Jdi na obsah Jdi na menu

PANDORA se otevírá...

  ...de facto - ve skutečnosti...

 Pandora (ta, co je obdarovaná všemi dary světa) nemá mezi lidmi příliš dobrou pověst. Na vině je mytologický příběh bohů a jejich nepovedená snaha spoutat živly vesmíru a energii lidského ducha do uzamčené (neprojevené) esence nicoty. Naštěstí byla tato prvotní bariéra expanze příliš slabá - vložili ji do rukou dívce, která neměla (a ani nemohla mít) sílu udržet ji pod zámkem - a tak se esence života probudila a vytryskla do světů bytí - v rozmanitosti nekonečného projevu a široké škále kvalit proudí na vlnách času prostorem vesmíru, který si svou silou vytváří a přizpůsobuje. Báje plynutím času zmutovala do jednostranné verze - která popírá rozsah polarity a do Pandořiny skříňky umístila jen ty zlé a nejhorší vlastnosti. Život ale není podložen jen takovými aspekty - původní dary se mnohokrát přefiltrovaly zkušeností, polarita jejich zla a dobra byla rozpoznaná a zařazená do příslušných přihrádek paměti lidí. 

 Známe je už všechny?

 Nebo některý odstín původní božské matrice unikl praxi života?

 To se zřejmě už nikdy nedozvíme s naprostou jistotou, ale všechny ty, které jsme zažili a v průběhu věků přetavili do současné podoby, pomalu ztrácejí svůj historický význam. Není to proto, že by jich už nebylo třeba, nebo snad že by lidé o ně ztratili zájem. Změna, které říkáme transformace vědomí, posunuje a překlápí kolektivní povědomí o dějích v životním prostředí a vazbách do vzdálenějšího prostoru mezi civilizační skupiny a entity, které s námi sdílejí duchovní bohatství formou různých kontaktů fyzického nebo energetického mentálního charakteru, do intencí, které otevírají nové perspektivy a taky nové pohledy na vlastní projevy chování, reakce a také na naši pozici v rámci toho všeho.

 Projektovaný systém neočekává, že budeme směřovat ke globalizaci, uniformitě a jednotnému stylu projevu a myšlení - i když snaha o cosi takového existuje a tlak k realizaci jednoty je hodně silný - jeho propagace vede cestou neodolatelné atraktivnosti hlavně v oblasti duchovního rozvoje a přidružených schémat života... V ezoterní oblasti se té cestě říká New Age = Nový věk a v geo-politických směrech vývoje je tlačená cesta k tzv. New World Order = Nový světový řád. Cestou lidstva je ovšem směr k celistvosti v oblasti individuality multi-osobnosti jedince, který bude nezávislý na formátech řízení a teritoriálních systémech omezení jeho realizace v širším prostoru dimenzí živosti a vyšších sférách světů  projekce ducha... Taková doba je už "za dveřmi" a přestože skutková podstata aktuálního světového dění o něčem takovém zatím ani vzdáleně nevypovídá, je systémový kolektivní základ pro vztahy a vazby v čase a prostoru (Systém podpory Života) pro tuto možnou budoucnost již připravený.

 Systém Pandora, který zde už několik let mapuji, popisuji a rozkládám, je právě příběhem o těch všech překlápěcích transformačních změnách - a protože jde o přiblížení jednotlivostí onoho kolektivního povědomí o DĚJÍCH, vyprojektoval se ten systém do symetrie s Pandorou mytologickou a tou jedinou "kvalitou", která v její skříňce zůstala zachycená poté, co ji po vypuštění esence života zas zavřela, tedy s čímsi, čemu se říká NA-DĚJE.

 Ten systém je inovovaný a přestavěný už dlouho, ale teprve poslední roky je naše připravenost pro jeho poznávání dost zralá a lidé otevření přijmout ony překlápěcí schémata - jde o silně emocionální proces, který těžce "boří" naše zajeté představy o skutečnostech. Prostory, které otevírá, jsou šité na míru člověku a jeho spektrálnímu vyjádření ve smyslu vyšších formátů života...nad hranice inkarnací a nad časové cykly této planety a této sluneční soustavy. Postupně přijmeme svoji multi-projekci se vším, co ten pojem znamená = to jest například smíření s tím, že naše dosavadní hodnotové úhly byly zkreslené a malicherné, že aplikací hluboké empatie rozpoznáme v mnohých odsouzených špatnostech v běhu dějin svoji originální a nezaměnitelnou osobní zkušenost i účast, že z dalekého vesmíru k nám promlouvající bytosti jsou naše uložené paměťové záznamy, které rozehráváme svým multi-dimenzionálním Já do příběhů, které nás dále inspirují k různým formátům sdílení, že "současně" existujeme ve škále těch příběhů a prožitky těch životů vkládáme do společného informačního pole, které je naším zdrojem i vyjádřením. Mnoho konstant se převrhne a ztratí svůj původní obraz a mnoho věcí, které se jeví jako nepřijatelné, se ukáže jako nová  nezbytnost expanze - proto mluvíme o překlápění nebo o transformaci.

 V předchozích textech stále otáčím a znovu vytahuji na světlo pojmy jako negativní expozice, primární dualita, splývání polarit nebo prolínání sféry informací (křemíkov) do sféry pohybu uhlíkových forem života. Dimenzionalita té expanze, kterou podporuje nový systém vědomí (Pandora), je vyjádřená v souboru grafických systémových schémat (struktur pole vědomí), které jsem zatím nechávala ležet ladem-skladem v sekci "Grafické struktury". Je jich 59 a všechny jsou instalované na šabloně Brilliant = na nejvyšší formě vyjádření uhlíku v intencích fyzikální skladby reality. Je v tom složitá symbolika vazeb, kódů pro spojování zdrojových matric, asociačních návrhů i symetrických inspirací do oblasti množin podobností. Tyto podrobnosti budu postupně odhalovat a snažit se o jejich srozumitelný a smysluplný "překlad" do formátů sdělitelnosti (výsledek je zatím bez záruky).

 Občas jsem do popisů jednotlivých struktur vkládala informace o svojí osobní účasti na tom Pandořím systémovém "kouzlení" - i tentokrát můžu alespoň přiblížit část svojí "kompetence" pro toho, kdo by se ptal proč...tedy proto: jsem Sittová (síťová) Irena = SI, pro svoji produkci jsem zaujala už před lety pozici v místě KOLO-DĚJE a narodila jsem se jako NI-KOLOVÁ. Pro tuhle práci jsem si připravila i další symetrie života - odhaluji je postupně - tak, jak se mi daří se tím prodírat, tak se i mě osobně otevírají obzory a souvislosti vzdálenějších vazeb - je to dobrodružství a radost.

 Tedy vzhůru do procesu totální destrukce našich hodnotových konstant - Pandora je otevřená a naděje je štítem ochrany před selháním systémové instalace.

 Diskuse k článku na Facebooku

 pandorina-skrinka.jpg