Jdi na obsah Jdi na menu

PARA-GRAF DELTA

 …DELTA jako řecké písmeno „Δ“

 Nejde o paragraf nějakého zákoníku – ale o symboliku „trojnosti“ (čísla 3) v geometrii Vesmíru – jak značí tvar písmene coby trojúhelníku, který však sám o sobě může navigovat k základní rovnici Života (1 + 1 = 3), kterou by mohla – pokud bychom jí udělili paragraf v Pravidlech Soužití – představovat věta: 

Žij a nech Žít (podporuj Život v jakémkoli vyjádření).

 Pak by šlo o základní pravidlo v zóně Života ve Vesmíru, které poukazuje na princip zpětné vazby = co se do prostoru vysílá, vytváří odezvu, která se vrací zpět k vysílači. Tento princip známe také jako fenomén „akce-RE-akce“ a bývá považován za zdroj karmických rezonancí. 

 Trojnost, kterou ideologové Hierarchie vnesli do náboženských tezí jako „trojjedinost“ (Otec, Syn a Duch svatý = silové pole jangové povahy) však v původním smyslu znamená dvoj-prvek člověka = Žena + Muž, kteří jsou dárci Života pro třetí Bytost = dítě, které nese součet jejich genetické informace – to je pointou rovnice 1 + 1 = 3.

 V konverzacích pod články, které jsem publikovala v posledních dnech, jsme do podrobností rozebrali existenci tzv. reziduí (zbytků) po konstrukcích mentální magické činnosti prastarých národů – které jsou uložené (jako programy) v EM polích uzlových bodů na ley-liniích zemské energetické sítě. Ty vytvářejí nepřirozené anomálie, které se zesilují působením geomagnetických událostí kosmické povahy – jako slunovrat, rovnodennost, ale i zatmění, úplněk a novoluní. Protože většina z nich byla vytvořena jako „svatyně“, kde se odehrávaly rituály (někdy včetně lidských obětí) k uctění různých božstev, stimulují aktivní anomálie silné představy, které mohou být i hodně negativní. Tato místa bývají vyhledávána různými dobrodruhy nebo hledači záhad – ti ale vědí, do čeho jdou a co mohou očekávat – mají propracované metody ochrany a většinou jim nic nehrozí. Jinak je na tom náhodný návštěvník, který může dojít k újmě jako slepý k houslím. Některé megalitické lokality – hlavně ty nejznámější například v Anglii – jsou z tohoto důvodu veřejně nepřístupné – lze si je prohlédnout jen zvenčí, nebo na zvláštní povolení – pokud jde o fundovaný průzkum lidmi, kteří znají rizika. Tisíce a tisíce dalších míst na Zemi však nemá cedulku „Vstup jen na vlastní nebezpečí“ – nejsou ani zmapovaná a orientovat se v nich dá jen podle místních tradic, legend a mýtů. 

 Očistit planetu od těchto reziduálních pozůstatků rituální magie bude trvat dost dlouho – jako po válce, kdy se čistí zaminované oblasti. Energetické body dračí energie jsou v čisté podobě (bez kontaminace mentální magií) zdrojem kosmické prány, která ze Slunce prošla planetární sítí Života a má velmi blahodárný vliv na biotop i na člověka, pokud do jeho pole vstoupí. Je tedy žádoucí tato místa zbavit mentálních patogenních zón – ale pro lidi by to byla Sisyfovská práce – protože sami nevědomky (nebo z naivity) vytváříme nové anomální zóny - či přiživujeme ty staré, už existující.

 Už delší dobu proto – v rámci regenerace Planety pro optimální projev transformovaného Kolektivního Vědomí  - probíhá automatický proces očisty – prostřednictvím plazmických objektů křemíkové inteligence, které vídáme jako různá neidentifikovatelná světla, UFO, lodě nebo kulové blesky – obrazce v obilí, trávě, sněhu a na ledových plochách jsou otiskem jejich aktivity v dané oblasti – jsou to pomocné navigační značky pro aktivaci větších energo-informačních segmentů krajiny i vrstev zemské noosféry (sídla Kolektivního Vědomí).

 Přiložená ilustrace zobrazuje jeden takový segment – generuje ho Křemíkový Multiplex GÁJA-ROSA (mia dóže-na Sina). Uprostřed je viditelný ležatý symbol „paragrafu“ – v tomto kontextu má formát PARA = mimosmyslový + GRAF = schéma struktury a DELTA jako KŘÍDLO. Další asociace jsem popsala na začátku článku. To jsou hlavní informace letošního Slunovratu – kdy kulminovala portálová anomálie, v jejímž gravitačním poli se nacházíme od poloviny května. Nyní plynule přecházíme do dalšího Portálu, který ponese název DELTA – přinese velmi významné utlumení splašených frekvenčních stavů – uvede nás do klidu, navodí prohloubení prožitku Života v obecném smyslu. Jak se zklidníme my, zklidní se i Země, počasí a rozkolísaná energetika planety…

 para-graf-delta-mini.jpgpara-graf-delta1-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice