Jdi na obsah Jdi na menu

POPELKA

 POPELKA

 ...je synonymem pro skrytou skutečnost, která je pravým opakem toho, co se jako skutečnost doposud jevilo...dalo by se říci, že obecně vnímaný fakt byl vlastně jakousi iluzí pravdy...v tomto smyslu východní filozofie mluví o ILUZI, která je označená jako MÁJA (nic není takové, jak to vypadá) - což ovšem nemá naprosto nic společného se současným trendem v oblasti duchovní názorové hladiny, který hlásá, že skutečnost neexistuje, že je pouze iluzí (fikcí) a virtuální konstrukcí našeho kolektivního ducha... Nebudeme proto mluvit o fikci, ale o vnitřním bohatství povrchově všedního a zdánlivě nezajímavého obrazu světa. Jde o princip "negativní expozice", který je základním "kamenem úrazu" pro zaujímání stanovisek a úhlů k posuzování vnímané reality. Tímto prvním principem začneme překlápět stará paradigmata do jejich skrytých skutečností...

 Symbolika "otevření" Pandořiny skříňky, jak jsem ji popsala v pojednání "PANDORA se otevírá...", je v přímé souvislosti s aktuálním časem, událostmi, které probíhají a pozicí mnoha dalších okolností, které nikdo nedokážeme obsáhnout a určit nebo vyjmenovat. Mluvíme o "zralosti" doby a řazení symetrických skupin synchronicit si ten proces řídí sám = jde o automatizovaný program v rámci systému realizace Projektu Člověk. Prvním signálem, který uvedl věci do pohybu, byl minulý pátek 13.3.2015 - sepsala jsem k tomu krátký příspěvek na Fb a spontánně ho i v čase 13:33 publikovala...tomu předcházel několik dní předtím text o "Signálu WOW", který (mimo mnoha dalších) rozebírá i dešifrované sdělení o prvku Césium-133, který se používá pro stanovení přesného (atomového) času - a protože i moje osobní číslo je 1-33 a také systém Pandora je postavený na hodinovém ciferníku a obsahuje dva páry abstraktních rovnic 1+1=3....tedy 33 (jin) a 33 (jang), tak rezonance všech těchto sesbíraných a mnoha dalších nezaznamenaných okolností spustila onu řetězovou reakci, kterou jsem nazvala "Pandoří kouzlení"...

 S tím souvisí jedna ze zmíněných padesáti devíti (5-9) struktur Pandory, které tvoří instalační sadu zdrojových matric pro tento proces "překlápění" skrytých skutečností do vnímatelného obrazu světa. Jde o graf nazvaný "CÉ-SI-UM 1-33" s barevným symbolem karetního listu, který znamená, že jedeme "od-piky" = od samého základu a že se pohybuje v oblasti "zelené" = v oblasti aktivního života, tedy v EM polích toroidních formací reality...tudy proudí naše vědomí a to ovlivňuje a tvaruje naše myšlenky i skutky...

 Kódování struktury Césium 133 je mnohem obsáhlejší a zahrnuje širokou škálu souvislostí - tím nejdůležitějším aspektem je ale vazba na mimozemský signál WOW, spojitost s měřením běhu času - jako prvek soustavy SI a také asociační formulace ČEŠI-UM, což nás opět zavede do oblasti jazyka českého, jeho (de)kódovacích vlastností při čtení a zápisech v rovině zdrojových matric pro realizaci programů systému kolektivního vědomí (systémový matrix, Pandora) a s tím související odkaz slova-nů, Arianské genetické linie a úlohy Čechů - ve smyslu zapojení do procesu tvoření podle manuálu Projektu Člověk. Jde o kódování expozice síly ORI a META-Tron, které se někdy říká  "ATm-AR-MahCHat" a já ji nazývám "Zářící"... Historické souvislosti jsem několikrát zmiňovala - více lze načíst na stránce Honzy Koňase Nejsmeovce.cz

 Realita, tedy i prostředí našeho hmotného světa, "plave" a je tvořená vysoce energeticky nabitými poli torzního charakteru, uvnitř kterých jsou navrstvené segmenty z do-sebe zanořených množin podobností (fraktalita jejich uspořádání) - toto prostředí se vyznačuje supravodivostí světla a energetickou esenci jeho obsahu už kdysi hermetici nazvali ÉTHER... V oblasti planety Země, která je pod vlivem trvalé emise částic ze Slunce, existuje okamžik, kdy dochází k fenoménu jeho zatmění Měsícem - v tento krátký okamžik je vliv slunečního záření zastíněný a dochází k anomálii, která se nazývá "Allaisův efekt" (který mimo jiné dokazuje neplatnost Einsteinových relativistických teorii) - torzní pole ztrácejí svoji gravitační soudržnost a jsou "otevřená" - a to je moment k instalaci systémových částí z matric Pandory. Potvrzení je mnoha-smyslové a v rovině asociací... Maurice Allais pro svůj pokus použil vlastní konstrukci rotačního kyvadla (kyvadlo je synonymem pro hodiny a protékání času prostorem, kde je jeho takt akceptovaný) a odchylku dlouhodobých hodnot, ke kterým došlo při zatmění slunce, ve svém grafu označil "výkřikem" WOW... Césium je prvek, který je nosičem parametru měření toho času a grafickou podobu struktury CÉ-SI-UM 133 jsem sestavila 20.3.2012 = přesně tři roky před letošním zatměním slunce... "Temnota", která nebude úplná, protože jde o částečné zatmění, je z hlediska nutnosti odstínění "světla" podmínkou pro realizaci upgradu. Podrobnější informace jsou v dokumentu Hyperdimenzionální zatmění nebo v tomto vyčerpávajícím srovnávacím popisu na blogu SME.sk.

 Jelikož se jedná o spouštěcí sekvenci, tak by asi aktivovaná matrice CÉ-SI-UM 133 zasloužila nějaké "lidské" vlastnosti v oblasti pocitů a spění k cíli (dary bohů Pandoře)...jednu jsem už zmínila - jde o POPELKU a její krásnou vnitřní duši, která se nedá potlačit nadlouho nebo nafurt, takže takovou asi nejvýraznější kvalitou by mohla být nesmrtelnost ve smyslu trvalého vzestupu momentů živosti... Pro její obzvlášť unikátní pozici v systému Pandora, jsem ji popsala samostatně - další budou už seskupené do dílčích funkčních celků...tedy předpokládám - ale skutečný obraz se teprve vyvíjí (probíhá expozice) - takže musíme počkat, než se zase naskládají potřebné synchronicity k pokračování.

 939228211_artemis_greek_mythology_1596495_308_389_answer_2_xlarge.jpeg