Jdi na obsah Jdi na menu

Prahy jarní, hvězdné i úplňkové...

 Jsme na prahu celého souboru událostí, které překračují rámec lokality Země v omezeném perimetru Sluneční soustavy - týkají se našeho úhlového postavení v prostoru galaxie vůči mnohým "Bodům-Přechodu", které překročením onoho pomyslného "prahu" uvedeme do pohybu. Jde částečně o očekávané události - ty astronomického a astrologického charakteru a dále také o události neperiodické, spadající do oblasti možného scénáře budoucnosti, která se vytváří v kotli Přítomného okamžiku z nově instalovaných matric kolektivního vědomí...v kotli, pod který již delší dobu pilně přikládáme...

 Liniemi těchto variací kolektivní reality k nám přitékají kvanta dat ze vzdáleného prostoru galaxie. Účelem našich životů je (mimo jiné) nezastupitelná nutnost nechat ta data protéci lidskou mentální energetickou soustavou...vědomě pak uděláme přesně to, co nám v podvědomí dešifrovaná data "nadiktují" = uděláme to, co je potřeba udělat - svoboda vlastního řízení rozhodování je v takovém limitu, jaký si jsme schopní sami nastavit. Měli bychom ale vědět, že čím větší důležitost v záměru tvorby reality si udělíme, tím menší a slabší podíl na její tvorbě pak skutečně mít budeme. Člověk je článkem velkého soukolí a každý náš pohyb v něm má kolektivní smysl, jedinečnou roli a neopakovatelný následek v čase uskutečnění. Tato doba je o pevném postoji v charakteru i ve stabilitě názoru - proto věnujeme velkou pozornost svému projevu a neustále máme v zorném poli možnost, že naše myšlenky někdo vezme za své a zakomponuje je do schématu svého hodnocení života. Můžeme díky tomuto rezonančnímu efektu v konání a smýšlení změnit postoje v pozitivním, ale i negativním smyslu a to jsou následky, za které neseme plnou odpovědnost. Čím více jsme "mediálně" rozložení ve sdíleném prostředí, tím větší pečlivost je potřeba věnovat těmto záležitostem. Internet snese skoro všechno a i když nejde o přímo pravidla nebo zákony porušující aktivity na síti, může být dopad do psychiky lidí velmi značný. Nové mentální šablony, které se poskládaly z "překlopených" starých schémat chování společnosti, vytvářejí občas tlaky na naši schopnost analyzovat možnou polaritu ve svých reakcích. To jsou ale okolnosti, které s touto dobou "převratů" prostě souvisí a my bychom si měli umět sami poradit (pokud jsme zdravotně a mentálně způsobilí).

  Prvním v souboru aktuálních "Bodů-Přechodu" je blízký průlet dvou komet  - jde o komety LINEAR a Pan-STARRS - 21. a 22.3.2016, spolu s jarní rovnodenností 20.3.2016 - kdy Slunce vstoupí do znamení Berana - a samozřejmě první jarní úplněk, ke kterému dojde 23.3.2016 ve 13:00, pak bude ve znamení Vah. Koncentrace těchto událostí předznamenává, že bychom se měli připravit na velký náklad informací a mohutný tok energie, která bude znakem jejich přítomnosti ve sdíleném prostředí. Několik následujících měsíců pak zřejmě pojedeme jako na horské dráze - prozatím vnímám jako další hraniční Bod-Přechodu letní slunovrat 21.6.2016. Při podrobnějším pohledu nám neujde, že jde o "noční" události - tedy takové, které mají efekt v noci - jak komety, tak úplněk a následující Veliké-noci nám napovídají, že informační zásilky ze vzdáleného prostoru galaxie budeme třídit především ve spánku = ve fyzickém klidu a v nastartovaném módu fantazie prožívání. Nároky na specifickou kreativitu v nastavení podvědomí velkých skupin lidí, kterými vlny dat budou probíhat (jak se bude Země otáčet), souvisí s odpojením účelové rozumové logiky bdělého stavu a tím k lepšímu "uložení" zásilek do planetární sítě vědomí.

