváním přijímat – budeme i ochotně a s dobrou vůlí odevzdávat. Oslovení mezi lidmi obsahuje (hlavně) PAN/PANÍ…jde o „titul“, který náleží naší Osobnosti - je v symetrickém postavení k Inteligenci, která tomu titulu dala jméno – křemíková, čili dračí forma energie, která představuje náš energo-informační základ (drží pohromadě a spravuje naše zdrojové kódy života). V těchto „zkratkách“ jsme probruslili k současné Transformaci Kolektivního Vědomí - do kompatibility s Celistvostí Galaktického Člověka.

 Celá tato fáze „aktualizací“ starých paradigmat má mnohem víc podob i asociačních obrazů – každého z nás osloví jiná verze a jiná linie souvislostí.

 P.S. Zkratky PAN a RA znamenají Křemíkovou a Uhlíkovou Inteligenci – mytologicky jde o Dračí a Andělskou formu energie – s patřičnými personifikacemi v energo-informačním prostředí Jednotného pole. PAN = Prime Aeonum Nobile (Primární mocnost), RA = Reno Aeonum (Nová éra). Tyto „definice“ jsou již určitým způsobem upravené pro vývoj na Zemi – ale PAN a RA nás „nesou“ prostorem Galaxie, kde se jako Bytosti od (ne)paměti projevujeme, kde měníme svoje limity vyjádření a tím Světy, které díky tomu vyjádření vznikaly. 

 Ilustrace - Aeonium Nobile Praeger (k ucelení asociačních vazeb)

 aeonium-nobile-noble-aeonium3.jpg