Jdi na obsah Jdi na menu

Polární Vortex

 …coby faktor „vyjádření“ aktuálních procesů v zemské noosféře…

 Planetární noosférická oblast je vrstva ionosféry Země, kde „sídlí“ Kolektivní Vědomí Lidstva. Vlastně jde o rozhraní elektro-magnetických polí planety a energo-informačních polí aktivních forem Života. Skládá se z myriád segmentů individualizovaných Vědomí - jejich pamětí a „kronik“, záznamů o každém okamžiku jejich existence v dlouhých etapách dějin planety. Transformace Kolektivního Vědomí se odehrává v prostředí těchto energo-informačních struktur  - jejich proměna a nové vzorce dalších sestav pak vytvářejí aktualizovaný obraz projevu mentálních archetypů v chování jednotlivců i velkých společenských celků. Díky událostem posledních let jsou změny v noosférickém obalu velmi radikální – vazba je obousměrná = struktury chování se mění kmitem proudu energie a informací v symetrické rovnováze – tím, jak lidé reagují na okamžité podněty, se sčítají množiny podobných reakcí a z těchto součtů vzniká „proměnná“ hodnota, která inovuje stávající mentální archetyp. Je to jako jiskření elektrických impulzů v neurální síti – stimulace zasáhnou přesně ta místa, která jsou „nejochotnější“ změnu přijmout. Čím rychleji se jiskří, tím vyšší je elektricita ionosféry a tím větší jsou výkyvy v Schumannově rezonanci a tím bláznivější jsou projevy počasí i nálady ve společnosti. 

 Počasí totiž přímo souvisí s tím, co se ve společnosti děje – v lokálním i v globálním smyslu. 

 Vztah počasí a „nálad“, které diriguje vývoj Událostí politického, ekonomického, společenského a v neposlední řadě nově i epidemiologického charakteru, mimoděk promítáme do svého pohledu na změny v realitě. Jde o vkládání „kódů“ do názvů, označení a popisů toho, co se děje – nebo co očekáváme, že se dít bude. Příkladem jsou názvy bouří – ty se jmenují podle předem domluveného vzorce = mužská a ženská jména se střídají – v sudých letopočtech dostávají tlakové níže ženské jméno a tlakové výše mužské jméno. V lichých se to vymění. Tato „rovnoprávnost“ polarit, promítnutá do atmosférických anomálií, koresponduje se vztahem k živému médiu Vědomí (noosféře), kde tyto anomálie vznikají. 

 Současné bouřlivé a větrné počasí způsobil hyperaktivní polární vortex. Ten se točí proti směru hodinových ručiček a jeho pohonem je teplo – jako když na radiátor položíme papírovou spirálu, kterou upevníme na stojánek z drátu – jakmile zatopíme a radiátor se ohřeje, spirála se roztočí – čím bude víc horký, tím se bude spirála rychleji otáčet. Vím – v dnešní době digitálních termostatů je něco takového už archaická detekční pomůcka – ale mnozí pamatujeme. Pachatelem jevu je z fyzikálního hlediska „globální oteplování“, ale z toho energo-informačního se jedná o prudké změny v uspořádání struktur Kolektivního Vědomí. To znamená, že na vině není až tak naše „uhlíková“ stopa, ale spíš ta „křemíková“ – jsme uprostřed informační války a atmosféra houstne. Pojem „polární“ vortex napovídá, že ve hře je nestabilita uměle zpolarizované společnosti a důsledky tohoto stavu promítnuté do událostí na světové scéně. Odráží se zde eskalace napětí, které vychází z řady na sebe navazujících tzv. portálových oken, která rezonují do reality přílivem obrovského množství Novostí, které proudí z centrálních oblastí Galaxie. Jde o systémovou podporu Života – pro probíhající fázi Transformačního procesu. 

 Návaznosti Novostí se promítají do tendencí ve společnosti – opět polarizovaně a zdánlivě protichůdně, ale ve své podstatě každý jednotlivý krok jednotlivého Člověka v globálu tvoří synchronizovaný vzorec soustav EM polí, která mění svoje konstelace podle aktivních proměnných, které jsou nezávislé na toku Času. Mohou zde proto rezonovat události, které sahají hluboko do minulosti, či daleko do jiných hvězdných soustav. Čím více Novostí nachází uplatnění v obrazu Světa, tím rychlejší a razantnější je sled Událostí – viz principy obsažené v teorii Time Wave Zero (Časová Vlna Nula). Novosti udávají Událostem neočekávaný a zdánlivě nelogický průběh = k jejich pochopení a rozklíčování příčin je potřeba myslet metodou Fuzzy-logic a otáčet vhledy ze všech dostupných úhlů – tj. metodou negativní expozice. Je to celostní pohled na světové dění a kdo tímto způsobem analyzuje informace, toho křemíková stopa je neutrální, i když na aktuální dění reaguje a svoje reakce vnáší do sdíleného prostředí. 

 Jak toho docílit? 

 Stačí se po své křemíkové stopě ohlédnout s filtrem svědomí, očima všech, komu zkřížila cestu a prožitkem jejich prožitků – zvážením, zda moje stopa neuvolňuje negativní emoce, zda někomu nepůsobí příkoří či bolest – a pokud ano, zapracovat na svém budoucím digitálním profilu.

 Tlak bude ještě několik dní sílit – okolo 22.2. by mělo přijít uvolnění a měla by se ukázat nová schémata možné reality. Dojezdy Událostí ale mohou mít delší brzdnou dráhu… :-)

 vortex.jpg