 Stále se nacházíme v gravitačním poli roku HOD-NOT. Tento fakt je obsažený v každé události globálního charakteru, ke které letos dojde. Můžeme je jen tak nechat plynout a nasávat pocity nepodmíněného prožitku a můžeme také sem-tam některou zažít na vlastní kůži....záleží na okolnostech našeho pohybu realitou. Dopřejme si větší svobodu v pohybu tím, že akt rozhodnutí necháme na "poslední-chvíli" - samozřejmě v rámci možností. Jde o vyvázání se z omezujícího schématu "plánovitosti" chování . Většina našich aktivit je na někom nebo na něčem závislá - ale jsou i takové, které nemusíme dirigovat - a už vůbec ne v předstihu. Možná, že nám to bude připadat chaotické - jako bychom se vydali napospas "nahodilosti" toku událostí, které námi mohou zmítat jako loďkou na rozbouřeném moři...ale opak je pravdou. Právě takový přístup v jednání je velmi harmonizovaný s nenahodilostí v toku synchronicit a dovede nás k pocitům naplnění a smyslu v životě. Zapomeňme na příkazy z okolí typu "musíš", sundejme hodinky ze zápěstí, vymažme z pojmu "prokrastinace" klasifikaci "chorobné odkládání a neschopnost plnění" a volně a zhluboka se nadechněme. Naše svoboda je přesně taková, jakou udělíme volnost svému mentálnímu, pocitovému a fyzickému rozletu. Pokud tato pouta od starých šablon odstřihneme, pak si můžeme být jistí, že nezmeškáme žádnou pracovní schůzku, všude budeme i bez aktivního pohledu na hodinky chodit na vteřinu přesně, neprošvihneme žádný termín splatnosti či uzávěrky, stejně jako nám neuteče ani jediná slušná příležitost v oblasti podnikání...budeme vyrovnaní a klidní, naši blízcí, stejně jako kolegové a neznámí lidé při náhodných setkáních, budou okouzleni naším charizmatem, které díky zarovnání do symetrie časové vlny vykvete v našem aurickém poli. Každá sebemenší snaha se počítá jako obrovské plus - schopnost udržet si to nastavení pak narůstá exponenciálně a přináší ohromné objemy možností, které se náhle "z ničeho" vynoří vždy přesně v ten okamžik, kdy zaznamenáme jejich potřebnost. Náš rozhled se vyjasní a HODNOTY, přijímané životem, dostanou nový netušený rozměr... Jsme teprve na konci první čtvrti roku - proto nelze sčítat a ukládat hotovost - ale přesto můžeme alespoň v pocitech "zvážit" ta aktiva, která jsme transformovali ze všech pelmel zpracovaných událostí...a bude to narůstat a bude to pro nás jednodušší - nalézat v těch horách informací ty "kořenové" - samy nám budou naskakovat do pole zájmu a pozornosti... Neustále mějme na paměti, že jiskérky Naděje jsou všudypřítomné - rozfoukat z nich dynamickou jiskru zážehu nebývá energeticky nijak náročné - stačí se dobře dívat, cítit srdcem a myslet v souvislostech.

 Nezbytným médiem, které se na souhře aktivace "Bodů-Přechodu" podílí formou katalyzátoru, je tzv. "Pyramidální energetická síť " (PES) - zajímavou symetrií k této zprávě je náhlé "rozsvícení" reliéfu Slunce na pyramidce, kterou mám položenou na pracovním stole vedle počítače - záblesk toho světla mě okouzlil právě v tom okamžiku, kdy jsem tuto větu psala :-)

 P.S....abych někoho neurazila - PROKRASTINACE, čili "chorobné" odkládání povinností a úkolů, není žádná porucha, nemoc, či syndrom psychické úchylky - jde o čím dál větší spontánní zarovnávání lidí do osobní časové linie v rámci kolektivního toku synchronicit. Pak může docházet ke kolizím s dlouhodobě plánovanými termíny v práci a v životě obecně.

 Příklad: jestliže mi šéf (nebo pracovní plán) nařizuje odevzdat něco do 9:00, tak se mi to tluče s časovou symetrií 11:11, která je v mém duchovním časovém plánu nastavená jako "součtová" (odevzdávací)...opakovaně jsem ve stresu, protože se mi nedaří se "přemluvit" a gravitační sílu té symetrie překonat. Postupným cvičením nakonec svůj bio-rytmus vytrhnu z toku synchronicit a vyhovím pracovnímu plánu, ale dostanu do nerovnováhy svoji hladinu "štěstí", což se může podepsat na mojí schopnosti pozitivního náhledu na život obecně. Naproti tomu mi stres vyvolaný tlakem pracovního prostředí za nedodržování předepsaného termínu může způsobit zdravotní komplikace - až nemoc. Řešením je volba podle osobních priorit a realizací pak nějaký kompromis = třeba zprávu vypracuji tehdy, kdy mě netlačí čas odevzdání  (v předstihu) a když mám chuť na ní zapracovat - strčím ji do šuplíku a tam bude čekat na signál k odevzdání.

  To jen na okraj k ilustraci - problém je samozřejmě obsáhlejší, souvisí s individuálním nastavením osobního inkarnačního plánu, s úkoly v rámci vyšší projekce do vrstev živosti (s evolucí bytosti či "duše") - atd...

pyramida.jpg