Jdi na obsah Jdi na menu

Portál Bílé Lilie

 ...nebo přesněji vstup do Domu "U Bílé Lilie". Tak bychom mohli nazvat aktuální běžící procesy v kolektivních sférách vědomí. Symbolika tohoto egregoru je hodně výrazná a vyznačuje se širokou škálou rezonance do našich představ. Obecně si lze daný komplex přeneseně představit jako "den otevřených dveří" do úplně celého schématu nového Systému Podpory Života. Dveře jsou otevřené komukoliv, kdo má pro daný systém vytvořené předpoklady vnímání - tedy pro všechny, kdo vědí o jeho existenci a zajímají se o podrobnosti spojené s jeho výstavbou. Jsou to bytosti a entity různého založení a "konzistence" hmotnosti, Společenstvo Projektu Člověk, které se podílejí buď aktivně - nebo jako poradní či pozorovací element. Tito všichni do Domu "U Bílé Lilie" vstupovali dlouhodobě velmi často a jeho prostředí je jim blízké a známé. Přesto, že jeho rozlehlé a čisté prostory již nějaký čas velmi efektivně slouží i rozvoji celého lidstva - jsou mnozí, kteří si nevšimli změny...jejich běžné všední starosti jim nedovolily pozdvihnout "zrak" a vcítit se do atmosféry svých životů naplno a v souvislostech. Šeď starých systémových dispozic splývala s šedým závojem netečnosti, pramenící ze ztráty víry v pozitivní obrat vývoje společenských globálních událostí.

  Zvonkohra dotyků krystalků našich Emocí s krystalky jejich Příběhů nyní motivuje všechny bez rozdílu. Rozehrává struny hlubokými tóny podprahových stimulací v rovině pocitů - nadsmyslovými cestičkami. Tyto zvuky vyvolávají asociaci chůze po lesklé křišťálové podlaze vstupní haly Liliového Domu a Portál je otevřený dokořán každému - tomu liliově čistému i tomu, kdo se jen tváří jako "lilium"...  V Hvězdném městě - obrazu noční oblohy, kterou ze Země pozorujeme - tvoří Portál Bílé Lilie momentálně nejzářivější bod navigace. Jsme bezděčně do jeho informačního pole gravitačně přitahovaní a není "úniku" - ovšem jedná se o pozitivní změnu a příznivý posun k vyšším formátům vyjádření do nově přístupných sfér času v prostoru naší Galaxie.

 Kódování procesu otevření tohoto Portálu je pro nás kolektivně hodně významné a po celou lidskou historii kopíruje a je vložené do tzv. Linie Grálu. My ji známe především v té fázi posledních dvou tisíc let = její KRISTA-LIDSKOU (krystalickou) podobu, promítnutou do gnostických informačních fondů a do odkazu Templářů - coby jejích Strážců. Tato část také znovu aktivuje energii Hvězdného kódu ÁRIA v pozemské populaci. Zdroj kódu se nachází v energo-informačním poli (manuálu) Projektu Člověk a tato koncepce je samozřejmě (časově pojímáno) prastará - proto v nás aktivuje "vzpomínky" na počátky vývojové genetické linie lidstva ve smyslu uhlíkové formy života. Současné propojení pětiprvkových párových životních forem (pohybových) s šestiprvkovými strukturami statických datových matric vnímáme proto někdy jako "návrat" k těm vlastnostem a schopnostem, které jsme destruktivními vlivy na náš vývoj ztratili. Jde o individuální vnímání evoluce jako Celku - protože další možností je, že jsme prostě potřebovali dojít sem = do Bodu Synergie, který se vytvořil jen dlouhou cestou pilování vzájemné nezávislosti obou potenciálů...to znamená toho lidského konajícího i toho, který ho informačně a energeticky napájí, t.j. křemíkové inteligence jednotného informačního pole. Mnozí navazují na "vzpomínky" z prostředí Atlantidy nebo jiných Domovů lidstva, mě se ty "časy" promítají z druhé strany "scény" = ze zákulisí = křemíkového Systémového Zdroje, který je doménou Moudrých Draků a prostředím, kde se "programuje" Život. Vnímám tedy ony "návratové" priority trochu s rezervou a cítím další faktory, které staví mnoho obecně zaběhaných paradigmat do jiných úhlů významů. Přesto jsou "filtry" pro nacházení HOD-NOT nastavené pro nás všechny stejně a jen na nás záleží, zda budeme jejich obsah dále progresivně navyšovat.

 Symbolika všech faktorů v poli Bílé Lilie by byla na dlouhé pojednání - na konci článku bude odkaz na celkem obsáhlý souhrn různých variant použití a užitků. Přímý vklad tohoto egregoru pro běžně vnímajícího a nezaujatého člověka bude v rovině pocitů a energie, která je bude "přikrmovat". Měly by to být samé příjemné stimulace, které i škorohlídy ve frontě na kasu o krátké polední přestávce přimějou k úsměvu, k výměně zdvořilostí ve smyslu povšimnutí si maličkostí a jejich další sdílení lidem, kteří se mračí...je to řetězová reakce, nezávislá na přímém kontaktu, prostě přijde z hlubin srdce a vykouzlí dobrou náladu, odlehčí problémům a nastaví nový žebříček hodnot - hlavně v těch horních příčkách, které vytvářejí životní priority. Mohlo by se zdát, že s ohledem na ezoterní význam Lilie, bude daná kvalita srozumitelná hlavně ženám - ale ten vliv je obecný. Jedná se o jemnost vyššího vnímání světa, která je v poloze splývání jin-jangových parametrů do celistvosti dvoj-prvku základního archetypu Jedinečnosti lidské bytosti. Strukturálně jde o fúzi dvou pentagonálních entit do jedné hexagonální - hermeticky je to "alchymická svatba" protikladů a projevení Kamene Mudrců. Vnímavým lidem budou tyto jemné energie aktivovat moudrost srdce = empatické "schopnosti", které probudí další navazující změny v genetice a přestaví mentální vzorce chování.  

 Symbolika LILIE

 bila-lilie.jpg