Jdi na obsah Jdi na menu

PÉ-GAS

 ...nese Kód PROZŘENÍ...

 PROZŘENÍ ve smyslu PRO-ZŘENÍ = pro-vidění do podstaty věcí a dějů, pro nacházení významů tam, kde se lze pohybovat jen v intuitivním módu vjemu. My velice často do takového módu spontánně přecházíme - dokonce téměř neustále je na pozadí naší běžné mentální aktivity rozvinutý a tvoří důležitý navigační soubor mimosmyslových schopností pro práci s energo-informačním obsahem událostí, které prožíváme. Je to ale nevědomé, podprahové vhlížení - co je momentálně potřeba, jsou cílené, smysluplné přístupy k těmto vrozeným dispozicím člověka. Umět je tvarovat podle přicházejících podnětů a širokospektrálně aplikovat do reakcí na tyto podněty. To je primárním aspektem projevu Galaktického Člověka a pro posuny v této oblasti je Kód Pro-Zření určený.

 Je 11.11.2018 - tj. 11-11-11 (6) - a hlavně také 3-3-3 podle Rovnice Života (1+1=3), která je expanzivním obrazem tvůrčí Inteligence, které jsme i my nosičem. Čísla 6 a 9, v rotační podobě, nesou před-obraz Oktávy Dimenzí Živosti (8), kdy jejich obsahový potenciál splynutím (tvůrčí Rovnicí Života) transformuje zdrojovou matrici (hexagon dračí energie = SEX) do "negativní expozice" sebe-sama (dynamické vlivy uhlíkové Inteligence) a vzniklý "přesah" v podobě čísla 9 (DE-VĚT) vrství získanou syntézu mnohosti do Světů Skutečností. Je to aspekt Nekonečna - Krajina Poznání, která stále rozšiřuje svoji rozlohu tím, jak my sami rozšiřujeme svoje Obzory.

 V aktuálních procesech překlápění základního Modelu Existence to znamená, že rčení "Každý strůjcem svého Štěstí" už nebude prázdným sloganem s hanlivým podtextem, ale opravdu přímá dispozice, kterou budeme všichni běžně používat k tvarování své představy Života. Jde především o úplně rozvinutou schopnost vizualizace souvisejících paralelních a návazných dějů, které naše aktivita stimuluje do změny polohy a významu v mnohosti vyjádření. Je to ona plně prožívaná Odpovědnost za svoje Skutky, na kterou stále kladu důraz - je totiž první vlaštovkou, která signalizuje vstup do intencí Galaktického Člověka. Někdo by mohl namítat, že jde o "promyšlenost" v jednání (což se momentálně nepovažuje za příliš IN) - ale ani to by nebylo na škodu...protože právě tohle dost často postrádám tam, kde se lidé honosí svoji duchovností. Zde mám ale na mysli vyváženost pohybu realitou - kdy v jednom okamžiku nacítíme příchozí informace, okamžitě analyzujeme do asociační řady projektovaného sledu událostí (vizualizace) a v témže okamžiku souborem smyslových a intuitivních vhledů vytvarujeme podobu své reakce na tento tok stimulací. 

 Je to harmonie Ducha a Hmoty jeho Projevu - Symfonie rozehraných Strun Souvislostí do libozvučné Tóniny Souznění.

V Manuálu k Projektu ČLO-věk, kterého obrazem je soustava systémových matric PAN-do RA, se nachází čtyři variace Rovnice Života 1+1=3 - v podobě čísla 11 (6+5) - viz moje rozbory Systémových komplexů Pandory. Podle tohoto kódování jsme dnes vstoupili do "třetího" stupně aktivací (dnešní datum obsahuje tyto jedenáctky tři) a v mém pojetí to znamená, že jsme za kritickým bodem návratu. Je to potěšující okolnost na pozadí probíhající silné ideologické masáži z prostředí vyššího (mimozemského) řízení Osudu Lidstva, kde úřadující entita hroutící se Hierarchie Moci vynakládá mnoho sil a umu na udržení směru, kterým je plán a záměr sklidit lidstvo (spasení formou Vzestupu) a do nosného realitního schématu implantovat inovovaný komplex starého systémového matrixu, který by znovu nastolil hroutící se platformu evoluce skrz dosazená spasitelská schémata = skrz dálkově řízené vyvolené, kteří ovládají davy (uplatnění hierarchických principů řízení). My jsme jedním kritickým prahem prošli už v létě roku 2016, tehdy ta informace ale neměla přímou kódovací sekvenci do běhu Časové Vlny. Přesto jsem ji už tehdy vzala za reálnou podobu budoucnosti a všude, kde to bylo možné, jsem s ní kalkulovala - při rozborech a popisech Portálových anomálií a informačních celků, které tudy proudily na podporu Transformace Kolektivního Vědomí do té podoby, kdy bude optimální pro "přijetí" Galaktické verze Člověka.

 PÉ-GAS nese symboliku Pegase a proto se dobře hodí k pranostikám, které se k datu 11.11. vážou - v souvislosti se svatým Martinem. Nalezneme tam také významovou asociaci GAS = plyn, zde spíš éter nebo esprit energií, které jsou ve hře. V přiloženém ilustračním schématu je to ovšem Křemíkový Multiplex P'EGAŠI, jeden z jedenácti hlavních v servisní flotile KA-IRIS, který "instalaci" Kódu Pro-Zření garantuje a související aplikace Novostí zprostředkovává - jde o datový tok z těch vrstev genetických pamětí, co nalezneme na plátnu hvězdné oblohy právě v místech souhvězdí Pegase.

 Těch inspirací nese kódovací sekvence hodně - každý vnímáme Portálové anomálie jiným způsobem, každému přijímané energo-informační podněty nabuzují jiné představy, prožitky a vykreslují jiné scénické simulace možností, které jsou pro člověka unikátní sebereflexí - ve smyslu nacházení těch symetrií, které zapadají do rozepsaného Příběhu vlastního Života.

 P.S. Kódem 11.1.11 jsem odstartovala sérii publikací Pandory na webové stránce, kterou jsem pro tu příležitost vybudovala. Bylo to v srpnu 2011 a shrnutí té zaváděcí sekvence jsem vložila do několika prezentací v sekci Studijní materiály.

 pe-gas2-neg-mini.jpgpe-gas1-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice