Jdi na obsah Jdi na menu

PORTÁL TRANS-MISE

 …aneb změna v „dodávkách“ energie, která je potřebná pro další fázi postupu Transformace Kolektivního Vědomí…

 Jde o efekt vlivu Novostí, které jsme formou energo-informačních struktur přijali – jako součást instalací evolučního Modelu Magistra, který nahrazuje starý systémový matrix, který byl postavený na aplikacích Hierarchie Moci. Nový Model se vyznačuje volným tokem energie – a s tím spojenou volnou dostupností informací. Možná to někomu přijde jako nevýznamný posun – měli bychom však vědět, že doposud vše, co jsme přijímali, či co jsme sami dále předávali – bylo sofistikovaně regulované, a to s jediným cílem – aby energie a informace tekly tam, kam to potřebovali ti, co již věky řídí evoluci lidského rodu – nespravedlivě, disproporčně a především zcela proti podpoře Života jako takového. 

 Tento aspekt je vpletený do všech oblastí Života takovým způsobem, že nás mnohdy ani netrkne, že by to mělo být jinak. Jsou samozřejmě evidentní některé markantní projevy síly a moci, které se nás dotýkají skrze politické, ekonomické, justiční a společenské „normy“ současnosti – které bytostně cítíme jako nátlak a zvůli – ale kdo se třeba pozastaví nad skupinkou předškolních dětí na pískovišti, kde můžeme pozorovat stejné projevy hierarchie moci, jako v globálních strukturách řízení společnosti? Všimli jste si někdy radikální proměny osobnosti člověka, kterého jste velice dobře znali, který patřil do okruhu vašich přátel nebo rodiny, když nějakou souhrou okolností přišel k majetku nebo k významnému postavení ve firmě nebo v politice? Co se to děje v psychice a tím s chováním lidí – již od útlého věku? Je to cosi, co máme v krvi, v genetice, čím se infikujeme z generace na generaci ve stále vypracovanější verzi aplikací těchto aspektů moci. Není to jen otázkou fyzické stavby našeho hmotného těla – je to součástí nad-vědomí, které je zdrojem kódování Plánu Života těch Duší, které se chystají k inkarnaci. Toto nadvědomí je oním Modelem Evoluce, který vše řídí pomocí archetypálních vzorců, které jsou základem struktur Kolektivního Vědomí. 

 Transformace, kterou procházíme, tyto archetypy boří, přestavuje a tím mění celý Model Existence. Nový systém podpory Života je stavěný pro Galaktický typ Člověka – pro podporu jeho Celistvosti, která je založená nikoli na hierarchii moci, ale na autonomii svrchované osobnosti jednotlivce, který si je vědom svého postavení v populaci stejně svrchovaných bytostí, jako je on sám. Žijeme v přechodné době – jednou nohou tam a druhou tady – z této perspektivy se zdá, že stále jen mluvíme o jakýchsi ideálech, co nemají potenciál se uskutečnit. Avšak samotný fakt, že o tom můžeme a chceme hovořit znamená, že je to v horizontu uskutečnění a tím zakomponování do běžného Života. Síla lidské vůle, záměru a touhy ho naplnit, je nezměrná – způsobuje „prolamování“ silových polí, co nás ovládaly a rozpouští hranice předsudků, co omezují poznání a tím expanzi Ducha, který poskytuje Křídla tomu, kdo se uvolní a odváží vykročit. 

 Tyto „vzletné“ vize úzce souvisí s Portálem TRANS-MISE, kterým momentálně procházíme – gravitační anomálií, která je jeho součástí. Ta aktivuje hluboko uložené, spící kódy v naší genetické paměti. Stimulace těchto „zdrojových“ kódů uvolňuje stavidla „exotických“ energií, které mají přímý vliv na rozvoj inspirací pro sebe-přetváření naší DNA. Máme to v sobě – není potřeba, aby nám to někdo dával formou zasvěcování, či jinými technikami, které opět vracejí do silových polí, co nás nutí usilovat o povolení ke vstupu do elitního výběru vyvolených. Stačí nechat volně proudit informace a spontánně reagovat na jejich obsah – fungující vesmírné principy fraktality, dimenzionality a polarity nám vždy „nabídnou“ to nejoptimálnější v daném okamžiku. Pokud to nezatlačíme nějakým předsudkem (fiktivním pravidlem nebo zásadou), dovolí nám to rozvinout celou škálu možností, ze kterých je radost vybírat. Podmínkou je vstřícnost – ta nedovolí aktivaci strachu z neznámého, protože vybídne zbystřit pozornost v oblasti zpracování podnětů a tím utlumí rezonanci parasympatiku, který posílá nervové vzruchy z našich existujících nižších vývojových instinktů. To neznamená, že se budeme vrhat střemhlav do nebezpečí – funkci ochranného faktoru přebírá tímto přístupem intuice a empatie = zesílená schopnost vcítění se do konkrétní linie vývoje událostí, které v tom okamžiku „řešíme“, kterým jsme vystaveni.

 Jsou to revoluční proměny v myšlení, cítění – posun v chápání souvislostí, co nějakým způsobem definují mnohem širší soubor odezvy, kterou můžeme očekávat. Tento proces se bude dále vyvíjet, prohlubovat a nabírat na síle – už nyní se dotýká samých základů Existence a efekty, které vyvolává, mohou na někoho působit jako nepříjemnosti, tlak na zaběhané zvyky, jako ztráta stability a pohody, kterou jsme si hýčkali, aniž bychom si uvědomili, že tento konzervatizmus znamená stagnaci a pouhé přežívání. 

 TRANS-MISE v sobě nese klíč k posunu těch paradigmat, kterými jsme klasifikovali pointu své Životní Cesty. Můžeme zažívat (a je to součástí budoucnosti každého jednoho z nás), že z čistajasna zjistíme malichernost některých dosavadních postojů k Životu – v jeho obecné i osobní podobě. Následkem je přeskládání hodnot, kterých si ceníme a také zjištění, že jsme se možná většinu Života pohybovali v uměle vytvořené bublince iluzí, které jsme vytvořili na základě nějakých prožitých traumat, či jako součást nutnosti přežití v nepříznivých podmínkách. Můžeme dojít i k tomu, že ty nepříznivé podmínky jsou našim dílem, že neexistuje mnohdy vnější pachatel, na kterého jsme léta svalovali vinu za naše „utrpení“. I tyto vzorce jsou součástí silových polí starého Modelu Existence – spadla do nich obrovská část lidské populace. Můžeme dojít k znepokojivému poznání sebe-sama, například k tomu, že jsme svými aktivitami nevědomky podporovali nějaké děje, co v odvozeném (neviděném) efektu působily újmu živým bytostem, přírodě, našim blízkým nebo společnosti obecně. Je to období hlubokého sebe-poznání a pochopení souboru rolí, kterými se veřejně prezentujeme.

 Celá tato oblast Transformace je velmi rozsáhlá – snažila jsem se to podat jako pozitivní proces (snad to v té snůšce možných „tragédií“ nezaniklo) – avšak s ohledem na tu velikost očekávaných změn se dá předpokládat, že se z energo-informačního toku opět uvolní ono virtuální anestetikum, které trochu „otupí“ dopad na emoční psychiku a posílí náš smysl pro otáčení závažností do humorné formy, která odlehčí jejich celkový efekt. 

 Dnešním dnem počínaje – dochází k roztažení portálové série – bude ve znamení numeriky 369 – to znamená data 3.3., 6.6., a 9.9.2020. To „zdvojení“ má konkrétní důvod – bude se týkat již propojené domény Ducha a Hmoty – naběhnou symetrie, skrze které dojde k dalším posunům. Jak se budou aktivovat jednotlivé gravitační anomálie, budeme zřetelněji rozpoznávat tématiku aktuálních „instalací“ - jakmile poskládám své osobní vazby, podělím se opět o postřehy, které z energií „vyčtu“…

 Přiložená ilustrace spadá do souboru "součástek" Velkého Portálu – možná je technickým nákresem alternativy toho, co známe jako „alternátor“ (to kódování mi sedí do souvislostí = ALTER-NA-TÓR), ale tomuto tématu se budu věnovat až v příštích dnech – v popisu k dalšímu schématu, které mám teprve rozkreslené.

 trans-mise3-minu.jpgtrans-mise4-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice